Video: BBB en JA21 komen met alternatief stikstofplan inclusief reparatiewet

Datum:
 • zaterdag 25 juni 2022
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • De BoerBurgerBeweging slaat de handen ineen met JA21 en stelt voor om een reparatiewet voor stikstof aan te nemen. Dat maken Caroline van der Plas (BBB) en Joost Eerdmans (JA21) vandaag bekend. Ze roepen VVD, CDA en ChristeUnie op om het alternatieve plan tot uitwerking te brengen.

  22-6-2022


  De BBB en JA21 vinden het nodig om met dit plan te komen omdat ze zien dat heel Nedeland op slot staat door strenge stikstofnormen van opeenvolgende kabinetten-Rutte. De twee partijen hebben een tienpuntenplan opgesteld waarmee ze Nederland van het slot willen halen.

  Volgens het plan moet er met spoed een reperatiewet worden geïntroduceerd. In die wet staat in ieder geval het laten vervallen van de resultaatverplichting en de volgens de partijen onhaalbare kritische depositiewaarden (KDW's), het monitoren van de voortgang van het Natuurbeleid door waarnemingen in plaats van rekenmodellen, borging van sociaal-economische gevolgen en het borgen van de voedselzekerheid en leefbaarheid van het platteland.

  Minder Natura 2000

  De partijen stellen ook voor om het aantal Natura 2000-gebieden te halveren. Nederland heeft destijds 162 Natura 2000-gebieden aangewezen. De kleinste daarvan telt slechts 15 hectare, namelijk de Abdij Lilbosch & voormalig Klooster Mariahoop in Limburg. Een aantal van die gebieden zijn volgens de partijen te klein waardoor de natuur niet floreert. De partijen pleiten voor kwaliteit ten op zichte van kwantiteit van natuurgebieden.

  Verdienen aan stikstofreductie

  ‘Laat ondernemers doen waar ze goed in zijn: ondernemen en innoveren.’ Dat schrijven de BBB en JA21 bij het punt: maak van stikstofreductie een verdienmodel. Ze denken dat door het reduceren van stikstof te belonen het bedrijfsleven wordt uitgedaagd om zoveel mogelijk te reduceren. Volgens de partijen kan dat heel makkelijk door ondernemers een deel van de stikstofruimte die ze besparen te laten verleasen, of te verkopen.

  Ook zijn continue metingen gekoppeld aan doelvoorschiften, stikstof niet als focus en het aanmerken van tijdelijk spoedwoningbouw als openbaar belang punten die volgens de partijen moeten worden meegenomen in een alternatief stikstofplan.

  Lees het volledige plan op de website van de BoerBurgerBeweging.

  0 reacties :

  Een reactie posten