150 Alternatieven voor het Stikstofbeleid. Ab Gietelink interviewt Prof. Johan Sanders.

Datum:
 • zaterdag 24 september 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • De boeren zijn in opstand gekomen en krijgen veel steun.   24-9-2022
  Stikstof. De overheid stelt dat Nederland een groot stikstofprobleem heeft en dat halvering van de veestapel en het boerenbedrijf daarvoor de oplossing is. De boeren zijn in opstand gekomen en krijgen veel steun. Kan het stikstofprobleem niet beter opgelost worden met technische innovaties? Wat zijn de mogelijkheden van veevoer, stalvloeren en andere innovaties? Prof. Johan Sanders is emeritus hoogleraar biobased economy aan de landbouwuniversiteit van Wageningen. Hij werkte bij Gist-Brocades en Avebe en kent de Agricultuur van binnenuit. Hij richtte met onder meer collega Han Lindeboom en Carla van Soesbergen de Stikstof Focusgroep op. Zij leggen alternatieven op tafel. Prof. Sanders kwam met een 9 punten Innovatieplan 9 Innovaties: 1. Verhogen van het aandeel essentiële aminozuren in varkens- en pluimveevoer 2. Verhogen van het aandeel bestendig eiwit in rundveevoer 3. Oprapen van bietenloof en gebruik als diervoeder 4. Verhogen van veldopbrengst bij gras 5. Aanzuren van mest levert minder ammoniakuitstoot en tegelijkertijd minder methaan uitstoot. 6. Het ammoniak strippen van mestdigestaten (Byosis). 7. Het raffineren van gras zoals door Grassa BV 8. Gescheiden opvangen van urine en poep in de ‘emissiearme’(eco) stal 9. Mest met water verdund uitrijden (5 000 ton N) Alternatief.TV is een platform waarin Ab Gietelink via interviews met interessante gasten en eigen columns kritische inzichten tegenover het dominante denken zichtbaar maakt Website: https://alternatief.tv Telegram: https://t.me/AlternatiefTV Twitter: https://twitter.com/AbGietelink Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ab-gietel... Facebook: https://www.facebook.com/Alternatief.TV Donaties: https://alternatief.tv/donaties/


  Ab Gietelink & Alternatief

  0 reacties :

  Een reactie posten