Door Dr. Joseph Mercola.

Vertaling: Martien de Wit.

Korte samenvatting

– Volgens de globalisten is klimaatverandering de grootste bedreiging voor de mensheid, die radicale opofferingen van de levenskwaliteit en het volledig opgeven van privacy en vrijheid vereist.

– Klimaatverandering wordt ook gebruikt om voedseltekorten te verklaren, de noodzaak te rechtvaardigen om mensen van het platteland en de buitenwijken naar slimme steden te verhuizen en om het verruilen van rundvlees met insecten te promoten. De COVID-19 pandemie kreeg er zelfs de schuld van.

– Globalisten willen dat gezondheid (dat zowel medicijnen als voedsel omvat, onder de nieuwe ‘voedsel is medicijn’ agenda), klimaatactie en energiebeheersing niet als drie afzonderlijke kwesties worden aangepakt, maar als één.

– Een van de frauduleuze oplossingen van de globalisten voor de vermeende klimaatcrisis is investeren in milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG). De ESG-score van een bedrijf moet beleggers vertellen hoe sociaal bewust het bedrijf is, maar recente schandalen hebben aangetoond dat ESG voornamelijk oplichterij is.

– De CO2-emissierechtenhandel verwijst naar het kopen en verkopen van credits waarmee een bedrijf een bepaalde hoeveelheid koolstofdioxide kan uitstoten. Door credits te kopen van niet-vervuilers kan de industrie blijven vervuilen. Eigenlijk is de CO2-emissierechtenhandel, net als ESG-beleggen, een globalistische zwendel die bedoeld is om de levensstandaard van de armen te verlagen en de mensheid in een koolstofslavernij te storten.

***

Volgens de globalisten is klimaatverandering de grootste bedreiging voor de mensheid, die radicale offers aan de levenskwaliteit en het volledig opgeven van privacy en vrijheid vereist. De Duitse minister van Volksgezondheid, Karl Lauterbach, verklaarde bijvoorbeeld in december 2020 dat de aanpak van de klimaatverandering beperkingen van de persoonlijke vrijheid vereist, vergelijkbaar met de beperkingen die zijn ingevoerd om “de curve af te vlakken” tijdens de COVID-pandemie.1

Evenzo waarschuwde de Britse hoogleraar economie Mariana Mazzucato in september 2020 dat “de wereld in de nabije toekomst misschien opnieuw zijn toevlucht zal moeten nemen tot lockdowns – ditmaal om een klimaatnoodtoestand aan te pakken.”Ook het World Economic Forum (WEF), de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben artikelen gepubliceerd waarin zij hun voornemen kenbaar maken om “de klimaatverandering te bestrijden” door de samenleving af te sluiten.3

Klimaatverandering wordt ook gebruikt om voedseltekorten te verklaren, de noodzaak te rechtvaardigen om mensen van het platteland en de buitenwijken naar slimme steden te verhuizen en om het vervangen van rundvlees door insecten te bevorderen. De COVID-19 pandemie kreeg er zelfs de schuld van.

Gezondheid, klimaat en energie worden als één onderwerp behandeld

Zowat alles wordt nu gerechtvaardigd met het argument dat het helpt de klimaatverandering aan te pakken. Inderdaad worden dieetcontrole, energiecontrole, CO2-beperkingen en klimaatverandering steeds meer aan elkaar gekoppeld, of dat nu logisch is of niet en de reden hiervoor kan worden gevonden in een WEF-artikel4 van september 2022 dat mede is geschreven door de directeur van de afdeling Milieu en Gezondheid van de WHO. Zoals opgemerkt in dit artikel, getiteld “How to Fight the Next Threat to Our World: Air Pollution” (Hoe de volgende bedreiging voor onze wereld te bestrijden: Luchtverontreiniging).

“Wereldleiders moeten gezondheid centraal stellen bij klimaatmaatregelen en sociale rechtvaardigheid. De strijd voor schone lucht kan de vermindering van het klimaat veranderende emissies, de overgang naar goedkopere en betrouwbaardere energiebronnen en gerechtigheid voor de gemarginaliseerde en meest kwetsbare gemeenschappen versnellen … We kunnen deze crises effectiever en eerlijker aanpakken als we ze als één geheel aanpakken …”.

Met andere woorden: gezondheid (waaronder zowel medicijnen als voedsel vallen, aangezien de regering nu een ‘voedsel is medicijn’-agenda heeft gelanceerd), klimaatactie en energiebeheersing moeten niet als drie afzonderlijke kwesties worden aangepakt, maar als één. De potentiële gevolgen hiervan zijn enorm.

Als de WHO uiteindelijk alleen de macht heeft over de wereldgezondheid, zal het samenvoegen van gezondheid, klimaat en energie automatisch de WHO de facto de macht geven om de controle over de samenleving in het algemeen te grijpen.

Ze zouden bijvoorbeeld klimaat-lockdowns kunnen uitvaardigen, op basis van het feit dat lockdowns de vervuiling verminderen en dus de volksgezondheid verbeteren. Dat de WHO de kans grijpt om vooral klimaat-lockdowns door te voeren blijkt uit het WHO “Manifesto for a Healthy Recovery From COVID-19”, waarin staat:5

“De ‘lockdown-maatregelen die nodig waren om de verspreiding van COVID-19 onder controle te krijgen, hebben de economische activiteit vertraagd en levens verstoord – maar hebben ook enkele blikken geworpen op een mogelijk betere toekomst. Op sommige plaatsen is de verontreiniging zo sterk afgenomen dat mensen voor het eerst in hun leven schone lucht hebben ingeademd, blauwe luchten en helder water hebben gezien of veilig met hun kinderen hebben kunnen wandelen en fietsen…

Opiniepeilingen uit de hele wereld laten zien dat mensen het milieu willen beschermen en de positieve kanten van de crisis willen behouden terwijl we ons herstellen…

Beslissingen in de komende maanden kunnen ofwel economische ontwikkelingspatronen ‘vergrendelen‘ die permanente en toenemende schade zullen toebrengen aan de ecologische systemen die alle menselijke gezondheid en bestaansmiddelen ondersteunen, of indien verstandig genomen, een gezondere, eerlijkere en groenere wereld bevorderen.”

Dit manifest beschrijft ook veel andere aspecten van The Great Reset-agenda, waaronder slimme steden, reisbeperkingen, nieuwe voedselsystemen, een volledige overgang naar groene energie en meer. Maar nogmaals, wat al deze veranderingen echt zal vergemakkelijken is een gecentraliseerde machtsbasis, en dat is de WHO.

“Er wordt ons nu wijs gemaakt dat we onze levensstandaard moeten opofferen omdat we een verantwoordelijkheid hebben om de planeet te redden. Maar ‘groene oplossingen’ zijn een gigantische zwendel, ontworpen om iedereen machteloos te maken en te controleren, behalve degenen aan de top van de machtspiramide, terwijl ze weinig bereiken in termen van het produceren van een schoner milieu, laat staan dat ze een duidelijk effect hebben op het klimaat.”

De WHO zou ook het bijhouden van de individuele koolstof-voetafdruk kunnen opleggen, aangezien CO2-uitstoot een primaire bijdrage zou leveren aan klimaatverandering. Een waarschijnlijk argument zou zijn: “We moeten onze persoonlijke koolstof-voetafdruk beperken omdat vervuiling dodelijk is en als je dat niet doet, ben je verantwoordelijk voor de dood van anderen.”

Het opofferen van de eigenheid en de rechten van individuen om “het hogere doel te dienen” is een kenmerkende oproep van autoritaire en totalitaire regimes en zij gebruikten dit “zorg voor anderen” argument tijdens de COVID om mensen onder druk te zetten zich aan alles te houden, van lockdowns en sociale distantiëring tot het dragen van een mondkapje en het krijgen van de prik.

Hetzelfde verhaal wordt ook gebruikt om de ‘klimaatnoodtoestand’ in stand te houden. Ons wordt nu verteld dat we onze levensstandaard moeten opofferen omdat we een verantwoordelijkheid hebben voor anderen en voor de aarde zelf.

Echter, hoewel milieuvervuiling een realiteit is die moet worden aangepakt, is de oplossing die de totalitaire cabal biedt een gigantische zwendel, ontworpen om iedereen machteloos te maken en te controleren behalve degenen aan de top van de machtspiramide, terwijl er weinig wordt bereikt in termen van het produceren van een schoner milieu, laat staan dat het een duidelijk effect heeft op het klimaat.

De ESG-zwendel

Een van de frauduleuze oplossingen van de globalisten voor de vermeende klimaatcrisis is investeren in Milieu, Maatschappij en Ondernemingsbestuur [Environmental, Social and Corporate Governance – ESG], voor het eerst populair gemaakt in 2004.7 De laatste jaren hebben ESG-fondsen aan kracht gewonnen en maken nu ongeveer 10% van alle belegde activa uit.8

De ESG-score van een bedrijf moet beleggers vertellen hoe sociaal bewust het bedrijf is, op basis van zijn gedrag op milieu-, sociaal en bedrijfsgebied. Heeft het bedrijf bijvoorbeeld voorzorgsmaatregelen genomen om het milieu te beschermen of een beleid om de klimaatverandering aan te pakken?

Hoe ‘rechtvaardig’ is de relatie met werknemers, leveranciers, klanten en de lokale gemeenschap? En hoe scoort het bedrijf op het gebied van leiderschap, beloning van bestuurders, audits, interne controles en aandeelhoudersrechten?

Heeft het bedrijf stappen ondernomen om belangenconflicten te elimineren die zelfmisleiding door leidinggevenden in de hand werken? Voert het onafhankelijke audits uit en is er een traceerbare lijn van fiduciaire plicht? Enzovoort.

ESG-beleggingen zouden bedrijven ertoe moeten aanzetten verantwoordelijk te handelen, maar eigenlijk heeft het een averechts effect. Op de een of andere manier weten bedrijven de kluit te belazeren en krijgen ze geweldige ESG-ratings, om vervolgens het slechtst mogelijke bestuur te hebben en/of een slechte staat van dienst op het gebied van milieuvernietiging.9

Eén van de laatste in een lange reeks schandalen is dat van FTX, een cryptocurrency platform dat van de ene dag op de andere over de kop ging terwijl zijn CEO, Sam Bankman-Fried, er vandoor ging met zo’n 2 miljard dollar aan fondsen van klanten.

John Ray, de aangestelde CEO van FTX’s faillissement verklaarde:

“Nooit in mijn carrière heb ik zo’n compleet falen van bedrijfscontroles en zo’n compleet gebrek aan betrouwbare financiële informatie gezien als hier.”

De ESG-score van FTX had eigenlijk niet bestaanbaar moeten zijn. Cryptocurrencies zijn extreem energie-intensief en verspillend (de ‘E‘ in de score), klanttevredenheid (deel van de ‘S‘ in de score) binnen de cryptoruimte was al meer dan een jaar aan het tanen, met dank aan de herhaalde verdamping van rijkdom.

Wat de ‘G‘ betreft, FTX had geen Raad van Bestuur, een “onregelmatige eigendomsstructuur”, zat vol met belangenconflicten en zelfbedrog en had geen enkele financiële controle. Bankman-Fried hield niet eens een nauwkeurige lijst van rekeningen bij. Toch had FTX ten tijde van zijn ondergang een hogere bestuursscore dan Exxon Mobil. Zoals gemeld door Forbes:10

“Van de vele dimensies van het FTX-fiasco is de meest schokkende het alomvattende falen van corporate governance, dat nu duidelijk wordt naarmate het faillissementsproces zich ontvouwt. Slordige en waarschijnlijk illegale managementpraktijken bij FTX hebben twijfels opgeroepen die verder reiken dan het bedrijf en de hele cryptopremisse in twijfel trekken. Ze roepen ook twijfel op over de integriteit van de ESG-rating business

ESG – laten we het in grote lijnen ‘deugdzaam beleggen’ noemen – is nu een big business in de beleggingswereld. ESG-ratings … zijn bedoeld om kapitalisten (d.w.z. particuliere ondernemingen met winstoogmerk) te beoordelen aan de hand van een reeks indicatoren voor ‘deugdzaamheid’ van allerlei aard: helpt of schaadt het bedrijfsmodel van het bedrijf het Amazone-oerwoud?

Heeft het bedrijf genoeg rolstoelvriendelijke toiletten? Biedt het zijn werknemers ouderschapsverlof (ongeacht geslacht)? Heeft het bestuursleden die alle juiste vakjes voor diversiteit aankruisen?

ESG heeft velen gefascineerd, zowel aan de ‘koopkant’ van de markt … als aan de ‘verkoopkant’… Maar ESG is nog steeds een fluïde concept en er is onlangs veel gesproken over de inconsistenties en discrepanties in de ratings. Voor velen is de kern van ESG de G van Governance. De bestuurscultuur is het topje van de ijsberg als het gaat om het creëren van duurzame bedrijfsmodellen. Het begint bij de top, die elk ander aspect helemaal naar beneden stuurt..

Volgens een recente academische studie van zes vooraanstaande ESG-ratingbureaus …”verschillen ESG-ratings van verschillende aanbieders aanzienlijk …” De meeste verschillen/verwarring komen voort uit verschillen in meetmethode en uitvoering. Maar er zijn ook aanwijzingen voor vooringenomenheid: “wij stellen vast dat de algemene visie van de beoordelaar op een bedrijf de meting van specifieke categorieën beïnvloedt” …

De verpletterende mislukking van FTX deze maand wijst op een gebrekkig bestuurskader, dat de simplistische deugdzaamheidsparameters van vandaag niet accuraat weergeven – vandaar de absurde rangschikkingen voor FTX versus Exxon en anderen.”

FTX is echter niet de enige onderneming die niet aan de verwachtingen voldoet. Volgens een rapport uit september 2021 van de klimaatveranderingsdenktank InfluenceMap voldeed meer dan de helft van de 723 fondsen die met ESG-claims op de markt werden gebracht niet aan de regels van het Akkoord van Parijs inzake CO2-emissies en schone energie en voldeed meer dan 70% van de fondsen met brede ESG-doelstellingen niet aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen.11

Evenzo concludeerde een rapport uit mei 202112 van de Economist dat sommige van de grootste ESG-fondsen ter wereld “vol zitten met vervuilers en zondige aandelen.” Een rapport uit 2019 van de WallStreet Journal13 merkte ook op: “Acht van de tien grootste Amerikaanse duurzame fondsen zijn belegd in olie- en gasbedrijven, die regelmatig door milieuactivisten worden bekritiseerd.”

Kortom, de ESG-beleggingsregeling is de zoveelste globalistische zwendel waarmee ze buiten het democratische proces om hun eigen agenda kunnen promoten.

Windmolens, zonnepanelen en ‘alles-elektrisch‘ wordt aangeprezen als het antwoord op de vermeende klimaatcrisis, maar de meeste van deze ‘groene’ oplossingen zijn veel destructiever voor het milieu dan olie en gas14.

Veel van deze oplossingen vereisen ook meer brandstof in plaats van minder. Belangrijk is dat er niet eens genoeg mineralen in de wereld zijn om één land 100% elektrisch te laten rijden. Om bijvoorbeeld de 31,5 miljoen voertuigen in het Verenigd Koninkrijk te vervangen door elektrische auto’s is twee keer de wereldwijde voorraad kobalt nodig!15 De wiskunde klopt gewoon niet.

Dus, zijn de globalisten dom? Nee. Ze weten heel goed dat ze niet alle auto’s op gas kunnen vervangen door EV’s, of het nu in 2030 is of in 2050. Ze weten dat je niet eens ver mag reizen tegen de tijd dat de EV doelen en mandaten van kracht worden, zodat je helemaal geen auto nodig hebt.

Staten en landen dwingen om over te stappen op EV’s versnelt alleen maar het einddoel om te voorkomen dat je een auto bezit en overal naartoe rijdt. Het rechtvaardigt ook de oprichting van “15-minuten steden”.

Boeren worden de koolstofslavernij ingeduwd

Zoals Vandana Shiva, Ph.D., medeoprichter van de Indiase NGO Navdanya, heeft gewaarschuwd, worden we in koolstofslavernij geduwd. Zoals uitgelegd in Navdanya’s rapport “Earth Democracy: Connecting Rights of Mother Earth to Human Rights and Well-Being of All”:16

“Als ‘het voeden van de wereld’ door middel van chemicaliën en dwergrassen gekweekt voor chemicaliën het valse verhaal was dat werd gecreëerd om de Groene Revolutie op te leggen, dan is het nieuwe valse verhaal ‘duurzaamheid’ en ‘het redden van de planeet’.

In de nieuwe ‘netto nul’ wereld zullen boeren niet worden gerespecteerd en beloond als hoeders van het land en verzorgers… de leveranciers van ons voedsel en onze gezondheid. Ze zullen geen eerlijke en rechtvaardige prijs krijgen voor het verbouwen van gezond voedsel via ecologische processen, die de landbouwsystemen als geheel beschermen en regenereren.

Ze zullen worden betaald voor lineaire onttrekking van fragmenten van de ecologische functies van het systeem, die kunnen worden gekoppeld aan de nieuwe ‘netto nul‘ valse klimaatoplossing, gebaseerd op een valse berekening, valse wetenschap die voortdurende emissies toestaat en tegelijkertijd de controle over het land van inheemse volkeren en kleine boeren neemt.’Net Zero’ is een nieuwe strategie om zich te ontdoen van kleine boeren … door de last van een valse CO2-boekhouding. Koolstofcompensaties en de nieuwe boekhoudkundige truc van ‘netto nul’ betekent niet nul uitstoot. Het betekent dat de rijke vervuilers zullen blijven vervuilen en ook het land en de hulpbronnen van degenen die niet hebben vervuild – inheemse volkeren en kleine boeren – zullen inpikken voor koolstofcompensaties.”

Bill Gates heeft op deze dubbele standaard gezinspeeld in zijn reactie op degenen die hem bekritiseren vanwege de hypocrisie dat hij zelf een ernstige vervuiler is, met een herenhuis van 66.000 vierkante meter, een privéjet, 242.000 hectare landbouwgrond en investeringen in industrieën die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zoals luchtvaartmaatschappijen, zware machines en auto’s.17

Deze vervuiling is aanvaardbaar, aldus Gates, want: “Ik compenseer mijn koolstofuitstoot door schone vliegtuigbrandstof te kopen, CO2-afvang te financieren en goedkope woningbouwprojecten te financieren om elektriciteit te gebruiken in plaats van aardgas.”18

Als we ons uitsluitend richten op CO2-reductie, gaan we voorbij aan het feit dat land, bossen en ecosystemen meer zijn dan alleen de koolstof die erin is opgeslagen. Zoals opgemerkt in het rapport van Navdanya:

“Het stellen van voorwaarden aan de niet-vervuilers door de vervuilers die willen blijven vervuilen is onrechtvaardig en ecologisch, moreel en ethisch failliet”.

De zwendel van de CO2-handel

CO2-emissierechtenhandel verwijst naar het kopen en verkopen van credits waarmee een bedrijf een bepaalde hoeveelheid koolstofdioxide kan uitstoten en door credits te kopen van ‘niet-vervuilers’ kan de industrie blijven ‘vervuilen’. Eigenlijk is het, net als ESG-beleggen, niets anders dan een globalistische zwendel die de levensstandaard van de armen verlaagt terwijl het geen negatieve gevolgen heeft voor de rijken.

U kunt er zeker van zijn, dat de CO2-beperkingen die aan de mensheid zullen worden opgelegd, niet zullen gelden voor de globalisten. Zij kunnen gewoon genoeg CO2-kredieten kopen om hun levensstijl te handhaven, terwijl de lagere, midden- en zelfs hogere klassen van ‘gewone’ mensen gedwongen zullen worden grote offers te brengen aan hun levensstijl. Uiteindelijk zal koolstofslavernij niet alleen voor boeren gelden, maar voor ons allemaal, aangezien onze persoonlijke koolstof-voetafdruk deel zal uitmaken van onze sociale creditscore.

De eerste creditcard met een uitgavenlimiet voor koolstofuitstoot werd geïntroduceerd in april 2019. Zoals uitgelegd door het World Economic Forum,19 “Alles wat we in ons winkelmandje stoppen komt met milieukosten… Het Zweedse fintechbedrijf Doconomy heeft een nieuwe creditcard gelanceerd die de koolstofvoetafdruk van zijn klanten controleert – en hun uitgaven afsnijdt wanneer ze hun koolstofmaximum bereiken.” Is dat niet aardig? Ze helpen je om je steentje bij te dragen aan het redden van de planeet!

Of toch niet? Hulpmiddelen als deze worden uiteindelijk controlemiddelen. Uiteindelijk zal je CO2-voetafdruk dicteren wat je mag eten en dragen, waar je mag wonen en hoe ver je mag reizen en heb je niet eens een speciale creditcard nodig. Ondertussen zullen er genoeg mazen zijn voor de rijken.


ESG, de CO2-emissierechtenhandel en het bijhouden van de persoonlijke CO2-voetafdruk zullen allemaal toetredingsdrempels worden – een manier om de gewone man buiten de rijke jongensclub te houden. Het behoeft geen betoog, dat opgezette regelingen zoals ESG en de CO2-emissierechtenhandel het ook moeilijk maken voor startende bedrijven om te concurreren, wat de consolidatie van bedrijven en industrieën in megamonopolies zal vergemakkelijken.

Last but not least heeft de focus op CO2-uitstoot de wereld de ogen doen sluiten voor andere, veel schadelijkere soorten vervuiling, zoals dioxine – waarvan wordt aangenomen dat het de giftigste molecule op aarde is – die in maart 2023 enorme gebieden in Ohio mocht vervuilen zonder dat de overheid een vinger uitstak om het aan te pakken.20

***

Bronnen en referenties:

Welt December 27, 2020

Project-syndicate.org September 22, 2020

Center for the Preservation of Humanity September 8, 2022

WEF September 7, 2022

WHO Manifesto for a Healthy Recovery From COVID-19

Gript.ie May 24, 2022

Investopedia ESG

Fast Company October 26, 2022

SEC.gov ESG Enforcement Task Force

10 Forbes November 21, 2022

11 Time September 20, 2021

12 The Economist May 22, 2021

13 Wall Street Journal November 11, 2019 (Archived)

14 ZeroHedge February 13, 2023

15 AutoExpress UK June 5, 2019

16 Navdanya, Earth Rights Are Human Rights, Page 14

17 The Nation February 16, 2021

18 Fox Business February 21, 2021

19 WEforum May 13, 2019

20 2KUTV March 3, 2023

***