Onthullende documenten tonen hoe VWS bijwerkingen van coronavaccins verborgen hield

Datum:
 • woensdag 5 april 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  Onthullende documenten over de vaccinatiecampagne in Nederland  Nieuwsredactie 5-4-2023


  hebben geleid tot verontrustende bevindingen over de manier waarop het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is omgegaan met de bijwerkingen van coronavaccins. Onderzoeker Cees van den Bos heeft via de Wet open overheid (Woo) documenten boven water gehaald die laten zien hoe het ministerie zich inzette om de vaccinatiebereidheid te maximaliseren, ondanks de mogelijke risico's. Toen de eerste meldingen van bijwerkingen binnenkwamen, werd de vaccinatiecampagne niet stopgezet, omdat men "geen onrust wilde veroorzaken".

  Uit de documenten blijkt dat ambtenaren vooral bezorgd waren over de vaccinatiebereidheid en de gerapporteerde bijwerkingen. Ook werd er al vroeg in de campagne melding gemaakt van ernstige bijwerkingen en dodelijke slachtoffers. Desondanks was dat voor het ministerie geen reden om de campagne te staken. Bijwerkingencentrum Lareb ontving zeven keer zoveel meldingen als verwacht, maar ook dat was geen reden voor het ministerie om de campagne te stoppen.

  Minister Hugo de Jonge sprak zich herhaaldelijk uit over de veiligheid van de coronavaccins, maar volgens de documenten waren zijn uitspraken onjuist en ongegrond. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) stopte het gebruik van het AstraZeneca-vaccin op grond van meldingen uit het buitenland. Het bijwerkingencentrum Lareb zag het als haar taak om niet alleen bijwerkingen te signaleren, maar ook om ongerustheid over de vaccins weg te nemen.

  Het Artsen Collectief pleit voor het stoppen met de huidige mRNA-vaccins vanwege hun lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen en de onverklaarde oversterfte. De documenten die door Van den Bos zijn boven water gehaald, tonen aan dat er meer openheid en transparantie nodig is over de mogelijke risico's van de coronavaccins en dat er meer aandacht moet worden besteed aan de veiligheid van de bevolking.

  Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.

  DDS

  0 reacties :

  Een reactie posten