’Den Oever heeft een directeur nodig die de boel aanjaagt en de haven toekomstbestendig maakt’

Datum:
 • maandag 9 januari 2023
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON - DEN OEVER  ’Bundel de innovatieve kracht van de industrie en de visserijondernemers van Den Oever en help hen bij het ontwikkelen van een toekomstbestendige visserij.’


  Winnie van Galen 7-1-2022


  Het is één van de aanbevelingen in een onderzoek naar een levensvatbare haven Den Oever.

  ’Den Oever, een verborgen parel van Wieringen’ heet het rapport dat in opdracht van de gemeente door onderzoeksbureau Wing uit Wageningen is opgesteld. Aanleiding van het onderzoek is onder meer de onzekerheid voor de garnalensector, ’van oudsher een van de belangrijkste economische dragers van de haven.’ Door tal van ontwikkelingen heeft de visserij het moeilijk zoals het verbod op pulsvissen, windmolenparken op zee, milieueisen, hoge dieselprijs.

  Om de haven op tal van gebieden (visserij, industrie, recreatie, natuur en internationale ontwikkelingen) een impuls te geven adviseren de onderzoekers voor een sterke regiefunctie in de vorm van een havendirecteur die als boegbeeld kan fungeren en daarbij over een mandaat van de gemeente beschikt voor het uitzetten van ontwikkelingen die de haven en daarmee Den Oever ten goede komen. ’Nu de eerdere drager van de haven (de visserij) minder stevig in zijn schoenen staat, moet de gemeente meer eigenaarschap over de haven nemen. Maak dit breder dan nu het geval is,’ aldus de onderzoekers die tevens adviseren meer energie te steken in toeristische activiteiten. ’Denk daarbij aan watersport, Waddenbeleving en cultuurhistorie.’

  Bebording

  De gemeente kan op dit onderdeel direct daadkracht tonen. ’De belangrijkste investering op de korte termijn is goede bebording in en om de haven. Zorg dat de haven te vinden is voor bezoekers. Niemand is tegen bezoekers van de haven, als ze naar de juiste plekken worden gedirigeerd. Bijvoorbeeld de horeca op de haven en de recreatie is hiervan afhankelijk. Daarin kan een voorbeeld worden genomen aan bijvoorbeeld de informatievoorziening bij de haven van Den Helder bij Willemsoord’, aldus de onderzoekers.

  Tevens is winst te behalen met het ’creëren van een sterke gemeenschap die zich verbonden voelt met de identiteit van de haven door als gemeente in de toekomst van de haven te investeren.’ Bij dit alles is het van belang dat er voldoende geld is om de ontwikkeling van een toekomstbestendige haven mogelijk te maken.

  Jongeren

  Volgens de onderzoekers is het van belang dat nieuwe besluitvorming zowel door bewoners als ondernemers gedragen wordt. Om die betrokkenheid te stimuleren wordt aangeraden een klankbordgroep in het leven te roepen. Daarnaast kan ook een simpele ‘ideeënbus’ op het haventerrein de mogelijkheid bieden om input te geven. De onderzoekers raden aan jongeren in dit proces te betrekken. ’Zij hebben het meeste belang bij de toekomst van de haven, die immers ook hun toekomst betreft. Een gezonde werkgelegenheid vanuit de haven, bindt ook jongeren aan de regio’.

  De uitkomsten van dit onderzoek worden op 25 januari gepresenteerd tijdens een informatieavond voor belangstellenden in Het Vikingschip (Robbenoordstraat 11 a) in Den Oever. Aanvang 20 uur. Aanmelden kan via de website van de gemeente Hollands Kroon. Daar is ook het rapport op te vragen.  2 reacties :

  Dekker zei

  De Provincie heeft in de bushokjes de waarschuwing staan om geen vis te eten en dan moet gekeken worden hoe de overgebleven visserij ingepast kan worden? De visserij is net zoals de boeren weggepest door de Overheid. Ook de garnalen visserij is ten dode opgeschreven vanwege de hoge milieueisen die aan de motoren gesteld wordt, voor veel kotter eigenaren een te kostbare zaak.
  Om in te zetten op op recreatie en Waddenbeleving, wat ze daar ook mee bedoelen, is ook van de zotte, want alle sport visbootjes en zeiljachtjes zijn uitgerust met dieselmotoren en die zijn in de nabije toekomst verboden, dus dan blijft er weinig over aan (vis)bootjes in de haven. Ook geen zeiljachtjes want die kunnen de smalle geulen moeilijk door laveren om in de haven te komen, dus ook de watersport wordt de nek omgedraaid. Wat wordt bedoeld met de natuur in de haven een impuls geven, windturbines of drijvende zonnepanelen?
  Kortom, weer een onderzoek wat gebaseerd is op gebakken lucht en wat natuurlijk handen vol geld kost.

  Anoniem zei

  Het dorps aangezicht van de entree van Den Oever is compleet verkracht omdat de gemeente voor projectontwikkelaar wil spelen. Een totaal niet bij het dorp passende industriële aanblik als je langs het vissersdorp rijdt met een benzinestation, brandweergarage, deka markt en een gepland hotel. Het geopperde idee om net als in Frankrijk het dorp bij de entree op te sieren met een viskotter met vistuigen is waarschijnlijk ergens onder in een la beland omdat "de verkeerde mensen" dat idee opperde. Dan had iedere passant gezien dat het een vissersdorp is, en had de nieuwsgierigheid geprikkeld zodat onbekenden de haven en het dorp zouden bezoeken. Weer een gemiste kans, en nu gaat de gemeente een "nieuwe functie" optuigen (wie betaald dat?). Industrie en visserij kijk uit dat jullie niet nog meer buitenspel gezet worden door "agenda 2030" parasieten.

  Een reactie posten