Permanent recreatiewonen vooralsnog alleen in Schagen; Elders in de Noordkop zijn geen geschikte vakantieparken beschikbaar

Datum:
 • zondag 3 juli 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  NOORDKOP

  Het hele jaar door blijven wonen in een huisje op een recreatiepark om de woningnood een beetje helpen op te lossen. Vooralsnog lijkt dit alleen in de gemeente Schagen een mogelijkheid. Zo niet in de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Texel, blijkt bij navraag.


  Richard Zut 3-7-2022


  Naast de bestaande drie parken waar permanente bewoning in Schagen al vele jaren vastligt in het bestemmingsplan (Ligthof en Park Oase in Tuitjenhorn en De Rekere bij Schoorldam), komen er in deze gemeente wellicht nog vier vakantieparken bij. Schagen kondigde onlangs wel aan dat zij de huiseigenaren van vier parken tot eind maart 2023 de tijd geven om - ieder park voor zich - samen tot een bereidheid van zeventig procent te komen om daar onder strikte voorwaarden permanente bewoning toe te staan.

  Dat betreft De Horn in Dirkshon, ’t Zijper Eilant te Oudesluis, Geestmerambacht bij Schoorldam en Westerweide in Tuitjenhorn. Of en in hoeverre daar gebruik van zal worden gemaakt hangt dus sterk af van de uitkomst van onderzoek dat op elk van deze parken wordt gedaan. Argument om tegen te zijn is dat er op een recreatiecomplex spanningen kunnen ontstaan tussen permanente bewoners en vakantiegangers, doordat zij veelal een verschillend leefpatroon hebben.

  Druk verlichten

  Toch willen verschillende politieke partijen in Den Haag het permanent bewonen van recreatiewoningen legaliseren. Ze hopen zo starters, gescheiden mannen of vrouwen en senioren makkelijker aan een woning te helpen. Het wordt gezien als een mogelijkheid om de druk op de woningmarkt te verlichten. De provincie Noord-Holland haakte daarop in en ontwikkelde eigen beleidsregels (transformatie vakantieparken Noord-Holland Noord), om het beter mogelijk te maken om vakantieparken een andere functie te geven indien daartoe aanleiding voor bestaat. Deze regels worden opgenomen in de Ontwerp-Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 met een tijdelijk karakter (vijf jaar).

  Waar Schagen daar op sommige plekken gebruik van wil laten maken, is dat in Den Helder niet aan de orde volgens woordvoerster Joyce in ’t Veld: ,,Uiteraard onderkennen we dat er forse druk is op de woningmarkt, daarom zetten we volop in op het bouwen van nieuwe woningen en transformeren van bestaande gebouwen. Recreatieparken voorzien namelijk ook in een behoefte van recreatie en toerisme die we willen faciliteren in Den Helder.’’

  Geen noodzaak

  Ook op termijn valt de mogelijkheid van legale permanente bewoning niet te verwachten voor parken in Den Helder en Julianadorp. ,,Nee’’, zegt In ’t Veld. ,,Onlangs is een onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de vakantieparken in Den Helder. Dit is uitgevoerd vanuit het programma De Kop Werkt in het project Revitalisering Verblijfsrecreatie. Hieruit zijn geen resultaten gekomen die de noodzaak voor een transformatie van vakantieparken aanbevelen. Desondanks zal er de komende jaren blijvend ingezet worden om de bestaande vakantieparken vitaler te laten worden onder andere met behulp van de Taskforce Vitale Verblijfsrecreatie wat belegd is binnen het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.’’

  Puur toeristisch

  En ook in de gemeente Texel speelt niet dat er vakantieparken zijn die bestemd zullen worden voor permanente bewoning, laat persvoorlichter Linda Dinkelman weten. ,,Alle recreatiewoningen op Texel worden ook echt als zodanig benut. Ze zijn puur voor de verhuur van toeristen. Daarom doen wij als gemeente verder niets met de mogelijkheid die de provincie ons hierin biedt.’’

  Mensen die in Hollands Kroon op zoek zijn naar een recreatiewoning om permanent in te wonen, lopen tegen de nodige voorwaarden aan. Onmogelijk is het niet, maar de gemeente zal niet - zoals Schagen - collectief vakantieparken aanwijzen voor omzetting om er op grotere schaal te wonen.

  In 2019 heeft deze gemeente zes kaders vastgesteld waaraan moet worden voldaan. Als een recreatiewoning toeristisch perspectief heeft, is wonen sowieso niet mogelijk. Het omzetten van de bestemming kan alleen als alle woningen op een park worden omgezet. Een recreatiewoning moet voldoen aan het bouwbesluit 2012. Criteria op het gebied van ruimtelijke ordening worden getoetst. Ook moet de eigenaar akkoord gaan dat hij zelf verantwoordelijk blijft voor de ruimte op het privéterrein rondom de woning. En punt zes: eigenaren moeten een vereveningsbijdrage afdragen om de ruimtelijke ordening in evenwicht te houden.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten