Interview met François Gervais door Ignazio Mangrano.

Vertaling: Leonardo.

“De temperatuur stijgt, maar er is niets aan de hand”

De natuurkundige van de Universiteit van Tours:

“Tussen nu en 2050 zal de temperatuur met 0,2 graden stijgen. Er is verkeerde informatie over het klimaat. En koolstofdioxide heeft er geen invloed op.”

The Guardian kopte in 2004 aldus: Grote Europese steden worden overspoeld door stijgende zeeën. Terwijl Groot-Brittannië tegen 2020 zal wegzinken in een Siberisch klimaat, interviewden we professor François Gervais, natuurkundige en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Tours, gespecialiseerd in thermofysica, thermische emissiviteit, broeikaseffect van CO2. Een wetenschapper die kan bogen op 386 publicaties, waarvan 243 in peer-reviewed internationale tijdschriften.

Professor, wat is het percentage CO2 dat vrijkomt door menselijke activiteiten en specifiek door Italië?

De uitstoot van Italië is ​​ongeveer gelijk aan het globale gemiddelde. De belangrijkste uitstoters zijn China, gevolgd door de VS, India en Rusland.

Welke invloed hebben land en oceanen op CO2?

Landoppervlak en de oceanen hebben, zelfs volgens het IPCC, een vrijwel constant percentage van de uitstoot CO2, afkomstig van menselijke activiteiten, in de laatste zes decennia opgenomen – wereldwijd ongeveer 56% per jaar. Zo blijft slechts 44% van de antropogene emissies in de atmosfeer, zoals bevestigd door directe metingen van het Observatorium van Mauna Loa.

Hoeveel heeft Italië bijgedragen aan deze stijging van CO2, op jaarbasis?

Wat betreft uw land, de jaarlijkse toename als gevolg van menselijke activiteiten is 0,005%.

Hoe hebben wereldwijde lockdowns de CO2-concentratie beïnvloed?

Tijdens de diverse lockdowns was er een merkbare vermindering van menselijke activiteiten, van verkeer tot industriële productie. De CO2-concentratie in de atmosfeer, gemeten door het Mauna Loa Observatorium laat een continue en ononderbroken stijging zien.

Houdt de verandering in de temperatuur op aarde verband met de extra concentratie CO2 (die is gestegen van 0,03% naar 0,04% in volume) sinds het begin van het industriële tijdperk?

De daadwerkelijke impact blijft zeer controversieel.

Toch is de temperatuur sinds de eeuwwisseling gestegen.

De gemiddelde temperatuur van de aarde, zoals gemeten door weerstations en vervolgens door satellieten sinds 1979, is tussen 1910 en 1945 zelfs met 0,6 graden gestegen, maar de CO2-concentratie en de stijging ervan waren te laag om dit te verklaren.

En wat gebeurde er na 1945?

Na 1945, toen de uitstoot versnelde, was de toename 0,4 graden Celsius, of 0,05 graden Celsius per decennium, en CO2 speelde daarbij een ondergeschikte rol.

Nogmaals vraag ik u om dit te ​​projecteren op Italië.

Tot 2050 zou dit geëxtrapoleerde cijfer 0,2 graden Celsius opleveren voor de wereld, waarvan 0,002 graden Celsius waarvoor Italië verantwoordelijkheid draagt.

Is er iets om ons zorgen over te maken?

Het gemiddelde temperatuurverschil tussen Oslo en Singapore is 22 graden Celsius met een stijging van 0,2 graden tot 2050. Zou het iets wezenlijks veranderen voor het welzijn en de welvaart van de inwoners van deze twee steden? ik geloof van niet.

Waar is de rest van de CO2-uitstoot van afhankelijk? Misschien uit de oceanen?

Er zit zestig keer meer CO2 in de oceanen dan in de atmosfeer. De oplosbaarheid neemt af met toenemende temperatuur. De gemeten stijging van 1 graad sinds het begin van de 19e eeuw, deels door natuurlijke oorzaken, kan hebben bijgedragen aan enige vermindering van CO2 in de oceanen.

En de vulkanen, zijn die ook verantwoordelijk?

Vulkanen spelen ook een rol, maar in mindere mate. Als de uitgestoten aerosolen de stratosfeer bereiken, kunnen ze tijdelijk een verkoelend effect hebben.

Tot slot stel ik u de vraag die iedereen stelt: wordt het klimaatsysteem van de aarde daadwerkelijk beheerst door CO2-emissies?

Absoluut niet.

Waardoor wordt het klimaat op dit moment beïnvloed?

Er zijn natuurlijke componenten zoals de Noord-Atlantische multidecadale klimaatoscillatie, de decadale oscillatie van de Stille Oceaan en de meridionale oscillatie genaamd El Niño, die tegenwoordig allemaal worden waargenomen. De laatste kleine ijstijd of het Maunder-minimum, gekoppeld aan het ontbreken van zonnevlekken, werd waargenomen van 1660 tot 1700.

In 2001 was het koudste wintersemester sinds het begin van de metingen en de temperatuur van vorig jaar was kouder dan het 30-jarige gemiddelde. Bovendien zijn er op de polen zeven nieuwe dagelijkse dieptepunten van temperatuur geregistreerd. Zijn het juiste gegevens?

De definitie van klimaat is ruimer, de temperatuur van de aarde moet worden berekend op basis van het gemiddelde van de laatste 30 jaar. De lokale meteorologische schommelingen, die voornamelijk verband houden met de verandering van de richting van de wind, op hun beurt gekoppeld aan de verschillen in atmosferische druk gemeten door een barometer, dragen uiteraard bij aan de klimaatstatistieken over 30 jaar, maar ze mogen niet worden verward met het klimaat.

Wat gebeurt er met het continent Antarctica?

Het door u genoemde continent Antarctica is erg interessant omdat 90% van het ijs op de wereld daar te vinden is. De temperatuur is, ondanks meteorologische schommelingen, constant gebleven sinds de satellietmetingen in 1979 begonnen.

Wat is de basis, het wetenschappelijke bewijs, dat het klimaat verandert door menselijke activiteiten?

Het infrarood thermische emissiespectrum van atmosferische CO2 gemeten nabij de tropopauze is de enige metriek die de vraag kwantitatief kan beantwoorden. Het antwoord is ongeveer 0,7 graden als CO2 verdubbelt. Bij het huidige stijgingstempo is een verdubbeling deze eeuw onwaarschijnlijk.

Al Gore zei in 2006 dat de Noordpool tegen 2012 in de zomer ijsvrij zou zijn als gevolg van door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Wat vind U van dit soort nieuws of posities als deze?

Dat het de absurde desinformatie over het klimaat illustreert, en ik wil er geen commentaar op geven

Laatste vraag: waarvoor is CO2 dan wel verantwoordelijk?

Het is essentieel en onvervangbaar voor de groei van vegetatie in het algemeen en van voedzame planten in het bijzonder. Van de 56% van de CO2-uitstoot die niet in de atmosfeer blijft, heeft 33% de vegetatie verrijkt met een biomassatoename van 24% over de afgelopegaten 33 jaar.

***

Bron: Dagblad La Verità.

***

ClimateGate