Van een onzer correspondenten.

Gelauwerd wetenschapper, bekend DWDD-hoogleraar en minister. Wie onderwijsminister Robbert Dijkgraaf te speechen krijgt kan op een volle zaal rekenen. Hij kan met zijn prachtige metaforen een zaal in vervoering brengen. Zo ook tijdens zijn recente Kohnstamm-lezing die hij mocht verzorgen. (Philip Kohnstamm was een beroemde pedagoog en natuurkundige.) Tussen alle mooie woorden door over de rol van de wetenschap en wetenschappers, passeerden ook een aantal opmerkingen de revue over klimaat en de rol van fossiele energie. Dijkgraaf zette daarbij de bevrijding van Oekraïne (!) expliciet naast de bevrijding van fossiele energie:

‘We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe de wereld eruitziet nádat de oorlog in Oekraïne voorbij is. Nádat we fossiele brandstoffen uitgefaseerd hebben. Nádat we de klimaatverandering een halt hebben toegeroepen en onze natuur hebben veiliggesteld.’

Daarbij schetste hij een zeer eenzijdig beeld van de rol die de wetenschap in zijn ogen heeft. Voor hem is wetenschappelijk gezien, als het om klimaat gaat, de zaak kennelijk een gelopen race. We zijn het kritische wetenschappelijk debat voorbij, alle nieuwe wetenschappelijke argumenten en bevindingen ten spijt. De minister:

‘Bij de grote, actuele maatschappelijke vraagstukken, van corona tot stikstof, van klimaat tot energie, kan de inbreng van de wetenschap niet meer worden weggedacht. Kohnstamm zou verbaasd zijn te horen dat we nu onder meer een minister van stikstof en een minister van CO2 in het kabinet hebben.’

Kohnstamm zou zich eerder omgedraaid hebben in zijn graf bij zo’n onwetenschappelijk standpunt, wat niet alleen door de minister, maar ook op sommige universiteiten bon ton is.

Dijkgraaf: ‘Klimaatdebat, je debatteert toch ook niet over de zwaartekracht.’


Zo doet bijvoorbeeld wetenschapssocioloog Dr. Guus Dix volop mee aan een protestactie van klimaatactivistenbeweging Extinction Rebellion. Sindsdien is hij zelfs al meerdere malen opgepakt en hij richtte recent een afdeling op van de actiegroep Scientist Rebellion bij de Universiteit van Twente. Actievoeren en eenzijdige wetenschap gaat stelselmatig hand in hand. Want ook Robbert Dijkgraaf heeft een lange staat van dienst als het gaat om klimaatbevlogenheid en eenzijdige wetenschappelijke benadering van het klimaatprobleem. Hij sprak in 2019 de volgende zeer onwetenschappelijke volzin:

Klimaatdebat, je debatteert toch ook niet over de zwaartekracht.’ Bron: De Morgen 2019.

En ook hier spat zijn onwetenschappelijkheid ervan af:

‘Een stevig debat over zo’n belangrijk onderwerp misstaat niemand. Maar, zoals de Amerikaanse Senator Daniel Patrick Moynihan zei: Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten.’ Bron: Klimaatverandering, Wetenschap en Debat, KNAW 2011.

Tijdens zijn tijd als directeur van het IAS in de VS liep Dijkgraaf in 2017 vrolijk mee in de ‘March for Science’ als reactie op wetenschappers, zoals mogelijk Princeton-hoogleraar William Happer, die het klimaatprobleem zouden ontkennen.

Dijkgraaf in 2019 over o.a. klimaat in Trouw:

‘Menigeen voelt zich plotseling vrij de waarheid te manipuleren en verdacht te maken.’

Kohnstamm sprak eerder van de noodzaak tot dialoog tussen verschillende inzichten.

***

Voor meer over onze wetenschapsminister, zie hier.

Bron hier.

***