Interview met Richard Lindzen door Ignazio Mangrano.

Vertaling: Leonardo.

“Meer dan het veranderende klimaat is het beleid om de CO2-uitstoot te verminderen een ramp.”

De emeritus-professor aan het MIT:

“CO2 is geen vervuilende stof en het is essentieel voor het leven.”

In de afgelopen vijftig jaar waren de voorspellingen van klimaatmodellen over de opwarming van de aarde en de verschrikkelijke gevolgen ervan allemaal verkeerd. Duizenden vooraanstaande wetenschappers, bij benadering beschouwd, zijn het niet eens met de klimaatveranderingstheorie; zozeer zelfs dat er meer dan 1500 ondertekenaars zijn van de Clintel Declaration – There is no climate emergency.

Clintel is de onafhankelijke stichting die deze theorie punt voor punt wetenschappelijk ontmantelt. Onder de ondertekenaars is er ook de Nobelprijs winnaar voor natuurkunde, Ivar Giaever. Toch zijn er velen die de theorie van klimaatverandering steunen. Maar waarom? We stuurden de vraag door naar Richard Lindzen, emeritus hoogleraar aan het MIT Massachusetts Institute of Technology, die ook hoogleraar is aan Harvard University en de University of Chicago. Momenteel lid van de Amerikaanse National Academy of Sciences.

Waarom ondersteunen veel onderzoekers de CO2-gerelateerde klimaatveranderingstheorie?

In 1988 was dit een heel klein veld en werd de opwarming van de aarde niet als een serieus probleem beschouwd. Sindsdien is er echter een enorme toename van de overheidsfinanciering geweest en deze toename ging gepaard met het aandringen op een bepaalde “klimaatveranderingstheorie”.

Zijn CO2-emissies vervuilend?

Natuurlijk niet. CO2 is essentieel voor het leven. Gedurende het grootste deel van de geschiedenis van het leven op aarde waren de CO2-niveaus veel hoger dan nu. Bovendien, als het CO2-niveau zou worden verlaagd tot ongeveer 160 ppm , zou al het leven op aarde sterven – omdat het plantenleven zou eindigen en als gevolg daarvan zou er een einde komen aan het dierenleven door uithongering.

Tijdens de lockdowns die in 2020 begonnen (toen menselijke activiteiten aanzienlijk verminderden, van verkeer tot industriële productie), nam de concentratie CO2 af?

Nee.

Het klimaatsysteem van de aarde wordt beheerst door de uitstoot van CO2?

Duidelijk niet. Zoals de classificatie van Köppen laat zien, bestaat het klimaat op aarde uit tientallen verschillende regimes.

De gemiddelde temperatuur op aarde is sinds 1850 tot vandaag met 1,1°C gestegen. En het zou tussen nu en 2050 moeten blijven stijgen, onafhankelijk van menselijke activiteiten, tot 1,6 graden Celsius. Wat zijn de gevolgen voor de aarde?

De effecten zijn tot nu toe minimaal en zullen dat ook blijven, zelfs bij een stijging tot 1,6 graden.

Wat vindt u van dit soort nieuwsberichten? De Associated Press sloeg in 1989 alarm dat tegen het jaar 2000 hele naties van de aardbodem zouden kunnen worden weggevaagd door de stijgende zeespiegel.

Dat zijn duidelijk verkeerde uitspraken.

Vervuiling is een zeer serieus onderwerp. Veel mensen verwarren het begrip vervuiling met dat van klimaatverandering, en halen van alles uit de kast, van waterzuiveraars die niet werken, tot onbehandeld afvalwater dat in zee belandt.

Exact. Er zijn veel ernstiger problemen dan de vermeende klimaatverandering. Daaraan zou ik toe willen voegen de ernstige problemen die voortvloeien uit het beleid voor CO2-reductie.

Wat bedoelt U precies?

Armoede, honger, medische zorg, goede sanitaire voorzieningen, en ook de bestrijding van vervuiling verdienen meer aandacht.

Hoe moet dit probleem dan worden aangepakt?

Vanuit wetenschappelijk oogpunt zou het interessant zijn om te bespreken wat er werkelijk bij klimaatverandering komt kijken. Omdat CO2 geen belangrijke factor is.

***

Bron: Dagblad La Verità.

***