Van een onzer correspondenten.

De KNAW Jonge Akademie wil, samen met andere actiegroepen, dat universiteiten en hogescholen hun relatie met banken en verzekeraars kritisch gaan herzien omdat een versnelde transitie naar een duurzame samenleving dit vereist. Vorige week ondertekende het kennisinstituut een brief aan alle instellingen voor hoger onderwijs. Men stelt:

 

‘De financiële dienstverleners van Nederlandse universiteiten en hogescholen handelen niet in lijn met het Parijsakkoord.’

De KNAW/JA spreekt, namens andere ‘Young Academies’, van een te vervullen leidersrol als het gaat om reductie van fossiele energie. Een wetenschapper geeft te kennen dat:

‘Nederlandse universiteiten en hogescholen doen veel om hun eigen bedrijfsvoering te verduurzamen, ze doen onderzoek naar klimaatverandering en leiden studenten op voor de toekomst. Tegelijkertijd zijn ze klant bij banken en verzekeraars die nog steeds investeren in extractie en expansie van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas: producten waarvan duidelijk is dat we er zo snel mogelijk vanaf moeten. Dit vraagt om actie.’

De KNAW is hiermee verworden tot de nieuwe verzekeringsadviseur.


Grote boosdoeners zijn de ING, de Rabobank en De Deutsche Bank. De Triosbank valt wel in goede aarde.


Volgens de wetenschappers is de ‘signaalwaarde’ van duurzaam bankieren groot. ‘Universiteiten en hogescholen’, zo stellen de klimaatbevlogen wetenschappers, ‘vertegenwoordigen immers de wetenschappelijke consensus’. Het vertrouwen in de wetenschap is in Nederland hoog, aldus de actiegroep. Dit geeft kennisinstellingen een belangrijke voorbeeld- en leiderschapsrol in de duurzaamheidstransitie, zo is het zelfbeeld van de actievoerders. De KNAW is hiermee verworden tot de nieuwe verzekeringsadviseur.

De KNAW, als mede-ondertekenaar van de brief, doet concrete aanbevelingen aan universiteiten en hoge scholen welke bank men moet kiezen. Daarnaast wil men in groepsverband optrekken tegen de bancaire sector.

Men stelt:

‘Een dergelijke gezamenlijke aanpak leidde in 2021 tot het besluit van pensioenfonds ABP om zich terug te trekken uit fossiele beleggingen.’

***

Bron: hier.

***