Slap advies van de Raad van State over lachgasverbod

Datum:
 • woensdag 20 juli 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  De Raad van State adviseert het kabinet om vooralsnog geen algeheel verbod op lachgas in te voeren, omdat zo’n verbod te ingewikkeld en te ingrijpend zou zijn.


  20-7-2022


  Onbegrijpelijk, schrijft Marieke ten Katen. Lachgas is schadelijk, niet alleen voor de gebruikers zelf, maar ook voor de samenleving, en de almaar groeiende overlast door het gebruik ervan vraagt juist om inventief en daadkrachtig ingrijpen.

  Lange tijd werd gedacht dat het ‘recreatief gebruik’ van lachgas (lees: het gebruik van lachgas als partydrug door het te inhaleren vanuit een ballon) onschadelijk en onschuldig was. Maar niets blijkt minder waar. Nu de partydrug steeds vaker en in steeds grotere hoeveelheden wordt gebruikt, worden de nadelige effecten duidelijk zichtbaar: hangplekken en straten vol lege lachgaspatronen, gebruikers die het lachgas inhaleren achter het stuur en zo voor onveilige verkeerssituaties zorgen en de flinke gezondheidsschade die artsen bij gebruikers signaleren.

  Van onschuldig en onschadelijk kun je inmiddels toch moeilijk meer spreken. Ruim de helft van de gemeenten heeft daarom in enige vorm een lachgasverbod ingevoerd – van een verbod bij overlast tot een totaal verbod op gebruik binnen de gemeentegrenzen.

  Opnemen in de lijst van stoffen in de Opiumwet

  Artsen en experts hebben al meermaals gepleit voor de invoering van een  landelijk verbod van lachgas – nu voor iedereen verkrijgbaar, onder meer online en bij de groothandel. Bijvoorbeeld door de partydrug op te nemen in de lijst van stoffen in de Opiumwet, een wet waarin de regels rondom drugs zijn vastgelegd. Maar zo’n landelijk verbod, waar het kabinet wel oren naar heeft, zou te ingrijpend en te ingewikkeld zijn, zo concludeert de Raad van State in een advies dat maandag werd gepubliceerd.

  De Raad van State vraagt zich af of een verbod wel ‘het meest passend’ is en pleit in plaats daarvan voor ‘maatregelen op het gebied van preventie, voorlichting en monitoring’. Bovendien is het ‘door de krapte op de arbeidsmarkt’ volgens de Raad van State de vraag of politie en Openbaar Ministerie een algemeen verbod wel kunnen handhaven.

  Recreatief gebruik veel te veel genormaliseerd en wijdverspreid

  Al met al een behoorlijk slappe argumentatie. Krapte op de arbeidsmarkt mag nooit een reden zijn om een enorm schadelijke stof dan maar niet te verbieden.  Bovendien is het recreatief gebruik van lachgas inmiddels al veel te veel genormaliseerd en wijdverspreid om nog effect te verwachten van een softe aanpak als meer voorlichting.

  De huidige situatie vraagt om duidelijke maatregelen, niet om een zachte hand. Het is al gênant genoeg dat het onder de ogen van beleidsmakers, die keer op keer zijn gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van lachgasgebruik, zo vreselijk uit de hand heeft kunnen lopen.

  0 reacties :

  Een reactie posten