Door Ap Cloosterman.

Er zijn nieuwe klimaatmaatregelen van superklimaatdrammer Timmermans en slaafs gevolgd door onze Regering, aangekondigd, die het welzijn de meeste burgers naar de verdommenis helpen.

Naarmate de tijd voortschrijdt, komen we steeds meer te weten over de oorzaken van klimaatverandering. Het laatste nieuws gaat over de nieuwe ontdekking van maar liefst 19.000 onderzeese vulkanen en geeft reden om hier even bij stil te staan.

Het oppervlak van de Aarde bestaat voor 70% uit oceanen en water. De warmte inhoud van het zeewater is bepalend voor de mate van klimaatverandering. Wind en zeestromen transporteren de warmte naar koudere streken.

Het is niet bekend hoeveel er van de inmiddels 43.000 ontdekte onderzeese vulkanen actief zijn en dus mede verantwoordelijk zijn voor de opwarming van het zeewater: de temperatuur van het vulkanische magma varieert van 600⁰C tot 1600⁰C.

Belangrijk is te weten, dat de straling van het broeikasgas CO2 slechts enkele mm in het water doordringt en nauwelijks bijdraagt aan de opwarming van het zeewater. Voor meer informatie is het aan te raden om het artikel, genoemd in de literatuurbron, te lezen.

Het moge duidelijk zijn, dat de mens geen enkele invloed heeft op deze natuurlijke opwarming door onderzeese vulkanen van het zeewater en dus dat het meer zekerheid en veiligheid biedt om adaptatie (maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering) toe te passen en niet enorme kapitalen te verkwisten aan het terugdringen van het atmosferische CO2-gehalte, dat nauwelijks effect meer heeft!

Landen als China en India bouwen de ene kolencentrale na de andere en lozen op die manier enorme hoeveelheden CO2, waarbij de Nederlandse emissie aan CO2 door onze moderne kolen- en gascentrales slechts peanuts zijn.  Nederland draagt 0,5 procent bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat is in graden temperatuurstijging niet uit te drukken.

Op dit moment opent China iedere week al 2 kolencentrales. Peking breidt de steenkoolcapaciteit snel uit om zo een betrouwbare elektriciteitsvoorziening te garanderen. Ook zijn er aanvullende redenen, zoals het voldoen aan nieuwe energievraag en het stimuleren van lokale economische ontwikkeling.

Duitsland is gestopt met kernenergie en verstookt nu bruinkool, de meest vervuilende energiebron.

Elke ton steenkool die wij uitsparen door onze zeer geavanceerde steenkoolcentrales stil te leggen, wordt uiteindelijk ergens anders in meervoud verbrand.

Een energie transitie naar duurzaam is verstandig, mits het op een verantwoorde en betaalbare manier plaats vindt. Bovendien moet de Regering er voor 100% zeker van zijn dat de genomen maatregelen doeltreffend zijn en niet leiden tot andere niet voorziene problemen.

Commentaar op enkelen van de te nemen maatregelen

1. “De elektriciteitsvoorziening moet in 2035 CO2-vrij zijn”, volgens Jetten. En hij gaat nog een stapje verder:

“Ook onze handtekening staat onder het Klimaatakkoord van Parijs. Wij moeten als welvarend land voorop lopen. Laten we die koppositie pakken voor een gezondere wereld.”

Zelfs de plannen en voorbereidingen hiertoe zijn nog allesbehalve duidelijk. Zorg eerst voor een waterdicht goed werkend plan en mijnheer Jetten: trek asjeblieft niet zo’n grote broek aan!

Industrielobbyist Hans Grünfeld (directeur VEMW= Vereniging voor Energie, Milieu en Water):

“Als je als bedrijf je gasboiler wilt inruilen voor een elektroboiler, heb je een aansluiting op het elektriciteitsnet nodig. Bedrijven die op dit moment bezig zijn om te elektrificeren, krijgen vrijwel in geheel Nederland van hun netbeheerder te horen dat er geen capaciteit is op het stroomnet.”

2. Er wordt 600 miljoen gereserveerd voor de subsidie voor de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s. De vraag is sowieso al of er straks voldoende van deze auto’s in de aanbieding zullen zijn en bovendien zullen ze onbetaalbaar blijven voor de burger met een kleine portemonnee.

3. Bedrijven zullen zwaarder worden belast. Zelfs de grootste onbenul weet dat bedrijven winst moeten maken om voort te kunnen bestaan. Dus worden de prijzen verhoogd en weer is de burger de Sjaak.

4. Het bijmengen van meer biobrandstof aan de benzine. Het gevolg is een extra stijging van de benzineprijs, maar duizenden bezitters van motorfietsen, maar ook van bromfietsen, buitenboordmotoren, klassieke auto’s en iets oudere auto’s, krijgen problemen met slecht lopende motoren of zelfs totale stilstand.  Zij zullen het peperdure premium Euro98 benzine moeten gaan tanken. Bio-ethanol tast rubber aan en sloopt motoren!

5. Er is een plan voor een lagere energiebelasting bij minder dan 800 kuub gasverbruik. Daarboven ga je juist meer betalen. Over dit plan wordt in augustus besloten. Heel Nederland houdt zijn hart vast als we te maken krijgen met een strenge winter!

Een transitie naar grote windturbineparken is onverstandig en onverantwoord. Het onderzeese gebrom tast het welzijn van (grote) vissoorten aan en deze zullen dan ook zeker het hazenpad kiezen.

Verder vormen deze gigantische molens een gevaar voor de scheepvaart en onze visserij. In de wieken van windturbines is veel polyester verwerkt en polyester wordt gemaakt uit aardgas en aardolie. Het zijn toch de klimaatdrammers die van deze bronnen af willen?

Het is niet te hopen dat de spanningen met Rusland verder toenemen en Nederland in een oorlog gesleept wordt. De Russen weten inmiddels precies waar de elektriciteitkabels, afkomstig van de windmolenparken, liggen en dan wordt doorsnijden een koud kunstje.

Op 29 september 2022 publiceerde NOS het artikel:

“Kabelmysteries onder water: in Noorwegen weten ze er alles van.”

Enkele fragmenten uit dit artikel:

* In Noorwegen verdween vorig jaar een 4,3 kilometer lange kabel spoorloos uit de diepten van de zee. Dat gebeurde bij de plaats Bø in de regio Vesterålen in het noorden van het land.
* Niet alleen de kabel bij Bø, bij Spitsbergen verdween het signaal van een kabel
* Experts vrezen de enorme risico’s van sabotage. Volgens Frank Bekkers van HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies) zijn leidingen in zee kwetsbaar.

“Het gaat dan om honderdduizenden kilometers aan gaspijpleidingen, internet- en elektriciteitskabels. Een vijand kan daar makkelijk bij. Nederland heeft verzuimd na te denken over de veiligheid van de vitale belangen onder water, lijkt het”.

* Het is even gemakkelijk om een elektriciteitskabel te vernielen als een gaspijpleiding.

“Als je het ene kan, kan je het andere ook.”

Het komt er tenslotte op neer, dat windmolenparken op zee onvoldoende garantie geven voor een continue en 100% elektriciteit levering, omdat bescherming praktisch onmogelijk is.

Vernieling en vernietiging van grote zonnepaneelparken hebben tot gevolg dat het landschap bedekt wordt onder een deken van glassplinters, die maar moeilijk te verwijderen zijn en een gevaar vormen voor mens en dier.

Het zal zeker wat meer kosten maar bouw als de wiedeweerga bomveilige kerncentrales, die in staat zijn om just-in-time elektriciteit te leveren en bovendien veel en veel minder grondoppervlak in beslag nemen.

Het kabinet trekt 28 miljard euro uit om 112 klimaatmaatregelen te realiseren. Het geld komt uit het klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro. Daarmee moet Nederland de komende decennia

“koploper in Europa zijn bij het tegengaan van de opwarming van de Aarde”,

zo schreef de coalitie in het regeerakkoord.

Vanwaar deze niet door de burger gesteunde kapsones? Weggegooid geld: meer CO2 werkt nauwelijks meer en de mens is niet in staat om een halt toe te roepen aan een natuurlijke klimaatverandering. Gebruik het geld o.a. voor de bouw van kerncentrales!

Noch Timmermans, Samsom en de Nederlandse Overheid nemen nota van de goed onderbouwde argumenten van gerenommeerde sceptische klimaatwetenschappers. Hun artikelen worden genegeerd of verdwijnen in de prullenbak. Elk verzoek om een gesprek aan te gaan wordt afgewezen. Voorlichting over klimaatverandering vindt eenzijdig plaats: alarmistische paniekzaaierij. Bovendien worden alarmistische organisaties zwaar gesubsidieerd, hetgeen onterecht is en dus moet stoppen.


De huidige regering is niet bereid om kennis te nemen van de werkelijke rol van CO2 als broeikasgas. Deze Regering is door hun verkeerde opvattingen over de rol van CO2 (en nog veel meer onderwerpen) totaal ongeschikt om onze huidige welvaart te waarborgen en zou dus onmiddellijk moeten aftreden. Met de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten moet het hen toch duidelijk zijn geworden dat Nederland voor een ander beleid wil gaan.

Zelfs de keuze of Nederland lid wil blijven van de EU moet overwogen worden, waarbij de gedachte om terug te gaan naar soort van een EEG organisatie tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Te denken valt dan aan: Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland (als er een neutrale of positieve mening over kernenergie is) en als daar belangstelling voor is: de noordelijke landen. Het NAVO partnership kan uiteraard blijven bestaan.

***

Literatuurbron

https://www.climategate.nl/2023/03/de-geringe-invloed-van-co2-op-de-klimaatverandering/

***