DOOIE MUS! RUTTE 4 BEDONDERD OPNIEUW DE BOEREN! REGELING UITKOOP BETEKENT BEROEPSVERBOD IN DE EU: VOOR ALTIJD!!!

Datum:
 • woensdag 3 mei 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 •  ZITTEN WE HIER NIET GEWOON TE KIJKEN NAAR EEN STAALTJE VOLKSVERLAKKERIJ OM EEN HANDTEKENING ONDER HET VOORGENOMEN LANDBOUWAKKOORD TE KRIJGEN?

  DOOIE MUS! RUTTE 4 BEDONDERD OPNIEUW DE BOEREN! REGELING UITKOOP BETEKENT BEROEPSVERBOD IN DE EU: VOOR ALTIJD!!!

  ‘Brussel geeft groen licht voor uitkoop piekbelasters stikstof in veehouderij’ en ‘Meer stikstofruimte voor PAS-melders beschikbaar’. Deze twee ronkende berichten kwamen vlak na elkaar in de media.

  Twee berichten die direct nogal wat vragen opriepen. Want:

  • Hoe wordt in Nederland een ‘piekbelaster’ eigenlijk vastgesteld? Is er een definitie inmiddels?
  • We hebben nog steeds depositiewetgeving en geen emissiewetgeving terwijl de herkomst van de stikstofdepositie op natuurgebieden onbekend is.
  • AERIUS is daarnaast nog steeds ongeschikt en niet-gevalideerd om individuele vergunningen op te verlenen, laat staan ze in te trekken of de stikstootdepositie mee te berekenen.
  • Hoe is de balans van de Staat zelf, qua stikstof? Voor ze beginnen met opkopen moeten we daar inzicht in hebben. Hoe weten we anders of de PAS melders wel degelijk (op termijn) voorrang krijgen?
  • Hoeveel ‘stikstof’ werd er al ‘ingekocht / ingerekend’? Hoeveel is er de afgelopen jaren in de stikstofbank gestort?
  • Welke overheidsprojecten zijn er al gerealiseerd met stikstofinname door de overheid onder andere nav ‘autonome ontwikkelingen’ enz.
  • En wordt PAS melders met een RAV vloer niet een valse worst voorgehangen? Provincies weigeren deze bedrijven een vergunning te geven.
  • Hoeveel PAS melders worden straks ook aangewezen als ‘piekbelaster’? Is daar duidelijkheid over? Van de Wal in de sloot?
  • ZITTEN WE HIER NIET GEWOON TE KIJKEN NAAR EEN STAALTJE VOLKSVERLAKKERIJ OM EEN HANDTEKENING ONDER HET VOORGENOMEN LANDBOUWAKKOORD TE KRIJGEN? Volksverlakkerij die er alleen als zoete koek in gaat bij dat deel van de media die al 4 jaar als een kip zonder kop publiceren over materie waar ze de ballen verstand van hebben!

  Er is de afgelopen maanden geen enkele positieve ontwikkeling geweest die het aangekondigde  ‘herstel van vertrouwen’ – nog zo’n dooddoener uit het voorgenomen Landbouwakkoord – teweeg brachten. In tegendeel: Van der Wal belazerde de kluit met haar briefjes naar Commissaris Sinkevicius (die sindsdien onder curatele staat van Frans Timmermans: nou dat zal ons vást helpen! Not), Van der Wal verpeste de derogatie (Adema was immers in geen velden of wegen te bespeuren) door watermonsters aan te leveren die bewezen niet deugen: in plaats van verslechtering is er sprake van een forse verbetering van de waterkwaliteit (Staf) maar wanneer je de meetmethode aanpast en niet het nulpunt, kan je alsnog de indruk wekken in Brussel dat we er sterk op achteruit zijn gegaan. Dag derogatie! Dag hordes melkveebedrijven… Met als klap op de vuurpijl: een beroepsverbod voor de EU!

  Industrie

  En: hoezo 3000 veehouderijen als piekbelaster?  Waar zijn die andere piekbelasters gebleven uit de andere sectoren: de (zware) industrie, vliegverkeer? Alweer gelogen dus, dit kabinet wil – aantoonbaar – alleen boeren om zeep helpen. Dat is ‘de natuur’ van het beest.

  Vier jaar niets gedaan

  Dus wat geloven we van deze bewering in de Kamerbrief dat  “Het kabinet (..) een zware verantwoordelijkheid (voelt) om de problematiek van PAS-melders – ondernemers die in beginsel buiten hun schuld zonder benodigde natuurvergunning zijn komen te zitten –  zo snel mogelijk op te lossen”. Vier jaar is er niks gedaan. Vier jaar is alle stikstofruimte naar overheidsprojecten gegaan. Ondanks de wettelijke verplichting van het kabinet om zo spoedig mogelijk de PAS melders te legaliseren: eerst werd nog een natuurwet in elkaar gedraaid die dát onmogelijk maakte. Een wet die nu aangepast moet worden.

  Adders

  We kennen Rutte4 inmiddels goed genoeg om te weten dat de adders van LNV allang weer in het gras liggen om de boeren te vergiftigen. Met valse berichten. Dus zijn we even gaan zoeken. En: helaas weer niet positief verrast! De vieze streken van dit kabinet zijn niet te geloven!

   WE WORDEN KEIHARD BESODEMIETERD, STRIJDERS!

  Wat staat er namelijk in die “genereuze geste van de EU Commissie? Daarvoor hebben we de Regeling maar eens opgezocht op de site van EU Commissie: en daar staat het zwart op wit: HET BEROEPSVERBOD. VOOR ALTIJD. VOOR DE GEHELE EU!!!

  Lees zelf deze voorwaarde in de EU regeling:

  Under the schemes, the beneficiaries guarantee that the closure of their production capacity is definitive and irreversible, and that they will not start the same breeding activity elsewhere in the Netherlands or within the EU

  Vertaling: In het kader van de regelingen garanderen de begunstigden dat de sluiting van hun productiecapaciteit definitief en onomkeerbaar is en dat zij niet elders in Nederland of binnen de EU met dezelfde kweekactiviteit zullen beginnen.

  Dooie mus

  Strijders, jullie kijken naar een handvol dooie mussen waar de lucht van ontbinding om heen hangt.

  En vrees niet: juridisch kan de Staat je niet aanwijzen als piekbelaster. Daar ontbreken simpelweg de wetenschappelijke instrumenten voor. AERIUS is – wetenschappelijk gezien-  al tot de grond toe afgebroken. AERIUS kan niks.

  Natuurlijk: wanneer je vrijwillig wilt stoppen of verplaatsen, dan is dat  jouw recht. Hoewel we het eeuwig zonde vinden als collega’s – de beste boeren wereldwijd! – de sector verlaten. En: houdt de poot stijf wanneer je door wilt op het bedrijf wat vaak al generaties lang in je familie is. Het is jouw bedrijf en jouw eigendomsrecht. En dat eigendomsrecht geeft je veel meer rechten dat Rutte en zijn rovers je willen doen geloven!

  FDF heeft geen goed woord over voor de misleidende berichten van deze minister van LNV. Een minister die zich kenmerkt door haar leugens, bedrog en gekonkel, en de afgelopen twee jaar nog niets heeft aangeleverd dat vertrouwen wekt! Een dooie mus!

  Het FDF-Bestuur
  02 mei 2023

  0 reacties :

  Een reactie posten