Persbericht.

Londen, 16 maart – Net Zero Watch heeft een voorzichtig positieve reactie gepubliceerd op de voorjaarsbegroting van de minister van financiën, die niet alleen de steun voor de energierekening voor huishoudens verlengt, maar ook een aantal belangrijke aankondigingen bevat met betrekking tot de energievoorziening:

1. £ 20 miljard zal beschikbaar worden gesteld voor Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), waardoor het gebruik van goedkope en zeer productieve fossiele brandstoffen kan worden voortgezet. (par. 4.100)

2. Bevestiging van de eerder aangekondigde instituut, Great British Nuclear (GBN), ter bevordering van de ontwikkeling van kleine modulaire reactoren (SMR’s) (punt 4.101).

3. Aankondiging van plannen voor een nieuw kader voor controle op koolstofarme heffingen (CLCL), niet bijgewerkt sinds 2017. (punt 4.102)

Het bedrag dat wordt toegewezen aan CO2-afvang is aanzienlijk, en industriële belangen zoals de Drax Power Station lobbyen al om een deel van deze steun te krijgen om een voorstel te ontwikkelen om de uitstoot op te vangen die voortkomt uit het verbranden van (meestal Amerikaanse) bomen in de energiecentrale in Yorkshire. Het maakt echter ook de weg vrij voor de bouw van nieuwe kolencentrales en misschien wel geavanceerde gasgestookte generatoren, zonder de langetermijndoelstellingen voor Net Zero te doorbreken.

Deze brandstoffen zijn van superieure fysieke (thermodynamische) kwaliteit en zeer productief, wat betekent dat de extra kosten een redelijke prijs kunnen zijn om te betalen voor regelbare generatoren die de voorzieningszekerheid van het VK versterken, die de afgelopen decennia zo ernstig is uitgehold door onbetrouwbare wind- en zonne-opwekking.

Het is echter zorgwekkend dat het niet duidelijk is hoe deze grote subsidie zal worden verhoogd, en het is te hopen dat deze niet regressief op de rekeningen van de consument zal worden geheven, zoals momenteel het geval is voor subsidies voor hernieuwbare energiebronnen.

Bevestiging van steun voor de nieuwe organisatie Great British Nuclear moet evenzo voorzichtig worden verwelkomd. Kernenergie, zowel voor elektriciteit als voor industriële warmte, is in principe alleen al om economische redenen een zeer interessante optie voor het VK, waarbij het lage emissieprofiel een wenselijke bonus is. De begrotingstekst benadrukt dat de taak van GBN zal zijn om kleinere projecten te ondersteunen, niet grootschalige projecten zoals Sizewell C. Of dit ook de door Rolls Royce voorgestelde middelgrote reactoren omvat, is onduidelijk.

Er is dringend behoefte aan een nieuw kader om de gevolgen van CO2-arme heffingen voor de consument te beheersen. De Renewables Obligation (RO) kost consumenten momenteel £ 7 miljard per jaar en zal naar verwachting in 2027 meer dan £ 8 miljard bedragen, volgens OBR-schattingen die vandaag zijn vrijgegeven.

Hoewel er geen details over het nieuwe heffingscontrolesysteem in de begroting worden gegeven, bevat de tekst de interessante opmerking dat het nieuwe kader “onze prioriteiten op het gebied van energiezekerheid zal weerspiegelen” (paragraaf 4.102). Wat dit in de praktijk betekent, valt nog te bezien, maar weersafhankelijke elektriciteitsopwekkers, zoals wind en zon, die niet of nauwelijks bijdragen aan de energiezekerheid hebben veel te vrezen.

Dr. John Constable, directeur energie van Net Zero Watch, zei:

Wat niet verder kan, moet uiteindelijk beginnen te stoppen. De huidige begroting is een zeer kleine maar belangrijke stap in de geleidelijke afbouw van de verkeerde agenda voor hernieuwbare energie van de afgelopen twintig jaar. Dit is geen spannende begroting, maar het is waarschijnlijk een mijlpaal.”

Dr. Benny Peiser, de directeur van Net Zero Watch zei:

Nu China het Midden-Oosten binnentrekt, president Biden massale olieboringen goedkeurt en Duitsland het geplande ICE-autoverbod van de EU afwijst, is het vrij duidelijk dat we getuige zijn van een verschuiving in het politieke klimaat. Er is nu een groeiende kans voor westerse leiders om een geleidelijke terugkeer naar politiek en energierealisme op gang te brengen.”

Opmerking

Voor een realistisch alternatief decarbonisatiebeleid dat de CO2-uitstoot vermindert zonder de consument astronomische kosten op te leggen, zie John Constable & Capell Aris: Een werkbaar alternatief voor Net Zero. Een plan voor schonere, betrouwbare en betaalbare energie (pdf).

***

Bron hier.

***