Mark Rutte verraadt Nederland voor Klaus Schwab (WEF)

Datum:
 • vrijdag 3 februari 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Uit de zogenaamde WEF-papers blijkt dat Nederlandse politici aan het handje lopen van het WEF.




  Mark Rutte verraadt Nederland voor Klaus Schwab (WEF)

   

  Nederland wordt verkocht aan het World Economic Forum en politieke banden met het WEF is er sprake van LANDVERRAAD! De regering in Den Haag onderhoudt innige banden met het World Economic Forum. Uit de zogenaamde WEF-papers blijkt dat Nederlandse politici aan het handje lopen van het WEF. Het is een publiek geheim dat minister-president Mark Rutte en diverse ministers nauwe banden hebben met het World Economic Forum(bron). De agenda van het WEF is ronduit zorgwekkend. Nederland moet als soevereine staat verdwijnen en moet gaan worden geregeerd door een wereldregering. Er wordt dus gestreefd naar een omwenteling in Nederland door een buitenlandse organisatie en onze bewindslieden werken daaraan mee. Onze hele manier van leven zal moeten veranderen als het aan Schwab en zijn volgers ligt. De mensheid mag niet langer bestaan uit sociale wezens, maar moeten worden omgevormd, omgesmolten met de laatste technieken… De mens als aangesloten robot. En die vervolgens in de gaten worden gehouden door hun regering. De Great Reset is niets meer of minder dan globalistisch communisme. Het eigendomsrecht moet gaan verdwijnen. “You will own nothing and you will be happy”, zo luidt het credo van het WEF…

  Nederland wordt niet geregeerd door gekozen politici, maar door machten buiten onze grenzen.Mark  Rutte en zijn handlangers hebben Nederland verraden. Deze overheid luistert niet naar ‘we the people’, maar naar buitenlandse niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) van particuliere miljardairs. Deze globalisten zijn bezig met het leggen van hun ‘één-wereldregering’ puzzel. Het puzzelstukje waar ‘Nederland’ op staat ligt op zijn plek en past precies dankzij het brave en volgzame Rutte/Kaag team. Het WEF is een verkapte wereld regering aan het vormen! Het WEF is niet door het volk gekozen. Het is een ondemocratische entiteit, een collectief van de Elite die decennialang de geesten van politici heeft weten te corrumperen en middels NGO’s enorm machtige posities hebben weten in te nemen. Enkele machtige figuren die over heel veel geld beschikken zouden via allerlei kanalen de wereld in een door hen gewenste richting willen duwen. Die richting is gekend: een wereldregering, afschaffing van de nationale soevereiniteit, algehele controle op de bevolkingsmassa en gebruikmaking van biologische processen om de verdere ontwikkeling van de mensheid te sturen, inclusief het verminderen van de omvang van de wereldbevolking. Het scenario doet meteen denken aan science-fiction en aan de boeken van mensen zoals Aldous Huxley en George Orwell…

  In het Coviv-19 schandaal staat het World Economic Forum (WEF) centraal. Het heeft een hecht netwerk opgebouwd, waaraan tientallen jaren is gewerkt. Het overtreft alles in omvang en betekenis, nu in de Covid19 zaak blijkt dat alle 190 regeringen in de wereld dezelfde kant op gaan. De leiders hanteren sinds 2020 dezelfde uitdrukkingen, zoals ‘Build Back Better’, of ‘het Nieuwe Normaal’. Hun beslissingen zijn identiek, zoals de zinloze lockdowns en de verplichte ‘sociale’ afstand. Het is één geheel van hardvochtige maatregelen, waarmee zo’n beetje de gehele wereldbevolking wordt gekweld. Dit resultaat kan alleen worden bereikt als er een gigantisch netwerk achter zit. Nooit eerder werd de mensheid geconfronteerd met een aanval die beter, langduriger en doordachter gepland was dan deze. Een aanval waaraan een stille, geleidelijke en verborgen, maar wereldomvattende machtsgreep voorafging. Een machtsgreep die door de meeste mensen nooit is opgemerkt maar die de agressor controle gegeven heeft over alle systemen waarvan de wereldbevolking afhankelijk is voor haar overleven…

  In stilte bouwde Europa de afgelopen jaren aan een infrastructuur die leidt naar een totalitaire surveillancestaat. De opeenvolgende Rutte-kabinetten bouwden in de jaren voorafgaand aan de coronacrisis al gestaag aan de introductie van dit Europese digitale paspoort. Van 2016 tot 2018 leidde dit tot het pilotproject Idensys, voor toegang tot digitale dienstverlening en uitwisseling van persoonlijke informatie met de overheid en het bedrijfsleven als middel tot identificatie en authentificatie. Op 3 juni 2020 kwam de Europese Commissie met een aanbeveling om te komen tot een Europees kader voor digitale identiteit. Dit vormde het startschot voor invoering van het Europese digitale paspoort. Een jaar later volgde de verordening om het digitale Europese Covid-19-certificaat in te voeren, die in werkelijkheid een experiment voor de ontwikkeling van een Europees digitaal paspoort. Tegen december 2023 worden de basisregisters en andere belangrijke gegevensbronnen van elke lidstaat in ‘realtime’ grensoverschrijdend gedeeld. De voltooiing komt daarmee in zicht. Het uitoefenen van onze grondrechten en vrijheden wordt voorwaardelijk gemaakt. En dat betekent het einde van de rechtsstaat…

  Het Rutte en Kaag team is druk bezig met het uitrollen van de VN 2030 agenda, die uiteindelijk zal leiden naar een vorm van wereldwijde slavernij voor onze kinderen en kleinkinderen waar Keti Koti bij in het niets zal vallen. De VN streeft naar een geglobaliseerde wereldorde geleid door een elite, weg van het democratisch draagvlak en met China als stichtend voorbeeld. Vanuit de VN worden beslissingen rond het klimaat en de wereldgezondheid op wetenschappelijke basis aangestuurd. Klimaatverandering en de 30 jaar jongere COVID pandemie zijn dominant aanwezig. In deze beide probleemkringen zien we treffende gelijkenissen inzake modus operandi en manipulatie. Dat is geen toeval, maar een gevolg van de gemeenschappelijke onderliggende strategie. Die is nefast en haar uitwerkingen zijn tegengesteld aan de beoogde doelstellingen. Wetenschapsmanipulatie en fraude zijn massaal en lonend. Ze zijn crimineel en worden buiten de rechtbanken gehouden, waardoor deze welig kunnen blijven tieren…

  De VN is een transnationale organisatie die voor haar beleidsondersteuning gebruik maakt van wetenschappelijke afdelingen zoals het IPCC voor het klimaat en de WHO voor gezondheidszorg. Deze wetenschappelijke organisaties zijn verworden tot een machtsinstrumentarium richting globalisering, aangestuurd door een elite die manipuleert. Het is van belang te weten dat de Verenigde Naties een niet verkozen gesloten organisatie is. Ze is onaantastbaar omdat ze een diplomatiek statuut heeft en zelfs een eigen interne rechtspraak. Statushouders kunnen dus niet aangeklaagd worden voor misdrijven en benadeelde burgers hebben geen verhaal tegen de VN. Dit is één van de problemen die VN-klokkenluiders ervaren. Daardoor blijven corruptie en misdrijven binnenshuis toegedekt. Weg ermee! Het is een voorproefje van de technocratische tirannie die ons te wachten staat. De Great Reset verandert niet wat we doen, maar wie we zijn. Dat alles als gevolg van de nanotechnologie die via het transhumanisme van Klaus Schwab (WEF) in het menselijk lichaam terecht zal komen, zodat mensen als het ware op afstand kunnen worden bestuurd door degenen die daarvoor zijn getraind. Nexit!

  Klaus Svab zei dat het maximaal 10 jaar zal duren om zijn de Great Reset plan volledig uit te voeren. We hadden de eerste fase twee jaar geleden, dus de tweede, derde enzovoort zullen snel volgen…

  0 reacties :

  Een reactie posten