Ook kleine gemeenten kunnen extra geld woningbouw aanvragen

Datum:
 • maandag 29 augustus 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • De Woningbouwimpuls, waar tot nu vooral grotere steden van profiteerden, is nu ook beschikbaar voor kleine gemeenten.  Voor het eerst kunnen kleine gemeenten een beroep doen op een landelijke uitkering Woningbouwimpuls. De pot voor het laatste kwartaal van 2022 bevat 300 miljoen euro.

  Nieuwbouw

  Ook gemeenten met 50.000 of minder inwoners kunnen met zo’n bijdrage nieuwbouw versnellen, het aantal woningen per project vergroten, of de betaalbaarheid van woningen voor starters en middeninkomens vergroten.  

  Tekort

  Voor deze ronde is door de ministeries van BZK en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in totaal 300 miljoen euro uitgetrokken. Het geld kan gebruikt worden voor ontsluiting van de te bouwen buurt, grondsanering, verlaging van de stikstofdepositie of verplaatsing van bedrijven; publieke voorzieningen waarvoor aantoonbaar sprake is van een financieel tekort. Minimaal de helft van de kosten moet worden opgebracht door de gemeente(n) of andere overheden, maximaal de andere helft wordt bijgeplust.  

  Versoepeling

  De ministeries versoepelden de voorwaarden om de regeling toegankelijker te maken. Meerdere gemeenten samen kunnen een financiële bijdrage vragen. Ontwikkellocaties moeten minimaal tweehonderd woningen omvatten, waarvan zeker de helft in de categorie ‘betaalbaar’. Tot dusver gold een ondergrens van vijfhonderd woningen. De ontwikkeling moet een afgebakend projectgebied betreffen, niet her en der plukjes woningen.

  Het helpt ons de leefbaarheid te vergroten en de doorstroming naar betaalbare koopwoningen te bevorderen.

  Anouk Huijs, wethouder wonen in Beesel (CDA)

  Kans

  Ook het Limburgse Beesel staat op de lijst van toegevoegde gemeenten (in totaal bijna tweehonderd). Anouk Huijs (CDA), wethouder wonen en grondbedrijf in de Noord-Limburgse gemeente, bestempelt de versoepeling als ‘erkenning en een kans, voor zowel Beesel als gemeenten van vergelijkbare omvang. Het helpt ons de leefbaarheid te vergroten en de doorstroming naar betaalbare koopwoningen te bevorderen.’

  Beperking

  De minimaal vereiste schaalgrootte zou als het aan haar ligt nog wel lager mogen. ‘Die vereiste tweehonderd woningen die je samen in de regio mag oppakken vormen toch een beperking. Daardoor kun je minder snel in aanmerking komen, of kan het omslachtig zijn voordat je er een regionaal bouwproject aan kunt koppelen. Een extra stap zou zijn om dat aantal van tweehonderd los te laten.’

  Urgentiescore

  Bij de beoordeling van de aanvragen geldt een urgentiescore. De als best beoordeelde aanvragen krijgen een bijdrage, niet de eerste. De regeling staat tot 25 september open. In december 2022 wordt bekend gemaakt welke projecten zijn gehonoreerd. Vroege aanmelders krijgen half september bericht terug over de volledigheid en juistheid van hun aanvraag. De regeling loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  140.000 woningen

  De eerste drie rondes van de woningbouwimpuls leverden een bijdrage aan het realiseren van 140.000 nieuwe woningen, waarvan het merendeel (65 procent) valt in de categorie ‘betaalbaar’: sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Speciale aandacht was daarbij voor starters- en seniorenprojecten, studenten en andere ‘aandachtsgroepen’. Die regel geldt ook voor de laatste ronde van dit jaar weer. Zeker de helft van de te bouwen woningen moet in de goedkopere categorieën vallen.

  Randstad

  De metropoolregio Amsterdam, zuidelijke Randstad, Utrecht en Arnhem/Nijmegen profiteerden tot nu toe het meest van de uitkering. In totaal is ruim 850 miljoen euro uitbetaald. Zonder de woningbouwimpuls zou een aanzienlijk deel van deze woningen niet of later gebouwd worden, aldus de betrokken ministeries.il


  0 reacties :

  Een reactie posten