Eco-oligarchie

Datum:
 • maandag 24 oktober 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Groene energie is namelijk een financiële bodemloze put. Hoe banaal kan idealisme in werkelijkheid zijn?! 


  24-10-2022


  Eco-oligarchie

   Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

  Wij denken het allemaal hier in Nederland zo geweldig voor elkaar te hebben met de energietransitie. Alle NS-treinen rijden op windstroom, zo beweert een CSO (Chief Sustainability Officer) in een artikel in EW.

  Zou het echt? Als een dergelijke bewering maatgevend is voor het denkniveau van de CSO, dan is dat verontrustend feitenvrij geklets. Elk weldenkend mens begrijpt dat dit volksverlakkerij is. Het bewijs: kijk wanneer het niet waait. Dat duurzaamheidsverhaal met alle voorgespiegelde voordelen deugt niet. Het is op zijn plaats om het wetenschappelijk gehalte nader te bekijken van deze duurzaamheidswereld en waar men zoal mee bezig is.

  Helaas: het hersendode dogmatisme van Sustainable agrifood systems for a postgrowth world is verbijsterend. Net als bij eerste lezing van de Green Deal van Frans Timmermans, drong zich het idee op dat dit stuk uit een online bullshit generator afkomstig is, getuige juweeltjes als ‘post-groei metabolismes’.

  En welk mens van vlees en bloed krijgt een zin als deze uit zijn pen? ‘Deze uitdagingen aangaan vereist het herverbeelden en re-creëren van circuits van voedselproductie, – verwerking, -distributie, -consumptie en -beheer op basis van de beste ervaring van de mensheid met landbouw als een onmiddellijke bron van gemeenschapswelzijn en een fundamenteel veld van interactie met de natuur.’

  Qua vorm en toon doet dit proza denken aan de dreinende monologen over klassenstrijd en de marxistische heilstaat die sociologen in de jaren zestig produceerden. Tegenwoordig dreinen hun academische erfgenamen dus door over ‘Inheemse, feministische, ontgroei- en post-ontwikkelings-gemeenschappen die essentieel zijn voor de voedselsoevereiniteit.’ […] Ik schat dat tot een jaar of drie geleden een feitenvrij betoog als dit nog onacceptabel was geweest voor een Nature-tijdschrift. Er is de laatste tijd terecht veel aandacht voor fraude en wangedrag in de wetenschap, die veel massaler voorkomt dan gedacht. […] maar daarnaast is er dus ook nog de woke rot die het wetenschappelijk systeem aanvreet, waarvan dit Perspective een symptoom is. Is feitenvrij gezwam nu de gewoonste zaak in de wetenschap? Bron.

  Dat deze planeet naar de knoppen gaat door menselijk toedoen is ook een verzinsel uit de koker van wat inmiddels eco-oligarchen genoemd kunnen worden. Dezen vormen een staat binnen een Staat. Zij dicteren wat er moet gebeuren en wat verboden dan wel afgeschaft moet worden. Al hun bemoeienissen leiden tot hetzelfde onvermijdelijke resultaat: het ruïneren van onze moderne welvaart en de ondergang van de boerenstand en de visserij.

  Zij proberen de Trias Politica voor hun karretje te spannen steunend op goedgelovige activistische rechters. Hun brein ontbeert elke vorm van mededogen met hen die getroffen worden door de gevolgen van die rechterlijke uitspraken. Het laat hen koud. Het moet erkend worden dat Nederlandse politici naïef en ruimhartig meegewerkt hebben aan het mogelijk maken van die rechterlijke uitspraken waar vooral Vollenbroek van profiteert.

  Dat het hen gaat om het redden van deze planeet is ongeloofwaardig. Eerder gaat het om macht ten koste van geeft niet wat. Dient de uitspraak van de rechter mogelijk als excuus om hun geweten te sussen? Vollenbroek’s bezetenheid te rechtvaardigen. Wat een koudbloedig bestaan moet deze man leiden. Hoe koudbloedig?

  Ian Plimer beschreef in zijn boek, Green murderA life sentence to net zero without parole, een goed voorbeeld van die meedogenloosheid bij de eco-oligarchen.

  European Flood Awareness System waarschuwde 9 dagen vooraf en waarschuwde formeel Duitsland 4 dagen voor de overstromingen die 15 juli 2021 begonnen. Er werd niets mee gedaan. 165 Duitsers en 31 Belgen verloren het leven. De overstromingen van 1804 en 1910 bereikten een hoger niveau dan die van 2021. Merkel weet deze overstroming aan klimaatverandering, niet aan haar bureaucraten die de waarschuwingen in de wind hadden geslagen.

  En, schrijft Plimer verder

  The Chancellor spent her formative years in communist East Germany. It shows. She uses cynical politics in order to extract more revenue for climate mitigation from hard working and unprotected Germans. (P 293, Zie ook hier)

  Dit geldt ook voor Merkel’s Atomausstieg. De negatieve gevolgen van haar beslissing moeten haar bekend geweest zijn als hoger opgeleide. Niettemin lieten die haar koud.

  Over de koudbloedige manier van handelen door Vollenbroek schreef Wynia:

  Beseft u, dat stikstof een stok is waarmee je zo ongeveer elke hond kunt slaan? Aan iedereen die in Nederland verblijft moeten we strikt genomen een zekere hoeveelheid jaarlijkse stikstofuitstoot toerekenen. Want iedereen gebruikt openbaar vervoer of een eigen vervoermiddel, heeft een verwarmde woning, laat pakketjes bezorgen en eet voedsel deels afkomstig uit de vaderlandse landbouw.

  Elke nieuwe immigrant genereert dus extra stikstofuitstoot, net als een veehouder die uitbreidt of de bouw van een nieuwe weg. Als we de juridische scherpslijperij van Vollenbroek als maat der dingen nemen, doet het er niet toe hoeveel of weinig dat is, het betekent extra depositie waar geen stikstofruimte voor is: Nederland is vol. Bron.

  Vollenbroek c.s. schijnen de gevolgen van hun handelen niet te kunnen overzien, maar het is wat het is: schijn, want zij weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Betaalbare ruim beschikbare energie verheft de mens uit diepe armoede. Maar juist dit is verwoestend voor hun gekoesterde flora en fauna, kortom misantrope wereld die hen voor ogen staat. Deze eco-oligarchen, ook wel Eco Industrieel Complex, zien bovendien hun verdienmodel in de “schone” energiesector in gevaar komen door fossiel gestookte en kernenergie. Decennia geleden al zagen groene activisten als Paul Ehrlich hierin een gevaar:

  In fact, giving society cheap, abundant energy at this point would be the moral equivalent of giving an idiot child a machine gun. With cheap, abundant energy, the attempt clearly would be made to pave, develop, industrialize, and exploit every last bit of the planet—a trend that would inevitably lead to a collapse of the life-support systems upon which civilization depends. “An ecologist’s perspective on nuclear power” Federation of American Scientists Public Interest Report vol. 28, no. 5-6 (May-June, 1975), page 5.

  Dit verklaart de ijver waarmee de eco-oligarchen zich inspannen voor overheveling van kapitaal (geroofd van burgers) naar ontwikkelingslanden zoals ook in Parijs 2015 toegezegd. Het verklaart ook waarom de eco-oligarchie probeert de concurrerende fossiel gestookte en kernenergie buiten de deur te houden. Groene energie is namelijk een financiële bodemloze put. Hoe banaal kan idealisme in werkelijkheid zijn?! Ze rechtvaardigen hun schijnheiligheid met het zoetsappige verhaaltje van klimaatsolidariteit en planeet redden. Het is vergelijkbaar met de tabaksindustrie die zich nestelt in ontwikkelingslanden om hun verdienmodel aldaar uit te breiden.

  We kunnen concluderen dat Greenpeace, Urgenda, Milieudefensie, Vollenbroek c.s. allerminst de maat der dingen zijn van onze moderne welvaart brengende en flora en fauna beschermende maatschappij. Integendeel, zij zijn zichzelf verrijkende eco-oligarchen die zich beroepen op, zoals wordt genoemd, feitenvrij quasi wetenschappelijk gezwam om rechters, schoolkinderen en burgers te indoctrineren en te beroven met zoetsappige verhaaltjes over solidariteit en, liefst met de hoogste urgentie, deze planeet redden van problemen die niet bestaan.

  Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

  (Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet moet worden vernietigd.)

  ***

  0 reacties :

  Een reactie posten