Inwoners Hollands Kroon hebben mogelijk financieel voordeel bij komst zonne-atollen voor de IJsselmeerkust. ’Vaste lage energieprijs wordt nog onderzocht’

Datum:
 • maandag 20 maart 2023
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA 
  Obligatiemogelijkheden, gebruik van goedkope elektriciteit wanneer energie wordt opgewekt en een fonds voor duurzame en recreatieve ontwikkeling:

  Lars van der Bel 20-3-2023


  dat zijn mogelijke voordelen voor de inwoners van de gemeente Hollands Kroon indien het Buitendijks Plan van de grond komt.
  De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft iets meer duidelijkheid verkregen over het Buitendijks Plan dat de komst van zo’n 2,5 miljoen zonnepanelen in het IJsselmeer behelst.


  Het presidium van de gemeente (voorzitter van de raad en de fractievoorzitters) riep de verschillende fracties in een eerder stadium op met vragen te komen richting de initiatiefnemers om zorgen weg te nemen die onder omwonenden en raadsleden leven. Wat al uit eerdere berichtgevingen bleek en nu ook door vragen van PvdA, GroenLinks, VVD, OHK en CDA aan het oppervlakte komt: dat een dijk het zicht op het IJsselmeer belemmert, stelt omwonenden nog niet gerust als het gaat om de omvang van het plan en de mogelijke gevolgen voor de Wieringermeer.


  Verzilting is een thema dat bevraagd is, net als visstanden, vogelpopulaties en waterkwaliteit. Want wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de agrariërs aan de andere kant van de dijk zodra een nieuw foerageer- en rustgebied voor watervogels is gerealiseerd?

  Om op die vraag meteen maar antwoord te geven: ’Er is geen aanleiding om meer vraatschade te veronderstellen’. Zoals het rapport aantoont zijn overlast gevende ganzen voor hun voedsel gericht op ’eiwitrijke graslanden’, een type vegetatie dat geen onderdeel uitmaakt van het Buitendijks plan. En de visstand ’zal toenemen als gevolg van het plan’.


  Schade


  Meerlicht BV, de werkmaatschappij die baggeraar Van Oord en leverancier van duurzame energieoplossingen GroenLeven gezamenlijk hebben opgericht voor de ontwikkeling van de zogenoemde zonne-atollen, laat verder weten nog onderzoek te doen naar de gevolgen van het plan voor de stromingen in het IJsselmeer. Verwacht wordt dat dit geen invloed heeft op de kweldruk in de Wieringermeer, en gesteld wordt dat in het uiterste geval schade verhaalt kan worden op de initiërende partij.


  (Tekst gaat door onder de foto)

  Tussen Den Oever en Medemblik moeten de zonne-atollen en de recreatie-eilanden komen te liggen.© Beeld aangeleverd

  Als reactie op vragen van GroenLinks blijkt dat omwonenden mogelijk voordeel hebben bij de komst van de zonnepanelen bij de aanschaf van obligaties, gebruik van goedkope elektriciteit wanneer energie wordt opgewekt en de totstandkoming van een fonds voor het stimuleren van duurzame en recreatieve ontwikkelingen. ’Daarnaast is er een impuls voor natuurontwikkeling en waterrecreatie. Dit komt de leefbaarheid in het gebied ten goede.’ Onderzocht wordt nog of er een vaste lage energieprijs mogelijk is voor inwoners van Hollands Kroon.


  Kritisch


  Hoewel het merendeel van de vragen van de PvdA, GroenLinks, VVD, OHK en CDA beantwoord zijn, benadrukt zowel de gemeente als Meerlicht dat de planvorming nog bezig is en ’dat antwoorden die nu gegeven worden in de loop van de tijd kunnen wijzigen’.

  Het college heeft reeds richting Meerlicht en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laten weten de ontwikkelingen nauwlettend en kritisch in de gaten te houden. Want hoewel onderdeel van het programma OER (Opwek Energie op Rijksgronden) kent de gemeente gezien de ligging van de zonne-atollen een groot belang bij goede planvorming. Ook hebben zij daarbij aangetekend proactief geïnformeerde te willen worden over toekomstige ontwikkelingen rondom het Buitendijks Plan. Zodra de mogelijkheid zich voordoet, zal het college samen met de raad tot een zienswijze komen en deze indienen. 


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten