Van een onzer correspondenten.

Terwijl het college van Bestuur van de Universiteit van Utrecht, onder druk van klimaatactivisten de ‘Klimaatnoodtoestand’ op de eigen universiteit heeft uitgeroepen, houden echte wetenschappers het hoofd koel als het om klimaatverandering gaat.

Ook zij die gepromoveerd zijn aan de Utrechtse Universiteit, zoals Maaneli (Max) Derakhshani. Hij voltooide zijn Ph.D. in de Foundations of Physics aan de Universiteit Utrecht. Inmiddels is hij postdoctoraal onderzoeker aan Rutgers University New Brunswick.

Eerder zei Derakhshani over de El NiƱo-Southern Oscillation (ENSO) in een podcast met Tom Nelson:

‘Veel meer onderzoek is nodig om het fenomeen ENSO te doorgronden en hoe het is gerelateerd aan natuurlijke klimaatfenomenen. En in mijn visie, als we echt ‘global warming’ willen begrijpen – veel dieper dan we nu doen – we zouden meer aandacht moeten besteden aan ENSO en de klimaatvariabelen die van invloed zijn, dan overdreven te focussen op door de mens veroorzaakte opwarming middels broeikasgassen en dat soort zaken.‘

Voor de video, zie hier:

 

Bron hier: https://www.youtube.com/watch?v=Lrvn7Sihgtg&t=399s

Derakhshani is lid van de Amerikaanse CO2 coalition, een groep wetenschappers die de vitale rol van CO2 benadrukt in de natuur en afstand neemt van klimaatalarmisme. Buiten zijn vakgebied natuurkunde heeft Derakhshani belangstelling voor klimatologie die werd opgewekt door het lezen van Thomas Moore’s ‘Climate of Fear: Why We Shouldn’t Worry About Global Warming’.

***