Klaus Schwab´s dromen van de “Great Reset” zijn een schending van de mensenrechten

Datum:
 • dinsdag 21 februari 2023
 • in
 • Categorie: , , ,
 • 'Great Reset'
  Klaus Schwab´s dromen van de “Great Reset” zijn een schending van de mensenrechten


  (Door: Willy Huber – Vertaling: E.J. Bron)

  Inmiddels hebben veel mensen van de plannen van het World Economic Forum (WEF) gehoord: “Welkom in het jaar 2030: ik bezit niets, heb geen privésfeer, en nog nooit was het leven beter.” Een zelfbenoemde elite van multimiljardairs en hun hielenlikkers wil de mensen eerst arm maken en verpauperen en hen daarna selectief datgene “toestaan” waar ze eigenlijk vanaf de geboorte recht op hebben. Deze WEF-plannen zijn een schending van de mensenrechten en zodoende ongrondwettig.

  Wat is er eigenlijk voor nodig om in het vizier van de binnenlandse veiligheidsdienst te geraken? Wat is er nodig voor onderzoekingen en het starten van een proces? In tijden zoals deze volstaat het om het niet eens te zijn met de mening van de regering. In werkelijkheid zijn de de vijanden van de grondwet heel andere personen – en ze lijken met de regeringen verboden te zijn.

  Het WEF wil privé-eigendom afschaffen – en dat al in het komende decennium. Deze plannen zijn in strijd met de mensenrechtenconventie. Artikel 17 van de mensenrechtenconventie (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) definieert de eigendomsgarantie:

  1. “Ieder mens heeft alleen of in de gemeenschap met anderen recht op eigendom.”
  2. “Niemand mag willekeurig van zijn eigendom beroofd worden.”

  (humanrights.ch)

  Ook toepasbaar is het verbod van slavernij in artikel 4. Want een mens, die geen eigendom heeft, is van anderen afhankelijk en zodoende niet vrij.

  Niemand mag in slavernij of lijfeigenschap gehouden worden; slavernij en slavenhandel zijn in alle vormen verboden.”

  (humanrights.ch)

  Eveneens van toepassing is artikel 12, de bescherming van de vrijheidssfeer van het individu.

  Niemand mag blootgesteld worden aan willekeurige ingrepen in zijn privéleven, zijn familie, zijn huis of zijn briefwisseling noch aan aanvallen op zijn eer en zijn beroep. Iedere mens heeft aanspraak op wettelijke bescherming tegen dergelijke aanvallen of aanslagen.”

  (humanrights.ch)

  In het bijzonder artikel 12 is nu al enorm ondermijnd, want de controle-zucht van de staten kent geen grenzen meer, net zomin als de waan van de huiszoekingen met als doel de intimidatie en opvoeding van regime-tegenstanders. Tot deze paragraaf behoort overigens ook de integriteit (wat bijvoorbeeld een medische behandeling tegen de wil van de betrokkene uitsluit).

  De plannen van het WEF zijn bovendien in strijd met artikel 19: menings- en informatievrijheid, artikel 20: vrijheid van vergadering en vereniging. We leven in een tijdperk, waarin openlijk gediscussieerd wordt over censuur en enorme beperkingen van de vrijheid van vergadering. Dat wordt vooral gestimuleerd door multimiljardairs, die zichzelf filantropen nomen. Deze eisen wereldwijde censuur om hun belangen te beschermen – en drukken dit bijvoorbeeld in de sociale media nu al keihard door. Het WEF is toonaangevend in deze inspanningen.

  In Europa geldt bovendien meestal het EVRM, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Deze specificeert de algemene mensenrechten respectievelijk verklaard de dimensie van de verschillende punten nader. Ook daar is duidelijk dat de plannen van het WEF, evenals de plannen van de VN-agenda 2030, veelvuldig de grondrechten schenden.

  Wat moet er dus gebeuren dat de binnenlandse veiligheidsdienst organisaties zoals het WEF, alle leden en sympathisanten juridisch vervolgd en een einde maakt aan de duidelijk ongrondwettige activiteiten? En, als laatste opmerking: het zou wel erg merkwaardig op iemand moeten overkomen wanneer een nooit democratisch gekozen “elite” in privéjets naar een luxe plaats van bijeenkomst reist om daar achter gesloten deuren te bespreken hoe men het privé-eigendom (van anderen) wereldwijd kan afschaffen. Dat zou ook bij de laatste twijfelaars de ogen moeten openen.

  Bron:
  report24.news
  Door: Willy Huber

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron

  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten