Auteur: Larry Behrens  (VS)

Vertaling: Martien de Wit.

Nu de inflatie in juni is opgelopen tot een explosieve 9,1% en president Joe Biden met de pet in de hand naar Saoedi-Arabië gaat om te bedelen om meer olie, betalen we helaas allemaal letterlijk de prijs voor de slopende milieuregels.

Overal ter wereld krijgen soortgelijke gebeurtenissen minder aandacht, maar ze zijn van groot belang. Denk maar aan de recente opstanden in zowel Sri Lanka als Nederland.

Zij hebben een gemeenschappelijke noemer: zij worden aangestuurd door de groene beweging, waarvan de voorstanders beweren schoon schip te maken, maar in feite terugvallen op een heleboel trucs.

Op het eiland Sri Lanka heeft de leiding beloofd af te treden nadat het volk in opstand was gekomen tegen hun groene falen. Iets meer dan een jaar geleden gaven die leiders de boeren de opdracht om over te schakelen van effectieve meststoffen op volledig organische meststoffen in een poging om de stikstofuitstoot te verminderen. De motivatie voor de omschakeling had niets te maken met landbouw en alles met economisch milieubewustzijn. Omdat ze geen andere optie hadden dan terug te vallen op leningen, vonden de leiders dat ze het zich niet konden veroorloven de geldschieters te beledigen, die vervolgens forse groene voorschriften aan dat geld verbonden. Stikstof in kunstmest, een essentieel onderdeel van de voedselproductie, werd verboden. Het resultaat? De productie van gewassen daalde, de schappen raakten leeg en nu is het kleine land in chaos vervallen.

Op bijna hetzelfde moment bereidden boeren 5000 mijl verderop zich voor op hun eigen opstand.

Eco-regelmakers in Nederland legden dezelfde anti-stikstofregels op en boeren kwamen in opstand. Hun wekenlange protest gaat door omdat de mannen en vrouwen die voedsel verbouwen in het Europese land weten wat Sri Lanka al heeft geleerd – de Groene Agenda zal de voedselvoorziening schaden en hun boerderijen vernietigen.

Het patroon in beide landen is eenvoudig: eerst identificeert de groene beweging een element dat van cruciaal belang is voor een bedrijfstak en vervolgens verbieden ze dat. Het proces wordt uitgevoerd met administratieve goedkeuring en hulp van onberekenbare bureaucraten die geen kiezers onder ogen hoeven te komen of een politieke prijs hoeven te betalen voor het wurgen van een cruciale bedrijfstak.

Opmerking terzijde: het is belangrijk op te merken dat deze milieuregelgeving zeer selectief is bij het kiezen van de om zeep te brengen industrieën. De luchtvaart, privé-jachten en de productie van zonnepanelen en windturbines veroorzaken allemaal de uitstoot die door eco-activisten wordt genoemd, maar deze sectoren worden weinig tot niet onder de loep genomen. In feite lijkt het erop dat milieubureaucraten en hun activistische handlangers zich alleen op een industrie richten wanneer dat politiek goed uitkomt.

Wij moeten dit patroon onderkennen voordat ons land hetzelfde verkeerde pad opgaat.

Ondanks de recente afstraffing van de administratieve staat door het Hooggerechtshof in de West Virginia vs. EPA uitspraak, dringt de regering Biden aan op regels om achter uw auto aan te gaan. Afgezien van het feit dat noch president Biden, noch een lid van zijn kabinet een elektrische auto bezit, zien we het patroon. Op het niveau van de staten zien we hoe ecopolitici hun leger van regelgevers gebruiken om energieproducenten aan te pakken omdat we blijkbaar niet genoeg betalen voor benzine aan de pomp.


De Groene Agenda heeft de kunst van de gerichte aanval door onberekenbare bureaucraten geperfectioneerd. Sri Lanka en Nederland zijn het bewijs van de desastreuze resultaten. We hebben hier al te maken met een enorme inflatie, dus laten we niet toestaan dat ons land de volgende op het hakblok wordt.

***

Larry Behrens is de communicatiedirecteur van Power The Future, een non-profitorganisatie die opkomt voor Amerika’s energiearbeiders. U kunt hem vinden op Twitter @larrybehrens of u kunt hem e-mailen: larry@powerthefuture.com

***