Politieke expert: Rusland-sancties zijn grote vergissing van het Westen

Datum:
 • maandag 7 november 2022
 • in
 • Categorie: , , , ,
 •   het nut van de sancties tegen Rusland zou uitermate beperkt ....zijn, de nadelen en de schade voor westelijke burgers en economieën echter enorm. 

  Politieke expert: Rusland-sancties zijn grote vergissing van het Westen


  (Vertaling: E.J. Bron)

  Een expert van naam spreekt uit wat vele Europeanen al lang voelen: het nut van de sancties tegen Rusland zou uitermate beperkt zijn, de nadelen en de schade voor westelijke burgers en economieën echter enorm. Politiek onderzoeker Heribert Dieter legt ook uit waarom.

  Laten we ons even herinneren. Na het binnentrekken van Rusland in delen van de Oekraïne werden vooral op initiatief van de VS door het Westen snel “harde sancties” tegen Rusland opgelegd. Zo gebruikte bijvoorbeeld de Franse minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire, al enkele dagen na het uitbreken van de Oekraïne-oorlog (24 februari 2022) harde taal: het Westen zou “een totale economische en financiële oorlog tegen Rusland” voeren.

  In het belang van de eigen bevolking de sancties opheffen

  Meer dan een half jaar later zouden er echter “maar matige tekens van een economische verzwakking” van de Russische beer zijn, schrijft de gerenommeerde politieke onderzoeker Heribert Dieter in het tijdschrift “Internationale Politiek”. “Integendeel: de inkomsten uit de olie-export bedroegen dit jaar tot nu toe ongeveer $ 20 miljard per maand – tegenover 2021 ($ 14,5 miljard per maand) een duidelijke stijging met ongeveer een derde deel. De Russische regering kan niet alleen de “aanvalsoorlog” voortzetten, maar is bovendien liquide genoeg om het te redden zonder gasexport naar Europa”, verklaart Dieter, die ook doceert aan de universiteiten Potsdam en Zeppelin in Friedrichshafen aan het Bodenmeer.

  De expert brengt ook naar voren wat politici zoals de Hongaarse minister-president Viktor Orbán al maanden benadrukken: “De gevolgen van de Russische vergeldingssancties zijn in veel landen van de Europese Unie, maar ook in ontwikkelings- en drempellanden pijnlijk te merken. Alleen al in het belang van de eigen bevolking zou het geboden zijn de economische sancties tegen Rusland op te heffen.”

  De Russen kunnen lijden zoals niemand anders

  Volgens Dieter heeft de sanctie-alliantie onder leiding van de VS “drie dimensies van haar maatregelen of fout ingeschat of er niet over nagedacht”. Ten eerste: het vermogen van de Russische maatschappij om sancties te boven te komen, zou volledig onderschat zijn. “Toegespitst geformuleerd: de mensen in Rusland kennen sancties en weten ermee te leven. Ten tweede: de sancties zouden langdurige gevolgen hebben voor het internationale financiële systeem. Want: “De maatregelen kunnen tot de vorming van concurrerende systemen leiden.” Ten derde: de sancties zouden effecten hebben op de internationale handel en zouden waarschijnlijk de “sowieso waar te nemen tendens van het afbouwen van de internationale economische betrekkingen verscherpen.”

  Dieter herinnert er aan dat het Westen al met sancties tegen de Sovjet-Unie steeds opnieuw de tanden stukgebeten zou hebben: “Tot haar ineenstorting werd de USSR steeds opnieuw met economische sancties geconfronteerd, bijvoorbeeld de beperkte toegang tot nieuwe technologie.” Volgens Dieter zou tegen de achtergrond van deze ervaringen de Russische maatschappij waarschijnlijk een mate aan improvisatiekunst en het vermogen om te lijden hebben ontwikkeld, die die van westelijke maatschappijen duidelijk overstijgt. De Russische minister van Defensie, Sergej Sjoigoe, bijvoorbeeld zou de Britse regering volgens informatie van de “Washington Post” in februari 2022 hebben laten weten: “Russen kunnen lijden zoals niemand anders.”

  Het Westen wil de wereld volgens zijn wensen ordenen

  De Duitse politieke expert wijst er ook op dat de waarneming van zichzelf en van het buitenland van de VS en West-Europa enorm ver van elkaar verwijderd zijn. Terwijl het Westen zichzelf als vredestichter beschouwt, wordt het door de niet-westelijke buitenwereld überhaupt niet zo waargenomen. Daar zouden ze “vooral als agressors en minder als vredestichtende spelers worden waargenomen”, schrijft Dieter. Dat zou echter ook verklaren waarom het in het jaar 2022 niet zou lukken om in ontwikkelings- en drempellanden een groot aantal ondersteuners van de sancties tegen Rusland te vinden. “India, maar ook bijna alle landen van Afrika en Zuid-Amerika, zetten hun economische betrekkingen met Rusland voort of breiden deze zelfs nog uit.”

  In dit verband spotte in juli ook de Britse “Guardian”: “De sancties zijn gebaseerd op de neo-imperiale aanname dat westelijke staten het recht hebben om de wereld volgens hun wensen te ordenen”. Voor het strategisch veel belangrijkere conflict met China is de ergernis van Aziatische, Zuid-Amerikaanse en Afrikaans elanden over de manier van het sancties opleggen echter een slecht voorteken, aldus Dieter. Zijn conclusie: “Het nut van de sancties is beperkt, maar de door hen veroorzaakte nevenschade, inclusief de gevolgen van de Russische tegen-sancties voor de Europese economieën, zijn enorm.”

  De beleidsbepalers van de VS en de EU schijnen zulke geluiden als die van Heribert Dieter niet van de wijs te brengen: volgens mediaberichten plant het Westen op dit moment zijn negende sanctiepakket tegen Rusland.

  Bron:
  exxpress.at

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten