In het vorige week verschenen ontwerp klimaatbeleidsprogramma van Minister Jetten wordt rekening gehouden met inspraak en advies. Klimaatbeleid heeft volgens Jetten impact op het dagelijks leven van iedereen. Het kabinet wil bij ontwikkeling van beleid, plannen en projecten in de transitie dan ook nadrukkelijk de maatschappij en samenleving betrekken. Zeg maar een nieuwe bestuurscultuur. Er komt een ‘Klimaatoverleg’ als onderdeel van een ‘verstevigde governancestructuur.’

Ook komt er een Klimaatraad die de Minister van advies kan dienen.

‘Het ministerie gaat er ten onrechte vanuit dat klimaatbeleid niet verweven is met een maatschappelijk belang.’

Men ziet het zo:

‘De Klimaatraad bestaat uit 8 -10 onafhankelijke leden, afkomstig uit verschillende disciplines, met wetenschappelijk statuur en met bewezen expertise in het vakgebied. De leden van de Klimaatraad worden geworven via een open sollicitatieprocedure en krijgen een aanstelling voor 2- 4 dagen per maand. De leden nemen zitting op persoonlijke titel en vertegenwoordigen geen belangengroeperingen.’

Het ministerie gaat er ten onrechte vanuit dat klimaatbeleid niet verweven is met een maatschappelijk belang. Je zou wensen dat dit niet het geval is, maar de praktijk is anders.

Door ‘belang’ en ‘belangengroepering’ buiten de deur te houden tast men zo het eigen gezag aan, nog voor dat de raad van start gaat. Want wie mag nu wel toetreden en wie niet? Aan heel veel hoogleraren ‘kleeft’ een zekere mate van belang. Neem nu Prof. dr. Maarten van Aalst die zelfs lid is van de Klimaatraad van de Europese Unie (!), maar tevens bestuurder/directeur is bij belangenorganisatie van het Rode Kruis.

Kan allemaal. Ook andere leden in de Europese klimaatraad hebben deelbelangen.

Door het allemaal zo stringent te formuleren zou van Aalst nooit in aanmerking kunnen komen om te lid worden van Jettens Nederlandse Klimaatraad. Of neem een hoogleraar aan de TU, zeg prof. dr. Kornelis Blok. Deze aimabele wetenschapper zit in allerlei netwerken en is voorzitter van de NERA , de Nederlandse Energie Onderzoeks-Alliantie. Allemaal belangen. Duidelijk werd dat hij medevoorbereider was van het eredoctoraat-toekenning aan zittend politicus Frans Timmermans, waar belangenstrijd hoogtij vierde. Timmermans is het vleesgeworden klimaatbelang! Zie o.a. hier.

De arme Blok zou niet tot de Raad van Tien mogen toetreden? Professor Jan Rotmans dan, oprichter van Urgenda komt er ook niet in, Prof. Guus Berkhout, oprichter van Clintel krijgt geen zetel, Gerrit Hiemstra is ondernemer en zal geen uitnodiging ontvangen, Bart Strengers is lid van de pro-biomassalobby: geen zetel. Zelfs Princetonhoogleraar William Happer zit in de Raad van Advies van de Groene Rekenkamer: verboden toegang!

Het zal nog een hele toer worden de Klimaatraad bezet te krijgen en de eigen ondergang is hiermee al ingeluid. Stel toch een raad samen en laat de eventuele belangen, en de argumenten achter deze belangen, gewoon zien. (Zendt de beraadslaging live uit!) Klimaatverandering is bij uitstek een onderwerp wat hier geschikt voor is.

‘Benoem leden die met de poten in de blubber staan, klimaatbevlogenen en klimaatrealisten.’


De SER werkt al jaren langs deze lijnen van zichtbaar gemaakte belangen en ook de WWR zoekt verbinding met de maatschappij als ze schrijft:

‘Om te komen tot een goed werkprogramma legt de WRR zijn oor regelmatig te luisteren bij bewindslieden, beleidsmakers, politici, wetenschappers en het maatschappelijk veld.’

Minister Jetten: zet het raam a.u.b. open. Maak het klimaatbeleid doorzichtig en eerlijk. Benoem leden die met de poten in de blubber staan, klimaatbevlogenen en klimaatrealisten. Nederland eindelijk in koppositie!

***

Bron hier.