Boerenorganisaties slaan alarm over wijzigingen Natura 2000-gebieden

Datum:
 • maandag 9 januari 2023
 • in
 • Categorie:
 • Boerenorganisaties slaan alarm over wijzigingen in Natura 2000-gebieden en roepen op massaal beroep aan te tekenen.


  Redactie

  Johan Oppewal 9-1-2022


  Het kabinet heeft in november voor 101 Natura 2000-gebieden wijzigingsbesluiten bekend gemaakt. In dat zogenoemde ‘veegbesluit’ gaat het om een correctie op eerder gedane aanwijzingsbesluiten. Bij nader inzien zijn sommige natuurwaarden toch wel of juist niet aanwezig.

  Agractie roept boeren op

  Boerenorganisaties zijn bang dat er stikstofgevoelige gebieden bij komen of dat de kritische depositiewaarde omlaag gaat voor bepaalde gebieden. Agractie heeft daarom zelf beroep aangetekend, maar roept boeren op om ook massaal zelf beroep aan te tekenen. Dat kan tot 11 januari bij de rechtbank.

  Europees recht

  Stichting Stikstofclaim en stichting NewMob hebben zaterdag beroep aangetekend bij de rechtbank tegen de procedure die de overheid volgt bij de wijzigingsbesluiten. De Natura 2000-gebieden zijn al in 2017 aangemeld bij de Europese Commissie, en daar was toen geen inspraak mogelijk. Volgens de beide stichtingen is dat in strijd met Europees recht. Ze vinden dat de overheid het wijzigingsbesluit gebruikt om natuurdoelen aan te scherpen, ten nadele van de agrarische sector. Overigens betekent niet elke wijziging een aanscherping, constateert Agractie.

  Eerder maakte provincie Fryslân bekend in beroep te gaan tegen aanwijzing van nieuwe leefgebieden (habitattypen) binnen bestaande Natura 2000-gebieden, waardoor die gebieden stikstofgevoelig zouden worden.

  De Boerderij

  0 reacties :

  Een reactie posten