Provincie wijst zeven energieknooppunten aan waar na 2030 alle grote stroomslurpers heen moeten

Datum:
 • maandag 13 maart 2023
 • in
 • Categorie: , , ,
 • HAARLEM

  De provincie wijst in Noord-Holland zeven energieknooppunten aan waar na 2030 alle grote stroomslurpers worden geconcentreerd.


   Bart Vuijk 13-3-2023  Dat kan alleen op die plekken. Uitbreiding van het hele elektriciteitsnetwerk in de hele noordelijke helft van de provincie zit er niet in.


  Dat zegt gedeputeerde Edward Stigter. Het college van Gedeputeerde Staten heeft als ’energieknooppunten’ Den Helder, Alkmaar, Hoorn-Enkhuizen, Middenmeer, stad Amsterdam en Diemen, het Noordzeekanaalgebied en Amstelland-Haarlemmermeer aangewezen.


  De maatregelen gelden voor over tien tot vijftien jaar. De netbeheerders Liander en Tennet krijgen in de aangewezen gebieden zoveel mogelijk medewerking van de provincie om hun elektriciteitsnetwerken uit te breiden met onderstations, tussenstations en nieuwe bekabeling.


  Toekomst


  Nu gebeurt er ook al veel. Momenteel zijn Liander - de netbeheerder voor het middenspanningsnet - en Tennet, de hoogspanningsnetbeheerder, in heel Noord-Holland bezig om het stroomnet van de toekomst aan te leggen.


  Zodat zeewindstroom aan wal kan komen en verspreid wordt naar de gebieden die de meeste stroom nodig hebben, zoals steden en industriegebieden. Tennet is voornemens om een 380 kilovolt-hoogspanningsleiding aan te leggen richting kop van Noord-Holland, waar mogelijk meer hyperscale datacenters verrijzen die een enorme stroombehoefte hebben. Maar ook zonder nieuwe datacenters gaat overal de behoefte aan meer elektriciteit omhoog.

  Stroomslurpers


  De plannen van de provincie gaan over de periode na 2030, als al deze uitbreidingen al zijn geschied. Het betekent dat grote bedrijven en andere stroomslurpers in de toekomst zich daarna eigenlijk alleen nog in de zeven aangewezen gebieden kunnen vestigen. Mogelijk geldt dit ook voor woonwijken inclusief voorzieningen, die ook veel stroom nodig hebben.


  In de gebieden hier buiten zal minder in de stroomnetwerken worden geïnvesteerd, zegt Stigter. Wie daar iets wil bouwen, zal mogelijk aangewezen zijn op eigen stroomopwekking (een windmolen of zonnepanelen bijvoorbeeld) en eigen energie-opslag. Voor dergelijke energie-intensieve initiatieven buiten de zeven aangewezen gebieden wordt het stroomnet niet meer standaard uitgebreid en verzwaard.


  Kiezen


  ,,Om te voorkomen dat we ook op de langere termijn met dezelfde problemen te maken krijgen waar we nu mee te maken hebben, zal er gekozen moeten worden. We kunnen niet meer alles overal laten gebeuren in de verwachting dat de stroom toch wel komt, want die komt dus straks niet meer. We zullen veel nadrukkelijker moeten sturen op toekomstige functies.”


  Congestiemanagement


  Tegegelijk zal het zogenaamde congestiemanagement in de toekomst een veel grotere rol gaan spelen. Dat betekent dat het energienet maximaal wordt gebruikt.


  Stigter noemt een voorbeeld: ,,Een bakker heeft een grote energievraag tussen vier en negen uur ’s ochtends, maar daarna niet meer, hij gaat niet nog eens om drie uur ’s middags broden bakken. Maar die bakker koopt daarvoor nu wel een maximaal energiecontract in. Terwijl het bedrijf ernaast, dat pas om negen uur energie begint te verbruiken, dat ook doet. Dit kan met congestiemanagement beter worden geregeld.”


  Het komt erop neer dat beide bedrijven over en weer een stukje van hun contract aan de buurman overdragen. Via congestiemanagement kan .dit geregeld worden voor een hele industriezone. Stigter: ,,Nu gebeurt dit alleen als een energienet volloopt, als noodmaatregel. Straks wordt dit structureel.”


  Ministerie


  Het plan van Gedeputeerde Staten is op 7 maart vastgesteld en wordt eind maart aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De projecten in de zeven aangewezen gebieden wegen extra zwaar mee in het tweejaarlijkse investeringdsplan van Liander en Tennet.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten