Gunstige mestregelgeving dreigt te worden geschrapt

Datum:
 • dinsdag 5 juli 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • Den Haag -  Afschaffing kost melkveehouder flink stuk inkomen 


   4-7-2022 Alexander Bakker en Mike Muller 

  Politiek Den Haag siddert voor een aanstaand Brussels besluit waardoor het mes mogelijk al op korte termijn in de veestapel moet. Brussel dreigt namelijk een streep te zetten door mestregelgeving waarvan ons land al tijden profiteert. 

  Afschaffing kost melkveehouder flink stuk inkomen

  Nederland geniet een uitzondering voor het uitrijden van mest, waardoor er meer dierlijke mest mag worden uitgereden dan Europa eigenlijk toestaat. Al maandenlang probeert landbouwminister Henk Staghouwer in Brussel te bepleiten dat Nederland die uitzonderingspositie dient te behouden, maar ingewijden melden dat Brussel juist afkoerst op intrekking. 

  „Daardoor ontstaat gelijk een enorme mestcrisis en moet het aantal dieren al gelijk flink worden teruggebracht”, zegt een goed ingevoerde ministeriebron. Een andere mogelijkheid is dat veehouders hun mest in plaats van uit te rijden laten afvoeren. Maar dit zal tot torenhoge rekeningen leiden, verwachten experts, omdat er meer mest zal worden aangeboden dan kan worden verwerkt. 

  Mestcrisis 

  Volgens een Haagse bron zal het voor grote financiële klappen zorgen in de al door crises geplaagde boerenstand. Als Brussel inderdaad doorzet, komt die mestcrisis boven op de nu al bestaande acties die boeren voeren vanwege de stikstofcrisis. Volgens de ingewijde ziet het er ’somber’ uit voor Nederland, ondermeer omdat voorgaande landbouwministers Brussel beloftes deden, maar die niet zijn nagekomen. Daardoor zou Den Haag kampen met een ’geloofwaardigheidsprobleem’. Het betoog van Staghouwer dat er met de stikstofaanpak van de komende jaren ook al reductie van de veestapel is, zou door Brussel ’ontoereikend’ zijn geacht. Zo bungelt Nederland onder aan Europese lijstjes waarin de waterkwaliteit is gemeten. „Brussel wil garanties op papier. Er wordt nu gekeken of dit dossier naar een hoger niveau moet worden geëscaleerd. Dat zou ertoe kunnen leiden dat het mes niet per direct en zo diep in de veestapel moet. Mogelijk is er dan nog een langer afbouwpad vast te stellen.” 

  Nederland heeft al jaren een uitzonderingspositie (derogatie) in Brussel voor het meer gebruiken van dierlijke mest in plaats van kunstmest dan de norm die in de Europese Unie geldt. Nederland kreeg die uitzondering onder voorwaarde dat de waterkwaliteit niet achteruit zou gaan. En juist daarmee heeft Nederland niet kunnen overtuigen. 

  Het derogatievraagstuk hangt al maanden als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de agrariërs. De uitzondering die Nederland kreeg, wordt normaliter voor vier jaar verleend, maar de laatste derogatie liep vorig jaar al af. Sindsdien zijn er gesprekken tussen landbouwminister Staghouwer, wiens daadkracht in Nederland niet uit de verf kwam, en Brusselse topambtenaren. 

  Staghouwer legde uit dat met de stikstofaanpak die Nederland nu uitrolt, ook doelen voor waterkwaliteit en klimaat worden gehaald. Bovendien leidt die aanpak tot een reductie van zo’n dertig procent van de veestapel in 2030. Brusselse bronnen gaven eerder al te kennen dat de Nederlandse nitraatrichtlijn, waarin onder andere de waterdoelen zijn vastgesteld, met voeten wordt getreden. Als Brussel afkoerst op intrekken van de derogatie, heeft Nederland direct een gigantisch mestoverschot dat automatisch tot inkrimping van de veestapel zal leiden, waarschuwen Haagse bronnen. 

  Landbouworganisatie LTO drong eerder al bij Staghouwer aan op duidelijkheid in het dossier. Zij wijst erop dat meer dierlijke mest juist past bij de grondgebonden melkveehouderij. Afschaffing van derogatie kan bovendien tot twee derde van het inkomen van een gemiddelde melkveehouder kosten, zo stelt LTO-voorman Sjaak van der Tak.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten