Financieel kwetsbare ouderen zijn slecht op de hoogte van aanvullende regelingen. Hollands Kroon wijst de weg en springt bij na inbreng van Nationale Ombudsman

Datum:
 • donderdag 26 januari 2023
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLNDS KROON - ANNA PAULOWNA  Financieel kwetsbare ouderen met een AOW-uitkering zijn slecht op de hoogte van regelingen die hun portemonnee ten goede komen.  Winnie van Galen 26-1-2023  Die bevinding is gedaan door de Nationale Ombudsman. Hollands Kroon onderschrijft de uitkomsten en gaat genoemde doelgroep actiever benaderen.


  ’Met te weinig genoegen nemen’, heet het rapport van de ombudsman. Met als een van de conclusies dat ouderen de overheid niet begrijpen en zonder de hulp van anderen de regelingen waar ze recht op hebben niet kunnen verzilveren. Ouderen dienen dan ook actief te worden benaderd door uitkerende overheidsinstanties zoals de gemeente. ’Het feit dat in de meeste gevallen ouderen zelf een aanvraag moeten indienen en daarvoor een ingewikkelde aanvraagprocedure moeten doorlopen, schrikt af en leidt tot het niet benutten van inkomensvoorzieningen,’ aldus de ombudsman. ’Leg contact via de telefoon, persoonlijke gesprekken en huisbezoeken. Zorg voor eenvoudige mondelinge en visuele communicatie’, zijn enkele van zijn tips.


  Proactief

  Hollands Kroon herkent zich in de bevindingen van het rapport, aldus het college van B en W in een memo aan de gemeenteraad. Hollands Kroon gaat weliswaar bij de inwoners langs als er een hulpvraag is maar ze worden niet van tevoren benaderd als de AOW in aantocht is. Zodat onbekend blijft of er sprake is van een financieel kwetsbare situatie. Bij monde van wethouder Maarten Versluis laat de gemeente weten op zoek te gaan naar mogelijkheden om de geschetste doelgroep ’proactief te benaderen’ en de regelingen op een laagdrempelige manier voor het voetlicht te brengen. Die werkwijze geldt overigens in de breedte, de aanpak betreft alle minimaregelingen.


  Campagne

  ,,Op dit moment hebben we wel al een campagne lopen om alle minimaregelingen en hulp onder de aandacht te brengen. We hebben in dit kader onder andere naar alle inwoners een flyer verstuurd en folders en posters op strategische plaatsen in onze gemeente gelegd, waaronder plekken waar ook veel ouderen komen’’, aldus het college.


  Met het beschikbaar krijgen van digitale gegevens (data) wil de gemeente de AOW-doelgroep beter in beeld krijgen. ’Het is ons voornemen dit op termijn voor elkaar te krijgen. Overigens zijn wij bezig om communicatiemiddelen op te zetten die specifiek op deze doelgroep zijn gericht en deze via verschillende wegen onder de aandacht te brengen van onze inwoners’, aldus het college.


  Vermogen

  In Hollands Kroon is ongeveer een vijfde van de bijna vijftigduizend inwoners pensioengerechtigd. Hiervan hebben vierduizend personen een inkomen variërend van bijstandsniveau tot 150 procent van de bijstandsnorm. De laatste groep is met 1800 personen het grootst. De eerste categorie telt driehonderd personen. Hierbij merkt de gemeente op dat niet bekend is over welk vermogen de gepensioneerde ouderen beschikken. ’Het kan dus zijn dat de groep die daadwerkelijk recht heeft op een aanvullende regeling kleiner is omdat zij over voldoende vermogen beschikken,’ aldus een woordvoerder.


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten