Twee procedures datacenters stilgelegd, college Hollands Kroon komt belofte na. ’We hebben gezegd: dit eindigt nu’

Datum:
 • woensdag 26 april 2023
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA Het college van Hollands Kroon heeft twee procedures stilgelegd die tot de komst van nieuwe datacenters moesten leiden. „We hebben gezegd: dit eindigt nu.”


  Lars van der Bel 25-4-2023


  De twee procedures die zijn stilgelegd liepen vanaf 2019 met als doel locaties ’Luna’ en ’Cyrus One’ te bestemmen en in te richten voor de vestiging van datacenters. Na inleidende gesprekken en conceptovereenkomsten tussen initiatiefnemer Agriport A7 B.V. en de gemeente kwamen beide procedures in 2020 feitelijk stil te liggen. De geringe interesse die nadien is getoond in het voortzetten van de procedures in combinatie met een verhit maatschappelijk debat over nut en noodzaak van datacenters, heeft het huidige college ertoe gebracht de procedures officieel af te blazen.


  Debat


  Zoals het college het zelf stelt in een brief richting Agriport A7 B.V.: ’Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is er een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. De afgelopen jaren zijn er in relatief korte tijd veel grootschalige ontwikkelingen geweest in de Wieringermeer, waarbij onvoldoende ruimte was voor participatie en maatschappelijk debat over de effecten op het landschap en het woon- en leefklimaat. Om die reden vinden wij het niet wenselijk om de in 2019 gestarte procedures voor bovenstaande locaties nu verder te brengen. Bovendien zijn de onderzoeken niet meer actueel. Aangezien er geen overeenkomsten zijn gesloten, zijn er tussen u en de gemeente over en weer geen harde verplichtingen ten aanzien van deze twee bestemmingsplan wijzigingen. Toch vinden wij het belangrijk om dit netjes af te hechten en de status met deze brief te bevestigen. Wij beschouwen deze twee locaties niet langer als ’lopend initiatief’ en wij zullen de stukken archiveren.’


  (Tekst gaat door onder de foto)

  Inzet kaartje: in het donkergroen de locaties ’Luna’ en ’Cyrus One’ die ingericht moesten worden voor de komst van datacenters. In het blauw reeds gebouwde datacenters en in het paars percelen waar nog ontwikkelingen in gang zijn.© Beeld Hollands Kroon


  Wethouder Robert Leever verduidelijkt desgevraagd: „De inzet van het college is dat deze (datacenters, red.) een pas op de plaats moeten maken. We hebben gezegd: dit eindigt nu’.

  Wel kunnen er door Agriport A7 B.V nog altijd nieuwe aanvragen ingediend worden voor het wijzigen van een bestemmingsplan, al ziet de wethouder het liefst dat het dan voor ’andere dingen dan datacenters’ is. „We hebben als college gezegd en ook beloofd in het coalitieakkoord dat grootschalige ontwikkelingen voortaan getoetst worden aan het brede welvaartskader. Dat betekent dat er nieuwe, andere afwegingen worden gemaakt dan voorheen en dat, zoals gezegd, ook effecten op het landschap en het woon- en leefklimaat meegenomen worden.”


  Koerswijziging


  Navraag bij de gemeente leert dat het idealiter blijft bij de datacenters zoals die nu zijn en worden gebouwd langs de A7. En dat betekent een koerswijziging ten opzichte van de vorige coalities waar een partij als de VVD juist aanstuurde op de komst van datagiganten.

  Voormalig wethouder Theo Meskers, verantwoordelijk voor en later ten onder door de komst van datacenters, stelde eerder in deze krant: „Ik vernam indertijd in Amerika dat we er rekening mee moesten houden dat als Microsoft naar de Wieringermeer zou komen, dat er dan meer zouden volgen. Dat bleek, want Google meldde zich een jaar later. Toen heb ik in het college gezegd: deze prognose maakt het voor ons wel noodzakelijk om ons af te vragen of we dit allemaal wel willen.”


  Lees ook: Theo Meskers ging als wethouder Hollands Kroon ten onder aan omstreden datacenters langs A7: ’Uitzending Arjen Lubach is heel vervelend gebleken’


  Vanuit de door hem geschetste ontwikkelingen meldden Microsoft, Google, en vervolgens weer Microsoft zich op het bedrijventerrein voor meer en nieuwe datacenters. Het een na laatste datacenter dat op de rol staat is vorige week woensdag definitief vergund door de provincie Noord-Holland. De laatste die op de rol staat betreft ’Deelgebied B1’, zie de afbeelding aangeleverd door de gemeente Hollands Kroon.


  Beroepsschriften


  De laatste stand van zaken is daar dat er drie beroepsschriften bij de Raad van State zijn ingediend tegen het bestemmingsplan. ’Wij hebben tot 1 juni om een verweer in te dienen bij de Raad van State’, meldt de gemeente. De uitbreiding die Google nog in het verschiet zou kunnen hebben liggen - zie wederom afbeelding - is tijdelijk opgeschort. Voor het onderbrengen van data lijkt het bedrijf de pijlen te hebben gericht op Groningen waar in Eemshaven de nodige datacenters worden gebouwd. De gemeente Hollands Kroon laat daarover weten: ’Ze hebben vorig jaar aangegeven geen plannen te hebben voor uitbreiding, maar het past wel binnen het bestemmingsplan. Dus in principe kunnen ze, als ze dat zouden willen, een omgevingsvergunning aanvragen.’

  Lees ook: Provincie verleent Microsoft vergunning voor de bouw van datacenter in Middenmeer. ’Geen schadelijke gevolgen voor natuur’ 


  Noordhollands Dagblad
  1 reacties :

  Anoniem zei

  Te idioot voor woorden, iedere burger moet fors bezuinigen op energie en wat doet Hollands Kroon? Die halen bedrijven binnen die zoveel stroom verbruiken dat de windmolens en zonnepanelen in heel Nederland het stroomverbruik niet bij kunnen houden. Al helemaal niet als het niet of weinig waait en de zon niet schijnt. We kennen in Nederland een Reclamecodecommissie en waar die mee bezig zijn is een raadsel zeker als we weten dat de Data Centers alle wind en zonnestroom op souperen en dan weten de Energie leveranciers ons te vertellen dat hun stroom 100% GROEN is. Ook Vattenfall met zijn 2 meest vervuilende energiecentrales van Nederland. Het is allemaal bedrog en we pikken het ook nog van dat uitschot.

  Een reactie posten