Documenten onthullen dat Nederlandse regering samenwerkt met Wereld Economisch Forum om “The Great Reset” uit te voeren

Datum:
 • maandag 11 juli 2022
 • in
 • Categorie:
 • Uit documenten die zijn vrijgegeven in antwoord op een inzageverzoek van een lid van de Nederlandse Tweede Kamer blijkt dat de Nederlandse regering samenspant met het Wereld Economisch Forum om “The Great Reset” uit te voeren, schrijft Expose-news.com.  “Nederland is de trotse gastheer van het Global Co-ordination Secretariat (“GCS”) voor het wereldwijde netwerk van Food Innovation Hubs”, schreef Foodvalley; de leidende Europese innovatiehub in dit netwerk.

  “Het was geweldig om deze week steun te krijgen voor het initiatief van Foodvalley-leden Mengniu Dairy, DSM en Unilever tijdens de online panelsessie van het WEF in Davos over de transformatie van voedselsystemen,” zei de Nederlandse minister-president Mark Rutte op 26 januari.

  Het artikel van Foodvalley vervolgt:

  “Meer dan 20 organisaties werken al samen als Food Innovation Hubs in Colombia, India, Europa, Zuid-Oost Azië en verschillende landen in Afrika. De Bill & Melinda Gates Foundation heeft meerjarige steun verleend voor de ontwikkeling van een Food Innovation Hub in India en verschillende partners uit de openbare en de particuliere sector hebben middelen in natura toegezegd om de ontwikkeling van hubs in verschillende regio’s te ondersteunen.”

  Wat Foodvalley niet vermeldt, is dat Nederland gastheer was voor de GCS omdat de Nederlandse regering van plan was die te financieren.

  Foodvalley vermijdt ook te wijzen op het feit dat het initiatief “speciale aandacht heeft voor de ontwikkeling en implementatie van sleuteltechnologieën, bv. Digitalisering Kunstmatige Intelligentie, Internet of Things, biotechnologie en micro- en nanotechnologie in de Agri-Food sector.”

  Pepijn van Houwelingen, lid van de Tweede Kamer, heeft op 21 september 2021 42 schriftelijke vragen gesteld aan de Nederlandse premier Mark Rutte. Op 17 december heeft Tom De Bruijn, Nederlands minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, antwoord gegeven op de vragen 10 en 12.

  De desbetreffende vragen luiden:

  Vraag 2: Kan er een lijst komen met de status van de kabinetsleden op het WEF?

  Vraag 10: Uit het antwoord op vraag 2 over de vorige reeks vragen over dit onderwerp blijkt dat kabinetsleden benaderd worden door het WEF, hoe worden zij benaderd? Gebeurt dit op persoonlijke uitnodiging van Schwab zelf?

  Vraag 12: Kunnen wij die uitnodigingen ter inzage krijgen?

  Ervan uitgaande dat de Nederlandse regering in grote lijnen op dezelfde manier werkt als de regering van het Verenigd Koninkrijk, kunnen parlementsleden via schriftelijke vragen, of vragen die een schriftelijk antwoord vereisen, informatie vragen over de werkzaamheden, het beleid en de activiteiten van de regeringsdepartementen, aanverwante organen, en de administratie van het Parlement. Zij worden door de parlementsleden gebruikt om meer gedetailleerde informatie van de regering te krijgen dan praktisch zou zijn in een mondeling antwoord.

  Het Europees Parlement heeft een soortgelijk systeem, waarbij vragen met verzoek om een schriftelijk antwoord door elk lid, fractie of parlementaire commissie kunnen worden gesteld. Hoewel het Europees Parlement half november zeer ontevreden was over de manier waarop de Europese Commissie haar schriftelijke vragen beantwoordt. “Die antwoorden komen vaak te laat en zijn opzettelijk vaag, onvolledig, ontwijkend of zelfs volledig bezijden de waarheid,” meldde het AD.

  Het antwoord van De Bruijn op de vragen 10 en 12 van van Houwelingen bevatte een lijst en 7 reeksen bijlagen bestaande uit correspondentie van het World Economic Forum (“WEF”) met:

  • Minister-President Rutte (2016 – 2021);
  • Minister Koenders van Buitenlandse Zaken, Minister Zijlstra en Minister Blok (2017 – 2018);
  • Minister Ploumen, Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Minister De Bruijn (2016 – 2021);
  • Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Bruins van Medische Zorg en Sport (2016 – 2021);
  • Minister van Economische Zaken en Klimaat Wiebes en Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Schouten (2019 – 2021);
  • Minister van Financiën Hoekstra (2017 – 2021); en,
   minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, staatssecretaris Van Veldhoven en staatssecretaris Van Weyenberg (2019 – 2021).


  Hieronder vindt u het antwoord van De Bruijn van 17 december met een opsomming van de correspondentie tussen het WEF en de Nederlandse regeringsfunctionarissen, zoals hierboven samengevat.

  De eerste 8 bladzijden van de eerste reeks bijlagen (download HIER) bevatten correspondentie in verband met de oprichting van het GCS in Nederland voor het wereldwijde netwerk van Food Innovation Hubs.

  De Nederlandse regering schreef een brief aan het WEF “namens de Nederlandse ministers van Economische Zaken en Klimaatbeleid en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met het Regionaal Voedselagentschap Oost NL” voorafgaand aan de officiële ondertekening van de intentieverklaring.

  “Wij zijn er vast van overtuigd dat de vestiging van het GCS in Nederland voor beide partijen voordelig zal zijn en een bewijs zal zijn van grote voordelen voor de doeltreffendheid en de impact van het wereldwijde netwerk van Food Innovation Hubs,” aldus de brief.

  Correspondentie World Economic Forum, brief voorafgaand aan ondertekening intentieverklaring

  De intentieverklaring is op 8 december 2020 ondertekend door Eric Wiebes, Nederlands minister van Economische Zaken en Klimaatbeleid, en op 5 januari 2021 door het WEF.

  In de intentieverklaring staat onder meer:

  “Het Nederlandse innovatie- en landbouwbeleid sluiten nauw aan bij de thema’s die door het WEF van cruciaal belang worden geacht voor de transformatie van het voedselsysteem … Er zijn missies gedefinieerd in lijn met de SDG waarin thema’s als duurzame circulaire landbouw, veilig, gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen klimaatneutraliteit, alsook consumentengedrag aan bod komen. Er is speciale aandacht voor de ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën, zoals digitalisering kunstmatige intelligentie, internet van dingen, biotechnologie en micro- en nanotechnologie in de agrovoedingssector.”

  De intentieverklaring concludeert dat “het verwachte resultaat voor beide deelnemers de oprichting van het WEF GCS in Nederland is.”

  Op 11 mei 2021 heeft Wiebes het WEF een financiering van EUR 651.000 toegekend voor de oprichting en ontwikkeling van het GCS in Nederland. De eerste tranche van 217.000 euro is rond 22 juni 2021 betaald. De Nederlandse regering zal in 2022 en 2023 gelijke tweede en derde termijnen betalen.

  Correspondentie Wereld Economisch Forum, Eerste reeks bijlagen, blz. 8

  Bladzijde 8, is het besluit van de Nederlandse regering betreffende het verzoek van het WEF om financiering. U kunt het volledige besluit lezen in de bijlage hieronder.


  Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  GREAT RESET DOSSIER   Volg Frontnieuws op Telegram 

  0 reacties :

  Een reactie posten