Hoogste rechter haalt emissiearme stal onderuit

Datum:
 • donderdag 8 september 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • De Raad van State zegt dat er te veel onzekerheid is over de zogenoemde emissiefactoren bij enkele staltypen, om daarvan uit te gaan bij de afgifte van natuurvergunningen.


  Redactie de Boerderij

  Jan Braakman 7-9-2022

  parlementair verslaggever


  De hoogste bestuursrechter schrapt de vergunning van drie melkveehouderijen in de provincie Utrecht. De betrokken bedrijven kunnen niet uitbreiden. De Raad van State bevestigt daarmee de uitspraak die de rechtbank Midden-Nederland heeft gedaan.

  De rechter maant de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit snel duidelijkheid te bieden over de effectiviteit van emissiearme stallen.

  Alleen staltypen A1.13 en A1.28

  Het gaat om staltypen A1.13 en A1.28 volgens de zogenoemde RAV-lijst. Melkveebedrijven met dit type stal kunnen alleen een vergunning krijgen als uit een nader onderzoek (een passende beoordeling) blijkt dat de natuur geen schade oploopt. Emissiefactoren voor deze staltypen mogen niet meer worden gebruikt bij de verlening van natuurvergunningen. De uitspraken gaan niet over andere emissiearme stalsystemen in de melkveesector en ook niet over emissiearme stallen in de pluimvee- en varkenssector.

  De rechter baseert zich op twee wetenschappelijke onderzoeken, waaruit blijkt dat de stikstofuitstoot van de emissiearme stallen hoger is dan waarvan wordt uitgegaan. De emissiefactoren geven volgens de rechter te weinig zekerheid dat de natuur geen schade oploopt.

  Geen ruimte voor uitbreiding

  De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zegt dat de Europese natuurregels geen ruimte bieden aan de uitbreiding van een melkveehouderij, als niet vaststaat dat de beschermde natuur geen schade oploopt. De vergunningverlening is daarbij nu gebaseerd op de emissiefactoren uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij. “Maar uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat is gecontroleerd door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet blijkt dat moet worden getwijfeld aan die emissiefactoren”, aldus de Raad van State. “Zolang er twijfel bestaat over de effectiviteit van emissiearme stallen kan de stikstofuitstoot niet met de vereiste zekerheid in kaart worden gebracht”, zegt de RvS in een verklaring.

  De zaak was bij de rechter aangekaart door Mobilisation for the Environment, die stelt dat de emissiefactoren de werkelijke uitstoot van ammoniak onderschatten.

  Europese natuurbeschermingsregels

  De Raad van State zegt zich te realiseren dat met deze uitspraak “de vergunningverlening in de melkveehouderij nog verder wordt bemoeilijkt, maar de strenge Europese natuurbeschermingsregels waaraan Nederland zich heeft gebonden, laten een andere uitkomst niet toe.”

  De zaak over de emissiefactoren werd in juni gelijktijdig behandeld met de zaak van vijf andere melkveebedrijven in Utrecht. In die andere zaken speelt ook de vraag hoe de stikstofuitstoot van het weiden van vee moet worden beoordeeld. Daarover doet de Raad van State later dit jaar uitspraak.  0 reacties :

  Een reactie posten