Groeiend verzet tegen Europese plannen halvering gewasmiddelenverbruik in 2030

Datum:
 • zaterdag 17 september 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Of het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vóór 2030 met 50 procent te verminderen ontmoet steeds meer weerstand. Vooral de Oost-Europese lidstaten komen in verzet.

  16-9-2022


  Er is een groeiend verzet tegen de plannen van de Europese Commissie om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2030 met 50 procent terug te dringen. Het verzet komt vooral vanuit de Oost-Europese lidstaten, met name Polen en Tsjechië. Zij vrezen dat dit financieel niet haalbaar is en de productiviteit onder druk komt te staan. Dit melden het Belgische dagblad De Tijd en Vilt.be.

  Niet haalbaar

  Om de doelstelling van de halvering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen te halen, moeten landen overstappen op minder schadelijke, maar duurdere alternatieven. Dat is een doorn in het oog van de landbouwers uit Oost-Europese lidstaten. In hun ogen is dit niet haalbaar in relatie met de fors gestegen kosten voor onder andere energie en kunstmest.

  Onenigheid

  Tegenover De Tijd verklaart de Belgische Europarlementariër Tom Vandenkendelaere dat in het Europees Parlement en in de Raad van de Europese Unie duidelijk sprake is onenigheid over dit onderwerp. Dit zorgt sowieso voor verdere vertragingen. Het voorstel van de EC moet immers nog op worden besproken door het Europees Parlement en de Raad, waarin de regeringsleiders van de lidstaten zetelen. De verwachting is dat een hele reeks van amendementen zullen worden ingediend. Opmerkelijk is dat Polen, het land van landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski, voorop loopt in de protesten tegen het voorstel. Ook Tsjechië heeft aangegeven dat er dit jaar zeker geen compromis uit de bus zal rollen, zegt de Belgische Europarlementariër.

  Op peil houden productiviteit

  Tessa Avermaete, bio-econoom aan KU Leuven, vindt dat de EC te hoog van de toren blaast. Avermaete benadrukt het belang van bestrijdingsmiddelen om de productiviteit van de landbouw op peil te houden. Daarbij verwijst ze ook naar een impactstudie die de EC vorig jaar liet uitvoeren. Daaruit blijkt dat sprake zal zijn van een aanzienlijk productiviteitsverlies als het voorstel tot halvering van het middelenverbruik daadwerkelijk wet wordt.

  Copa-Cogeca

  De Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca dringt aan een groot aantal groene initiatieven uit te stellen of zelfs helemaal af te schaffen. Volgens Copa-Cogeca zaaien boeren nu al minder gewassen in vanwege de stijgende kosten, die vooral worden veroorzaakt door de hoge energieprijzen, hoge kunstmestkosten en de droogte in een groot deel van Europa. Zo zal de EU-graanoogst ten opzichte van 2021 met 7 procent dalen tot 269 miljoen ton. De vice-voorzitter van Copa-Cogeca Christiane Lambert betitelt de verlaging van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als ‘niet realistisch’. Tegenover De Tijd stelt hij: „Als sommige bestrijdingsmiddelen worden geschrapt kunnen we mogelijk niet meer voldoen aan de consumptievraag. Het is belangrijk dat dit besluit wordt genomen op basis van wetenschap en niet op basis van politiek."

  0 reacties :

  Een reactie posten