Van wie zijn de pensioen-miljarden?

Datum:
 • maandag 24 oktober 2022
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Wat bezielt de politiek en specifiek het kabinet om zich te bemoeien met de enorme pensioenpotten, inclusief de afdrachten en de uitbetalingen?


   24-10-2022


  Even los van wat de meute politici en bewindslieden überhaupt de laatste tijden bezielt, is het opportuun de vraag te stellen waarom vakinhoudelijke onbenullen (zeker op dit gebied) zich menen te moeten bemoeien met pensioenzaken.
  En in dit specifieke geval is de vraag gerechtvaardigd, waar ze de autoriteit vandaan menen te mogen halen te bepalen of en hoe het pensioenstelsel zou moeten worden hervormd.

  Ooit flikte premier Lubbers het in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw om giga kraters in de pensioenpotten van m.n. het ABP te slaan. Een van de argumenten luidde dat het ABP bulkte van het geld. De dekkingsgraad lag rond de 200%, dus kon er geroofd worden, toch?

  Dan een fragment uit De Telegraaf van 2017: ‘Jongeren zijn de dupe. Pensioenpotten worden leeg geroofd. Dat is asociaal’, volgens de heer Wiegel in zijn laatste column in De Telegraaf. Maar wat de heer Wiegel niet vertelt, is dat de ABP-pensioenpot toentertijd al door zijn politieke makker en oud-premier Lubbers was leeggeroofd. Want er zat te veel in kas. En wat toen gebeurd is, daar moeten de gepensioneerden nu nog voor boeten, door deze mensen al jaren lang te korten. Kijk meneer Wiegel, dat is de waarheid en daar hoor je niemand over. Met andere woorden, als die kas toen niet was geplunderd, hadden de gepensioneerden van nu het stukken beter gehad. Dus meneer Wiegel, wat is nu asociaal?” Einde Telegraaf-fragment en echt: een fragment uit 2017!


  Onderzoek wees uit dat de roof in 1992 al was opgelopen tot 32,86 miljard gulden. De betrokken centrales, het ABP zelf, de Verzekeringskamer en de Raad van State tekenden allen bezwaar aan tegen de boeverij. Tevergeefs. Daarnaast eigende de overheid zich onder andere nog eens 3 miljard gulden van het vermogen voor het bovenwettelijke deel van de invaliditeitspensioenen toe. Bijna 36 miljard gulden is rond 16 miljard euro. Wellicht vanaf 1990 geïndexeerd nu ca. 20 miljard.
  Maar daar hoor je de excellente Kamerleden die de regering dienen te controleren niet over. Hun criminele voorgangers, geleid door premiergangster Lubbers (één euro jatten is toch al een vergrijp!) en vriendjeboef Wiegel hebben er mede voor gezorgd, dat bejaarden met een pensioen jarenlang te kort is gedaan. Die beruchte roof is nóóit teniet gedaan. En nu wil de politiek het pensioenstelsel hervormen. Waar halen ze de onverteerbare euvele moed vandaan. Pensioengelden zijn van de werknemers die via hun werkgevers maandelijks premie inleggen én van de gepensioneerden die nu wat ruimer van hun pensioen zouden moeten hebben kunnen genieten. (ja 5 werkwoorden voor bestolen harde werkers)

  Juist aan dat achterblijvende pensioen zouden de gewichtig doende gasten in de Kamer wél wat kunnen doen. Maar dan wel eerst eindelijk eens stoppen met tig onzinnige debatten over futiliteiten, waarbij haantjesgedrag en hennengekakel de leidraad lijkt te zijn. Daarna zich eindelijk bloedserieus beraden omtrent echt essentiële zaken en die afdoende afhandelen. Dan denk ik naast de toeslagenouders inclusief de vele verdwenen uithuisgeplaatste kinderen en de gasgedupeerde Groningers aan de pensioenleeftijd. Maar blijf intussen met de grijpgrage jatten verre van de inhoud van de pensioenvoorraden en het beleid van de pensioenbedrijven.

  De pensioengerechtigde leeftijd is een politieke zaak in samenspraak met vakbonden en werkgevers. Deze kunstmatig aangeduide leeftijd deugt tot op heden voor geen meter. Waarom mogen alle mensen als ze 66 jaar en 7 maanden zijn (was ooit 65 jaar) pas of juist al met pensioen? (geldt eveneens voor de AOW leeftijd). Dat is te gek voor woorden en derhalve onacceptabel. Maar het wordt nog gekker, omdat de Kamer besloten heeft dat iedereen in 2024 tot een leeftijd van 67 jaar moet doorwerken.

  Maar waarop is de (oplopende) leeftijd gebaseerd? Op de levensverwachting, die volgens deskundigen de laatste jaren zou zijn gestegen? Nou vergeet het maar. Althans niet voor iedereen. En waarschijnlijk voor vele gevaccineerden niet. Er is een verschil tussen grofweg en gechargeerd gezegd arbeiders en hoog opgeleiden. Voor mensen met een lichamelijk zwaar beroep geldt de langere levensverwachting niet. Een wezenlijke vraag die de jaknikkende politici zich zouden moeten stellen is waarom mensen die pas vanaf hun 27e zijn gaan werken op dezelfde leeftijd mogen stoppen als zij die al vanaf hun 18e vaak ook nog fysiek zwaarder werk zijn gaan verrichten. In 2024 hebben zij dan 49 jaar gebuffeld terwijl de gestudeerden na 40 jaar van hun AOW samen met een behoorlijk pensioen nog lekker een groot aantal jaren kunnen genieten van hun oude dag. Arbeiders en vooral zij met een zwaar beroep spekken de pensioenpotten het langst en genieten er het kortst van. Let wel, de hoger opgeleide mensen leven gemiddeld aanmerkelijk langer dan de laaggeschoolden, uitzonderingen niet meegeteld.

  Kunnen ‘onze’ hoogopgeleide Kamerleden zonder noemenswaardige werkervaring bij een baas niet simpel de optie uitwerken dat iedereen even láng werkt voor zijn/haar pensioen? Of is dat in hun eigen nadeel en daardoor onbespreekbaar? Vertegenwoordigen zij het volk of toch hoofdzakelijk zichzelf? Bij invoering van het AS-systeem zouden de kiezers beslissen en niet 150 goed betaalde doorgeleerde kraaiers en kakelaars? Dan zou iedereen na bv 44 arbeidzame jaren (een eventueel niet gewenste ww-periode meegerekend) mogen stoppen. De gasten met vaak zware beroepen die al op hun 18e begonnen daardoor op een leeftijd van 62 en zij die langer op school (universiteit) zaten en op hun 27e een veel beter betaalde baan aanvaarden, zouden vanaf hun 71e van hun welverdiende rust mogen gaan genieten.

  Na deze rechtvaardige verbetering zou de regering zich dan niet meer moeten mogen bemoeien met de dekkingsgraad. Dat is iets tussen de pensioenfondsen, vakbonden en werkgevers, uiteraard in omgekeerde volgorde. De werkenden krijgen dan inspraak betreffende de risico’s die ze voor later willen lopen. Er zouden verschillende dekkingsgraden aangehouden kunnen worden, waaruit werknemers mogen kiezen. Eentje waarbij amper risico wordt gelopen door al het ingelegde geld op een renterekening te stallen en/of eventueel in obligaties te beleggen. Daarnaast eentje waarbij de volledige inleg door beleggingsexperts (voor zover die er überhaupt al zijn) op de beurs wordt gestald. Zeer risicovol, maar tevens met de kans op geweldige rendementen. En uiteraard enkele mengvormen. Binnen een bepaalde bandbreedte kan dan worden aangeven waarop de werknemer op zijn/haar pensioengerechtigde leeftijd kan rekenen. Het gaat om eigen gespaard geld dat de werkgever verplicht moet afdragen en waar geen politicus zich mee dient te bemoeien. Dan kan geen enkele gangsterpremier een miljardengreep doen uit de spaarpotten van de hardwerkenden.

  Hier nog een aanvullende tekst, gevonden op Google: “Laten we eens uitgaan van de periode vanaf 2008, de financiële crisis. Toen zijn er twee dingen in economisch opzicht gebeurd: lage inflatie (die nu steigert) en riante beleggingsrendementen van gemiddeld 7% per jaar. Een pensioen van 800 euro per maand had met rendement en inflatie meegerekend een verdubbeling ondergaan naar 1600. Maar wat kregen de pensionado’s? Ze kregen nul erbij, sterker nog, ze werden gekort. Nu zijn er grote fondsen die ‘inflatie compensatie’ geven, althans zo noemen ze het. 1,29% wordt geïndexeerd. Je moet maar durven! Jarenlang is pensionado’s onthouden wat hen rechtens de behaalde rendementen toekwam en nu worden ze afgescheept met 1,29% ‘inflatiecompensatie’ terwijl de inflatie richting 10% gaat! Het is werkelijk godgeklaagd”. Einde Googlefragment.

  En uiteraard géén uitgerangeerde politici meer in de pensioenbesturen parachuteren. Die hebben bovengenoemde beslissingen mede op uitdrukkelijke instigatie van de grote en alles bepalende partijen genomen, de werknemers en vakbonden zoals te doen gebruikelijk negerend! Die bestuurders waren immers als Kamerleden al zeer gewaardeerde jaknikkers en marionetten van de regentenelite.

   

  Rients HofstraPluchen Revolutie

  0 reacties :

  Een reactie posten