’Energiehub’ Middenmeer, een kortzichtig plan? ’Het is belastinggeld waar Google en Microsoft van profiteren’

Datum:
 • vrijdag 25 november 2022
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON - ’Gemiste kansen’, ’kortzichtig’, ’geen oplossing’: het zijn zomaar wat krachttermen uit de reactie van actiegroep Red de Wieringermeer op de Concept Energievisie Noord-Holland Noord.  Lars van der Bel 24-11-2022


  Vijf vragen aan Jan Meijles en Jan Secker, die het document van 
  a tot z lazen en er hun bedenkingen bij hebben.


  1. Jullie hebben de energievisie van de provincie doorgelezen. Wat zijn de bevindingen?


  Meijles: „Het is veel te beperkt. Het gaat bijvoorbeeld nauwelijks in op de mogelijkheden van waterstof, terwijl dat in de toekomst een belangrijke bron van energie kan zijn. Ook staat er dat het een pilot is, maar dat zien we niet terug. Op de landschappelijke aspecten wordt ook niet ingegaan en dan hebben we nog burgerparticipatie, daar is helemaal geen sprake van. Het wordt gepresenteerd als een voldongen feit. Als laatste twijfelen we aan de noodzaak van een energiehub bij Middenmeer. Die lijkt er nu te moeten komen vanwege de datacenters.”


  2. Over dat laatste. Het 380 kV (kilovolt) station en de hoogspanningsleidingen die volgens de eerste schetsen bij Middenmeer moeten verrijzen, zijn bedoeld om datacenters draaiende te houden?


  Secker: „De provincie verkoopt de plannen rondom Middenmeer als een energiehub, als een plek waar vraag en aanbod bij elkaar komt, dus dat hebben we naast elkaar gelegd. Aanbod komt van het windpark in de Wieringermeer, ongeveer 350 Megawatt (MW), en de vraag komt van de datacenters, 315 MW. Die datacenters vragen continu stroom terwijl die er niet altijd is: het waait niet altijd even hard. Daar knelt het, zeker omdat er plannen liggen voor nog zeker twee nieuwe megagrote (hyperscale) datacenters: Het Venster die nu in aanbouw is, en B1. Als je kijkt naar de verkenning die de provincie heeft laten uitvoeren gaan ze er vanuit dat er in de toekomst tot 1165 MW nodig is.”  (Tekst gaat door onder de foto)

  Windturbines in de Wieringermeer.© Foto Marc Moussault

  Meijles: „Daaruit trekken wij de conclusie dat de energiehub hoofdzakelijk bedoeld is voor de datacenters.”

  Secker: „En daar hebben wij onze bedenkingen bij. Naast de gevolgen voor het landschap kost zo’n 380 kV traject zo’n 750 miljoen euro. Dat is belastinggeld waar met name Google en Microsoft van profiteren.”


  3. Jullie proberen de Wieringermeer al langer te weren tegen ingrepen van buitenaf. Het kan toch niet altijd blijven zoals het was? De plannen spreken ook over het aantrekken van hightechbedrijven en nieuwe werkgelegenheid.


  Meijles: „Ons doel is bescherming van het landschap. We zijn niet tegen datacenters, wel zijn we tegen ongebreidelde groei daarvan. Waar wij bang voor zijn is dat ze de capaciteit rondom Middenmeer later aangrijpen voor de komst van meer datacenters en dat ze zeggen: ’we hebben ruimte over op het net, laten we er iets mee doen’. En over werkgelegenheid: het komt erop neer dat je een grote fabriek bouwt waar energie inkomt en uitgaat. Je hebt hooguit een paar bewakers nodig om dat draaiende te houden. Wel heb je een paar hectare waar de gemeente onroerendezaakbelasting over kan heffen, maar dat is het dan ook wel.”  (Tekst gaat door onder de foto)

  Red de Wieringermeer: „Datacenters, néé!”© Foto Marc Moussault


  Secker: „En we zeggen ook niet dat alles moet blijven zoals het was of is. Maar in dit geval kies je voor datacenters die je niet nodig hebt voor Nederland. Het is niet voor niks dat het Rijk datacenters níét heeft aangemerkt als kritische infrastructuur. Dus ben je dus bedrijven aan het faciliteren die hiermee heel veel geld binnenharken en daar wel heel weinig voor teruggeven. Heb je gezien hoeveel belasting ze in Nederland betalen? 3,3 procent, terwijl Microsoft vorig jaar met alleen het datacenter op Agriport al ruim een miljard verdiende.”


  4. Wat zouden jullie de provincie willen adviseren om de Energievisie uit te rollen, zonder het landschap te schaden?


  Meijles: „Je hebt al die hoogspanningsleidingen niet nodig. Durf verder te kijken en kijk naar waterstof. Daarbij kan je gebruik maken van de aardgasleidingen die er al liggen. Landschappelijk gezien is er dan niets aan de hand. Groene waterstof kost wel meer energie, omdat je stroom nodig hebt om windenergie om te zetten naar waterstof. Maar daarover zegt het Rijk nu al: ’Dan bouwen we daarvoor toch een extra windmolenpark op zee.


  Reactie provincie

  In een reactie stelt gedeputeerde Edward Stigter van de provincie Noord-Holland: „De situatie van het elektriciteitsnet is dramatisch omdat we geen nieuwe aansluitingen op het net kunnen krijgen. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen waarmee we op korte termijn uit de brand geholpen zijn. Samen met netbeheerders en gemeenten hebben we een Energievisie laten maken waarin vraag, aanbod en infrastructuur samenkomen. Zo is een groei van de vraag naar woningen voorzien, net als uitbreiding van bedrijventerreinen - waaronder datacenters, maar zeker niet alleen. In de Noordkop komt de energie van de windparken op zee bovendien aan land, daarvandaan moet het de rest van het land in gebracht worden. Energie-infrastructuur is niet ’sexy’, maar is essentieel voor de totale energietransitie. Dat heeft zeker impact op de omgeving, daar ontkomen we niet aan. Samen met de omgeving gaan we op zoek naar manieren om dit op een zo goed mogelijke manier te realiseren.”

  Noordhollands Dagblad   0 reacties :

  Een reactie posten