Red de Wieringermeer: ’Draai deal over hoogspanningstracé terug’

Datum:
 • zaterdag 11 februari 2023
 • in
 •  Lutjewinkel - Aangezien de noodzaak van een 380kV hoogspanningsverbinding door Noord-Holland niet is aangetoond, is een geplande aanleg hiervan voorbarig.


  Winnie van Galen 11-2-2023  Dat maakt de stichting Red de Wieringermeer duidelijk in een brief aan de commissie voor Ruimte, Wonen en Klimaat van de provincie Noord-Holland. De brief is een reactie op de ondertekening van een convenant door de rijksoverheid, de provincie en netbeheerder Tennet eerder deze week voor de aanleg van een 380kV verbinding door Noord-Holland. Volgens Red de Wieringermeer doorkruist dit convenant ’lopend overleg over mogelijke uitbreiding van energienetten in onze provincie volledig.’ Om die reden wordt aan genoemde commissie gevraagd de ondertekening van het convenant ongedaan te maken.


  ,,In dit overleg komt geen enkel voorstel voor over de aanleg van een 380kV net naar de Kop van Noord-Holland. Het besluit is gebaseerd op gegevens over een te verwachten ontwikkeling van datacenters in Hollands Kroon uit 2020, die inmiddels grotendeels achterhaald is. Dit eenzijdig economische besluit voldoet op geen enkele wijze aan de integrale benadering, zoals die door de minister van Klimaat en Energie bij de opdrachtverlening voor onderzoek van de energie-infrastructuur aan alle partijen, dus ook aan zich zelf, is meegegeven’’, aldus de stichting die de gang van zaken bij monde van voorzitter Jan Meijles ’twijfelachtig’ noemt. ,,Van ordentelijk overleg met gemeenten of transparantie naar de burger over het besluit tot aanleg van de 380kV leiding door afsluiten van genoemd convenant is volgens ons dan ook op geen enkele wijze sprake.’’


  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten