Ondergelopen weilanden en zonneatolen uit nieuwe visie op IJsselmeerkust geschrapt. Wat staat er dan nog wel in?

Datum:
 • dinsdag 24 januari 2023
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA

  De kustvisie IJsselmeerkust wordt nog geen jaar na te zijn verworpen opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad van Hollands Kroon.
  Lars van der Bel24-1-2023
  Nu vrijwel alle aanstootgevende projecten zijn geschrapt uit het voorstel, is het wachten op goedkeuring.


  De kustvisie is in 2020 in het leven geroepen door de gemeenten Enkhuizen, Medemblik, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland om het initiatief te pakken bij grootschalige ontwikkelingen op en rond het IJsselmeer. Nu de Wieringerhoek, het plan voor een nieuw en meer divers leefgebied tussen IJsselmeer en Waddenzee, is gepresenteerd door Rijkswaterstaat en vrijwel alle op weerstand rekende projecten (voorlopig) van de baan zijn, lijkt het doel bereikt. Het gaat wat ver om te stellen dat de visie daarmee een hol begrip is geworden maar de gemeente erkent dat ’de kustvisie inmiddels voor een deel is ingehaald door de tijd.’

  Vorig jaar ontstond er nog heibel in de vorige coalitie toen Theo Meskers van de VVD de visie presenteerde als blok tegen idee├źn van Rijkswaterstaat om delen van de Wieringermeer onder water te zetten ten behoeve van de natuur. Ook kende de visie eigen opvattingen over de komst van zonneatollen in het IJsselmeer en zogenoemde vooroevers die de overgang van land naar water minder ’hard’ moesten maken. Coalitiepartner CDA gaf toen te kennen liever nog even te wachten en onderzoek te laten doen naar de genoemde plannen voordat de gemeente daar stelling in zou nemen. Met zeventien stemmen tegen en twaalf voor sneuvelde de visie zoals toen gepresenteerd werd.

  Het geduld van het CDA en de andere partijen is beloond, blijkt nu. Met de presentatie van de laatste planvorming van de Wieringerhoek werd definitief afscheid genomen van het idee om onder 800 hectare landbouwgrond onder water te zetten, onder meer onder druk van LTO Nederland (Land- en Tuinbouworganisatie) en ook de lokale politiek. Ook blijft de huidige IJsselmeerkust nagenoeg onaangeroerd volgens de plannen van de Wieringerhoek.


  Drijvende panelen


  Het plan van de zonneatollen (eilanden van en met zonnepanelen) ligt nog op stapel maar is niet langer een beoogd onderdeel van het programma voor de Wieringerhoek. Uit een memo van het collega naar de raad blijkt dat het Buitendijks Plan - waar de zonneatollen onder vallen - aangemerkt wordt als een privaat programma met als bevoegd gezag het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Zoals de memo vertelt: ’Dit betekent dat het project op Rijksniveau verder zal worden behandeld en dat de gemeente niet via de Kustvisie, maar via een zienswijze haar bevindingen hierover kenbaar kan maken aan de minister.’

  Daarmee maken alle (elf) projecten voortaan niet langer onderdeel uit van het programma. De kustvisie kent daardoor nog maar weinig concrete aanwijzingen op specifieke plannen. Redenen voor het college om de kustvisie alsnog voor te leggen aan de raad liggen in het partnerschap met buurgemeenten en provincie dat ten grondslag ligt aan de gezamenlijke visie. ’Daarnaast kan de kustvisie als koersdocument voor de omgevingsvisie dienen. Tot slot kan met een vastgestelde kustvisie verder worden gewerkt aan diverse gemeentelijke ambities zoals bijvoorbeeld de mogelijke privatisering van de Oude Zeug.’ 


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten