Gemeenten krijgen geld extra energietoeslag in september

Datum:
 • maandag 25 juli 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • Het geld voor de verhoging van de energietoeslag en voor de uitvoeringskosten gaat in september naar de gemeenten.

   

  22-7-2022 De redactie van Binnenlands Bestuur


  Het Rijk keert het budget voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag van 800 naar 1300 euro in september uit. Het gaat in totaal om 550 miljoen euro extra bij de septembercirculaire gemeentefonds 2022.

  Uitvoeringskosten

  Van dit geld is 500 miljoen euro bedoeld voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag met 500 euro per huishouden. De overige 50 miljoen is bedoeld voor uitvoeringskosten die gemeenten moeten maken om het extra bedrag van 500 euro bij huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het bestaansminimum terecht te laten komen.

  Schoorvoetend

  Over de uitvoering hebben gemeenten en kabinet lang gesteggeld. De gemeenten zijn van mening dat dit eigenlijk een taak zou moeten zijn van de uitvoeringsorganisaties van de overheid. Die hebben immers tot taak de inkomenssteun voor de armste huishoudens te regelen. De regering heeft echter de uitvoering van de energietoeslag als taak toebedeeld aan de gemeenten. Die zijn er schoorvoetend mee akkoord gegaan. ‘Omdat we het onverteerbaar vinden dat kwetsbare gezinnen anders niet gesteund worden’, zo schreef de VNG in juni aan het kabinet.

  Verdeelsleutel

  De financiering van de eenmalige energietoeslag verloopt via de algemene uitkering van het gemeentefonds en wordt op grond van de reguliere verdeelsleutel voor de bijzondere bijstand onder de gemeenten verdeeld.

  Binnenlands Bestuur

  0 reacties :

  Een reactie posten