Aanpassing artikel 1 is onzinnig: houd discriminatieverbod liever kort maar krachtig

Datum:
 • woensdag 18 januari 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  Wijziging van de Grondwet is niet dagelijks aan de orde.....

  Aanpassing artikel 1 is onzinnig: houd discriminatieverbod liever kort maar krachtig

  18 januari 2023

  Wijziging van de Grondwet is niet dagelijks aan de orde, toch gebeurt het in Nederland geregeld. Het parlement heeft liefst zeven wijzigingsvoorstellen in behandeling, een achtste herziening is net door de Eerste Kamer aangenomen. Onverstandig, dat gemorrel aan de wet die een belangrijke grondslag vormt voor het staatsbestel, schrijft Carla Joosten.

  Discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en handicap is verboden. Het komt in artikel 1 van de Grondwet te staan. Verandert dit iets aan de slechte toegankelijkheid van gebouwen in Nederland voor mensen met een beperking?

  Natuurlijk niet. Zelfs als het in de Grondwet staat, blijft de Nederlandse mentaliteit van niet handhaven. De handhavers gedogen er op los. En dus lijkt zelfs de Grondwet een papieren tijger te worden. Een onverstandige zet.

  Ruime Kamermeerderheid akkoord

  Toch gingen 56 van de 71 aanwezige Eerste Kamerleden akkoord met een voorstel tot wijziging van de Grondwet. Zoals eerder ook al een tweederde meerderheid van de Tweede Kamer instemde, zoals dat hoort bij een grondwetswijziging.

  Natuurlijk mag discrimineren op grond van seksuele gerichtheid of handicap niet. Sterker: discriminatie mag helemaal niet. Maar door de opsomming van mogelijke discriminatiegronden verliest een verbodstekst aan kracht.

  In de toekomst nog meer categorieën

  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan, luidt de huidige tekst.

  Ook nu al worden categorieën genoemd. Daar worden er dus nog twee aan toegevoegd. Het ligt voor de hand dat in de toekomst nog meer categorieën erbij komen, want er zijn altijd weer groepen die gediscrimineerd worden. En dan verandert de Grondwet weer. Want de Grondwet is, zoals senator Boris Dittrich (D66) benadrukte, ‘een levend document’.

  Door opsomming verliest artikel 1 aan kracht

  De tegenstemmers in de Eerste Kamer hadden een goed argument. Kort de tekst van artikel 1 in tot de zin ‘Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan’.

  Nu lijkt het erop alsof sommige vormen van discriminatie wel zijn toegestaan, vond bijvoorbeeld Annabel Nanninga (JA21). ‘Door het toevoegen van allerlei gronden ontstaat de indruk dat er een limitatieve opsomming is en verliest de bepaling daardoor aan kracht.’

  Het voert trouwens te ver om te zeggen dat de waan van de dag regeert. Het initiatiefwetsvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA voor de grondwetswijziging werd 12,5 jaar geleden ingediend en moest in twee rondes door de Tweede en Eerste Kamer. In de laatste ronde, officieel lezing geheten, is zelfs een meerderheid van tweederde vereist.

  Plaats ‘discriminatie op welke grond dan ook’ vóór de categorieën

  De Eerste Kamer nam ook nog een motie aan van SP-Kamerlid Tiny Kox. Die vraagt de regering om aan de Staatscommissie discriminatie en racisme voor te leggen of het wenselijk is artikel 1 van de Grondwet zo aan te passen, dat het algemene verbod – ‘discriminatie op welke grond dan ook – vóór de specifieke non-discriminatiegronden (zoals ras of geslacht) wordt geplaatst.

  Dat is inderdaad een verbetering. Maar een bepaling waarin staat dat discriminatie op alle gronden is verboden, is veel krachtiger. En bovendien voor iedere burger eenvoudig te onthouden. Een burger wordt geacht de Grondwet te kennen, maar met steeds weer nieuwe wijzigingen is dat een onmogelijke opgave.

  Nederland kan wel wat leren van de Amerikanen met hun korte Grondwet. En gezien de voortdurende discussie in dat land, is die wet levendiger dan de Nederlandse.

  2 reacties :

  Max_Q zei

  Artikel 1 wordt vaak met voeten getreden door ............ de overheid. Maar ja, wie zal hen bestraffen ???? zij zelf ?

  Anoniem zei

  Ik begrijp hier dus uit dat discriminatie ook niet mag als je de levensgevaarlijke Corona Prikken weigert en ook dat er geen belemmering ondervonden mag worden. Waarschijnlijk hebben de voorstemmers 3 jaar zitten slapen want er is wel degelijk gediscrimineerd, vooral ook door deze en de vorige Regering. Opsluiten dat zooitje dan maar of geldt de grondwet voor deze zeer onfatsoenlijke lieden dan weer niet? Hoe zat het ook weer met het toeslagenschandaal wat hoofdzakelijk onder de gekleurde Nederlanders speelde, Rutte ook de gevangenis in?
  Eigenlijk onvoorstelbaar dat de Overheid alles weet van haar onderdanen en dan opeens niet weet waar al die uit huis gehaalde kinderen zijn, bij de kindermisbruikers bij wie door de Overheid de hand boven het hoofd gehouden wordt, Joris Demmink bijvoorbeeld?

  Een reactie posten