Ein-de-lijk rechtspraak

Datum:
 • woensdag 6 juli 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • Mr. Maria-Louise Genet en Hanno Wisse nemen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door.  5-7-2022  Ein-de-lijk rechtspraak  zie Hier   Inhoud: Juridisch Weekjournaal d.d. 5 juli 2022  

  Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols (of mr. Hanno Wisse) en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door. Ditmaal met Hanno Wisse als vervanger van Jeroen Pols.

  Voor de eerdere afleveringen van het Juridisch Weekjournaal wordt verwezen naar de website van Café Weltschmerz of Videowaarheid.

  Vandaag wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Treurig nieuws: nieuwe politieke gevangene in Nederland: (neuroloog) Jan Bonte
  • Romeo’s (agents provacateurs) (politieagenten in burger)
  • Guidelines Venice Commission van de Raad van Europa inzake demonstratierecht https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)017rev-e
  • Duits besluit om Jan Engel niet te vervolgen inzake Volksverhetzung (opruiing)
  • Burgerlijke ongehoorzaamheid / Gideon van Meijeren / Minister van Justitie (oude column)
  • Vonnis d.d. 28 juni 2022 van Rb. Den Haag (kanton) inzake vrijspraak (demonstratierecht)
  • Uitspraak d.d. 9 juni 2022 Rb. Parijs (beslissing om verpleegster die niet is ingeënt, te ontslaan – zelfs zonder ontslagvergoeding – is onwettig)
  • Uitspraak d.d. 28 juni 2022 Rb. Dijon (nietigverklaring – met terugwerkende kracht – van het schorsingsbesluit van verpleegster die zich niet wilde laten inenten; baan terug + schadevergoeding)
  • Tweet Pieter Omtzigt inzake stikstofbeleid
  • Agenda De Vrije Mens Academie juli 2022 (www.devrijemensacademie.nl)
  Videowaarheid


  0 reacties :

  Een reactie posten