Welke woningen moeten er in Hollands Kroon komen en waar? Onder meer corporaties en makelaars geven antwoord

Datum:
 • donderdag 9 maart 2023
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA Aan welke huizen bestaat in Hollands Kroon tot 2030 behoefte?
  Winnie van Galen  9-3-2023


  Om daar achter te komen laat de gemeente een woonbehoefteonderzoek uitvoeren.

  Dit onderzoek dat samen met de woningbouwverenigingen wordt gedaan, loopt inmiddels. Hiervoor worden onder meer gesprekken gevoerd met huurdersverenigingen en makelaars. De resultaten, dan nog in conceptvorm, worden in april verwacht. Tegen die tijd moet er meer duidelijkheid zijn over de woonbehoefte voor verschillende doelgroepen en kernen tot 2030, ’met een doorkijk naar 2040’, aldus het college van B en W in een memo aan de gemeenteraad.


  Bouwsteen


  De uitkomst van het onderzoek dient vervolgens als ’bouwsteen’ voor het vaststellen van de woonvisie die aan herziening toe is. In die visie zijn ook de afspraken uit het coalitieakkoord en regionale afspraken verweven. En daarbij een vertaling van de Nationale Woon- en Bouwagenda naar lokaal beleid.

  In de woonvisie is bijvoorbeeld beschreven waar en hoeveel nieuwe woningen er nodig zijn. Dit geldt tevens voor de vraag naar bijzondere woonvormen (Knarrenhof). Verder spelen aspecten als duurzaamheid en het versnellen van woningbouw een rol bij het onderzoek.


  Meer tijd


  Het vorige woningmarktonderzoek dateert van 2019 en is niet actueel meer, aldus het Groningse bureau KAW dat in Hollands Kroon de woonbehoefte inventariseert. Overigens vraagt KAW meer tijd voor het onderzoek dan de planning die het college voor ogen heeft. ’Wanneer we alle stappen die nodig zijn voor goed marktonderzoek in de tijd zetten, constateren we dat het opleveren van goed marktonderzoek eind maart/begin april niet haalbaar is. Het is mogelijk om het bureauonderzoek en de gesprekken met professionals dan klaar te hebben, maar er is dan geen ruimte voor discussie over en duiding van de uitkomsten. Die stap is onmisbaar in goed onderzoek’, aldus KAW.


  Trends


  Voor het onderzoek maakt het Groningse bureau onder meer een analyse van trends die van invloed zijn op de woningmarkt in Hollands Kroon. Dat geldt ook voor de marktpositie van Hollands Kroon en kernen daarbinnen en daarnaast een overzicht van verhuisstromen van en naar de gemeente.

  Bij het opstellen van de Woonvisie is het tevens van belang te weten in hoeverre arbeidsmigranten zich in Hollands Kroon willen vestigen. Daarbij wordt tevens gekeken naar de obstakels die zich op dit gebied voordoen.


  Beschutte woonvorm


  Bij het onderzoek wordt ook gekeken naar de op termijn mogelijk kwetsbare woningvoorraad. Andere onderzoeksterreinen: inzicht in de vraag hoe groot de behoefte is aan sociale huur, middenhuur/vrije huur en koop in de diverse kernen van Hollands Kroon. Met daarbij onder meer de vraag in hoeverre de wens bestaat op oudere leeftijd zelfstandige thuis te wonen of in een beschutte of geclusterde woonvorm. Dit laatste is een woonvoorziening voor maximaal tien personen die bepaalde ruimten delen.


  In april komt ook duidelijkheid over het toekomstige grondbeleid van de gemeente. Doel hiervan is ’dat grond in voldoende mate en op tijd beschikbaar is voor ontwikkelingen en dat we zelf in regie zijn op de snelheid van deze ontwikkelingen.’


  In september spreekt de gemeenteraad zich over de nieuwe Woonvisie uit, zo is de planning.


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten