Gestrande woningbouw ’t Veld is losgetrokken. Nieuwe notitie over bespuiten van land naast woningen leidt hiertoe

Datum:
 • zaterdag 11 maart 2023
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON  -  T VELD 
  Nieuwe afspraken over het bespuiten van boerenland in relatie tot woningbouw leiden hiertoe.
  Winnie van Galen 10-3-2023


  Land en Tuinbouworganisatie LTO en andere partijen gaan de bezwaren tegen woningbouw in ’t Veld intrekken. Nieuwe afspraken over het bespuiten van boerenland in relatie tot woningbouw leiden hiertoe.


  Aanleiding voor de kwestie betrof de weigering van de gemeente Hollands Kroon mee te werken aan de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten naast een agrarisch terrein. De afstand tussen de tijdelijke woningen en het boerenland bedroeg minder dan vijftig meter en dat was onvoldoende in het geval het land bespoten zou worden. Ongeacht of hiervan in de praktijk ook daadwerkelijk sprake was.


  Vervolgens werd duidelijk dat eigenaren die hun (agrarische) bedrijfswoning wilde omzetten in een particuliere woning om dezelfde reden geen toestemming kregen. Of hun pand wilden slopen ten faveure van nieuwbouw. Een andere keer lukte zoiets wel ’omdat er een heg stond of de aanvraag er was doorgeslipt’, legt Matthé van Lierop uit. Namens de LTO behartigt hij de portefeuille huisvesting arbeidsmigranten.


  Willekeur


  De zogeheten spuitzonering speelde geen rol van betekenis bij de woningbouwplannen in ’t Veld Noord. En dan met name het deel (fase drie) dat het dichtst tegen agrarische percelen aanligt. En dat was tegen het zere been van de agrarische sector. „Pure willekeur zoals het ging. Wel de spuitzonering als argument aanvoeren als het om één woning ging en er dan niet over reppen als het om een paar honderd huizen gaat”, aldus Van Lierop. Waarna er bezwaar werd gemaakt tegen de woningbouwplannen in ’t Veld.


  De gemeente zat met de kwestie in de maag gezien de druk op de woningmarkt. Inmiddels heeft Hollands Kroon een notitie gewasbeschermingsmiddelen en spuitzonering afgescheiden die aan onduidelijkheden een einde moet maken. In de ogen van Van Lierop biedt die notitie, waarbij in aanloop veelvuldig overleg is geweest tussen partijen, voldoende houvast. Ook al omdat is toegezegd dat er een evaluatie komt over de vraag of zaken naar behoren verlopen. Gezien de ontwikkelingen zal de LTO zijn bezwaren intrekken zodat er van die kant geen belemmering is voor de aanleg van nieuwe woningen in ’t Veld Noord, waarvan de eerste fase met zestig woningen inmiddels is gerealiseerd. Al met al komen er nog zo’n 240 huizen bij.


  Talud


  Concreet komt het erop neer dat met de aanleg van bijvoorbeeld een sloot, een talud, een schutting of een haag de bewoners van de nieuwe wijk geen nadelige effecten ondervinden in het geval de aanpalende agrarische gebieden met gewasbestrijdingsmiddelen worden bespoten en waarbij de afstand minder dan vijftig meter is.

  Los van de LTO is er bezwaar gemaakt door onder meer onderneming A.S. de Boer die eigenaar is van het land waar de geplande woonwijk aan grenst. Als er voldoende waarborgen komen dat de bedrijfsvoering geen schade ondervindt, gaan de bezwaren van tafel, aldus Dieuwertje de Boer. „Op zich botsen de plannen nu niet, er zit een sloot tussen. Alleen op papier klopt het niet. Het moet zowel theoretisch als in de praktische uitwerking kloppen. En voor de rest willen we dat de bouw van ’t Veld Noord zo snel mogelijk doorgaat. Dat is goed voor het dorp.”


  Rekenmethode


  Overigens ontbreken in het land op dit moment juridisch houdbare rekenmethoden om af te wijken van de vijftig meter grens. Dat houdt verband met uitspraken van de Raad van State. De overheid werkt aan een nieuwe rekenmethode en zolang hiervan geen sprake is, probeert Hollands Kroon een houdbaar model te ontwikkelen. ’Getracht wordt aan de hand van deze notitie een gemotiveerde beleidslijn te ontwikkelen waarbij bestaande en toekomstige aanvragen kunnen worden afgehandeld, teneinde wenselijke ruimtelijke ontwikkelingen door te kunnen zetten’, aldus de notitie.


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten