DE RAAD VAN STATE – HOEZO ONAFHANKELIJKE ADVIEZEN DIE DOOR DESKUNDIGEN WORDEN GEGEVEN?

Datum:
 • woensdag 31 augustus 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • De Raad van State is een ongekozen, “onafhankelijk” adviesorgaan van de regering en het parlement over wetgeving en bestuur.

  1 
  DE RAAD VAN STATE – HOEZO ONAFHANKELIJKE ADVIEZEN DIE DOOR DESKUNDIGEN WORDEN GEGEVEN?

  door  | 31 aug 2022 | 

  De Raad van State is een ongekozen, “onafhankelijk” adviesorgaan van de regering en het parlement over wetgeving en bestuur.1 Willem Alexander is voorzitter van de Raad van State en Thom de Graaf (D66) vice-president. Het laatste advies over de permanente coronawet maakt in één klap duidelijk dat de leden van de Raad niet onafhankelijk zijn, noch kennis van zaken hebben over dit onderwerp.

  Dat laatste kun je ze misschien maar deels verwijten. De maatregelen die ons land in een ijzeren greep hielden, die miljarden hebben gekost en die enorme schade aan de maatschappij hebben veroorzaakt, zijn niet geëvalueerd. De motie van Fleur Agema over onderzoek naar de effectiviteit van alle ingezette maatregelen werd op 4 mei 2022 verworpen: D66, VVD, CU en CDA stemden tegen.2 Een evaluatie over de meest ingrijpende maatregelen die Nederland in de afgelopen jaren kreeg opgelegd, is niet nodig? Even voor de volledigheid: het sterftecijfers voor Covid-19 is wereldwijd 0,15% van de mensen die het krijgen.3 De maatregelen waren niet nodig! En een onafhankelijke evaluatie zou direct aantonen hoeveel schade ze hebben aangericht.

  Dat het “onafhankelijke” adviesorgaan vooringenomen is, of wellicht ook is geïnfiltreerd door het World Economic Forum, valt hen wel te verwijten. Het zal Willem Alexander en de leden van de Raad van Staten niet ontgaan zijn dat Nederland op alle vlakken snel bergafwaarts gaat, dus hoe komen ze tot hun volledig irrationele beslissing?
   

   

  NOG NIET ERG GENOEG?

   
  De NOS deelde op 29-8-22 mee dat de Raad van State “in beginsel positief over de Coronawet was, maar zich afvroeg of het wel toereikend was”.4

  “In het voorstel zijn onder meer quarantaine-, test- en mondkapjesplicht opgenomen, maar de Raad van State vraagt zich af of dat wel genoeg is bij een grote uitbraak. Onder meer de avondklok, het coronatoegangsbewijs en de bevoegdheid om scholen te sluiten worden niet geregeld.” – NOS4

   
  Dat de Raad het heeft over een “noodzakelijke eerste stap om de bestrijding van een epidemie wettelijk beter te regelen” lijkt op een doorzichtig één-tweetje. Kuipers kon de avondklok niet zelf in de wet opnemen, want op 28-4-21 heeft hij bij de RLT-show ‘Beau’ gezegd dat de avondklok geen enkel effect heeft gehad.5 Geen nood, de Raad van State vult de ontbrekende zaken wel aan?

  De avondklok vanwege het psychologisch effect dat nodig is om de illusie van een “crisis” te ondersteunen, het corona-toegangsbewijs want dat maakt deel uit van het totalitaire bewind dat het WEF voor ogen heeft, en de bevoegdheid om de scholen te sluiten om de vaccins voor kinderen te legitimeren, want pas als alle kinderen gevaccineerd zijn hoeven de scholen niet meer dicht?

  Het advies heeft een rare bijsmaak… Inmiddels is er zoveel boven water gekomen uit de analyses van documenten verkregen uit goedgekeurde WOB-verzoeken, dat onze regering en haar adviesraden steeds meer op criminelen beginnen te lijken.
   

   

  WOB-VERZOEKEN EN WEF-REGIME

  Data-analist Daniel van der Tuin twittert over de avondklok:6

  “Raad van State wil avondklok in coronawet. Uit wob-documenten blijkt dat deze maatregel bedoeld is om sociale gehoorzaamheid af te dwingen. Ging reeds op 20 maart 2020 rond op lijstjes van het Rijk. Met virusbestrijding heeft het niets te maken.” – Twitter

   
  Op 11-8-22 heeft het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven, een einde gemaakt aan haar beleid om binnen de COVID-19-preventierichtlijnen onderscheid te maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.7

  “CDC’s Covid-19 prevention recommendations no longer differentiate between a person’s vaccination status”.

  Wat is de reden voor de aanpassingen van de CDC? Greta Massetti van de CDC, hoofdauteur van de nieuwe richtlijnen legt uit:7

  “Zowel eerdere infectie als vaccinatie bieden enige bescherming tegen ernstige ziekte, en daarom is het op dit moment het meest zinvol om geen onderscheid te maken in onze richtlijnen of aanbevelingen op basis van vaccinatiestatus.”

  Waarom is er überhaupt nog een coronawet nodig als nagenoeg iedereen al besmet is geweest? Zelfs de CDC erkent nu dat vaccinatiestatus in feite geen meerwaarde heeft.

  De CDC is overigens nog wel meer uitleg verschuldigd… Aan de miljoenen Amerikaanse werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt, omdat ze zich niet wilden laten vaccineren. Aan de miljoenen studenten die “kozen voor de prik”, omdat ze anders geen toegang kregen tot universiteiten. Aan de miljoenen burgers die zijn uitgesloten van maatschappelijke activiteiten. Hoe lang blijven incapabele of corrupte officiële instanties wegkomen met hun misdadige beleid?

   
  De “noodzakelijke eerste stap om de bestrijding van een epidemie wettelijk beter te regelen” waar de Raad van State het over heeft klinkt hol. Het lijkt er meer op dat zij de uitrol van het nieuwe WEF-regime wettelijk rugdekking wil geven. Ook ons koningshuis heeft banden met het World Economic Forum, en het advies van dit “onafhankelijke” orgaan is niet alleen ondeskundig, maar gaat ook in tegen onze democratische beginselen.

  “Voorheen werd de bevoegdheid voor het nemen van coronamaatregelen vastgelegd in een tijdelijke wet. Die wet werd, in afwachting van een meer permanente wettelijke basis, telkens met drie maanden verlengd. Maar afgelopen mei verwierp de Eerste Kamer een nieuwe verlenging van de tijdelijke wet. Sindsdien is er geen wettelijke basis voor nieuwe maatregelen”, schrijft het NRC8

  We mogen hopen dat de Eerste Kamer deze wet niet langer noodzakelijk vond omdat zij ervan op de hoogte is dat uit de sterftecijfers is gebleken dat Covid niet gevaarlijker is dan een normale seizoensgriep.3

  Moet de eerste kamer buiten spel gezet worden? Zij heeft kritiek op het in alle haast opgeschreven ontwerp voor de nieuwe Coronawet. In de periode dat het wetsvoorstel bij de Raad van State lag met het verzoek om advies heeft de meerderheid van de senaat al een kritische brief gestuurd naar minister Kuipers.9 En ook in de media heeft de Eerste Kamer laten weten dat zij “inspraak claimt in de coronamaatregelen”.9,10

  “Coronamaatregelen kunnen onze grondrechten beperken. De gemene deler van deze brief is dat wij iets te zeggen willen houden over zo’n ingrijpende beslissing” – Trouw10

   
  Kan de macht van Kuipers nog worden gebroken? Niet als het aan de Raad van State ligt.
   

  “De instrumenten kunnen bij een uitbraak van een ernstige infectieziekte “onder strikte voorwaarden” worden ingezet, schrijft de raad verder in het advies. De minister van Volksgezondheid mag de collectieve maatregelen alleen nemen als de Tweede Kamer akkoord gaat.
   
  De Eerste Kamer pleitte twee weken geleden ook in de media voor meer zeggenschap, maar de Raad van State noemt de parlementaire betrokkenheid in het wetsvoorstel “voor dit moment toereikend”.
   – NOS11

  Maar het gekibbel over het mogen meebeslissen welke maatregelen worden ingevoerd bij de volgende uitbraak van een ziekte die we voorheen beschouwden als een jaarlijks terugkerend winterritueel, leidt af van waar het werkelijk om gaat.
   

   

  DE MAATREGELEN WERKEN NIET

  De maatregelen werken niet! En dat niet alleen, bijna alle sectoren van onze samenleving lijden onder de maatregelen. Recentelijk hebben we de pagina ‘Maatregelen doorgeprikt‘ online gezet. Op deze pagina hebben we alle maatregelen geëvalueerd: wat was het argument om ze in te voeren, was er een wetenschappelijke onderbouwing, wat is het effect ervan geweest etc. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat dit laatste twee jaar heeft kunnen gebeuren. Keer op keer zijn de maatregelen ingevoerd op basis van onwaarheden en valse beloftes, ontbrak solide wetenschappelijke onderbouwing, en hebben ze afgezien leed en destructie, geen positieve effecten gehad op het tegengaan van de verspreiding van het virus.

  We hebben gekeken naar ALLE maatregelen: mondkapjes. Lockdowns inclusief thuiswerken en schoolsluitingen, 1,5 meter afstand houden, handen desinfecteren, plexiglas schermen, PCR-testen, zelftesten, avondklok, QR-code met 3G, QR-code met 2G en ventileren.
   
  Voor ALLE maatregelen, met uitzondering van ventilatie, is er geen bewijs dat het een positieve bijdrage heeft geleverd aan de volksgezondheid. Integendeel. Met name Lockdowns en vaccins hebben enorm veel schade toegebracht aan de gezondheid van mensen, hun welzijn, maatschappelijk, sociaal, en cultureel leven. De (wereld)economie is volledig verstoord en de consequenties hiervan zullen nog jaren in steeds ergere mate voelbaar zijn.

  Als iets niet werkt en men gaat er toch mee door, dan kun je alleen maar concluderen dat het doel kennelijk niet is wat men zegt dat het is.

  Het is voor velen duidelijk. Het “nieuwe normaal” waar politici het al vanaf het begin van deze “crisis” over hebben is een doelbewuste poging om een medische wereldwijde dictatuur te installeren die wordt aangestuurd door het World Economic forum, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, de Europese Unie en andere niet democratisch gekozen supra-nationale organisaties.

  Het theater wordt steeds grotesker en is gebaseerd op machtsmisbruik. En omdat we inmiddels weten wat de doelen zijn, worden de uitkomsten het steeds voorspelbaarder. De coronawet gaat er komen, ook al staat erin dat we allemaal van het dak af moeten springen om ons tegen het virus te beschermen, het maakt niet uit. Het gaat niet om redelijkheid, het gaat niet om wetenschap, het gaat zelfs niet om gezond verstand. Het gaat om een nieuwe wereldregering.

  En het wordt spannend deze herfst. Zijn er inmiddels genoeg mensen die gewoon heel simpel niet meer meedoen met de mondkapjes en de prikken en de avondklok en alle andere onzin?

  Gaat blijken dat wetten die niet gebaseerd zijn op waarheid, en die ons niet dienen – niet zo veel macht hebben als de bereidheid van het volk om zich eraan te conformeren ontbreekt, omdat ze zijn gebaseerd op leugens en machtsmisbruik?

  We mogen het hopen, want het alternatief is dystopisch en onmenselijk.

   

   
  Bronnen:

  1. https://www.raadvanstate.nl/overrvs/raad-state-kort/
  2. https://twitter.com/mr_Smith_Econ/status/1521823367912996864
  3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554
  4. https://nos.nl/artikel/2442473-raad-van-state-positief-over-coronawet-wel-vragen-of-die-toereikend-is
  5. https://www.telegraaf.nl/nieuws/2141983601/kuipers-avondklok-heeft-geen-enkel-effect-gehad
  6. https://twitter.com/danvandertuin/status/1564226015689416705
  7. https://stichtingvaccinvrij.nl/cdc-past-beleid-aan-geen-onderscheid-meer-tussen-gevaccineerden-en-ongevaccineerden/
  8. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/29/avondklok-en-scholensluiting-moeten-in-nieuwe-coronawet-volgens-raad-van-state-a4140154
  9. https://nos.nl/artikel/2440376-eerste-kamer-wil-meer-zeggenschap-bij-coronamaatregelen
  10. https://twitter.com/gripje/status/1558350054951370752?t=g4RZGITQ4BCzF63pRPuzBA&s=08
  11. https://nos.nl/artikel/2442473-raad-van-state-positief-over-coronawet-wel-vragen-of-die-toereikend-is
   

   

   
  Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij, ouders artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

    

   

  VERDIEPING

  1. Zijn democratisch tot stand gekomen wetten altijd legitiem? – Oud advocaat Frank Stadermann en Gideon van Meijeren.
   


   

   
  Mr. Jeroen Pols over het zoveelste addertje onder het gras
   

  2 reacties :

  Anoniem zei

  "Inmiddels is er zoveel boven water gekomen uit de analyses van documenten verkregen uit goedgekeurde WOB-verzoeken, dat onze regering en haar adviesraden steeds meer op criminelen beginnen te lijken."
  Inmiddels kunnen we stellen dat 3/4 van de Nederlandse politici corrupt en landverraders zijn.
  In een normale democratie was dat tuig al lang gearresteerd en veroordeeld, maar nu houdt de 1 de ander de hand boven het hoofd en de Rechterlijke macht doet daar over het algemeen keihard aan mee.

  Anoniem zei

  De Raad van State is het verlengstuk van Ambtenarij en Politiek.
  Voor een burger is het onmogelijk een zaak tegen welke Overheid dan ook te winnen want de zwarte rokken behandelen de burgers als plebs en laten blijken dat ze je maar lastig vinden. Liegende ambtenaren worden met respect behandeld en in het gelijk gesteld al wijzen de foto's of documenten anders uit. Voor de Raad Van State geen enkel probleem, weer een lastige burger afgewimpeld.
  Zelden zoveel onopgevoede lieden gezien die denken de wijsheid in pacht te hebben als de rechters bij de R.v.State.
  Wel 1 ding geleerd, procederen tegen de Overheid is volstrekt zinloos in dit land of je moet een leger aan integere advocaten achter je hebben staan en een vrachtwagen met geld.

  Een reactie posten