Rapport TU Delft over Schiphol vanwege boeren achtergehouden?

Datum:
 • vrijdag 17 juni 2022
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • Terwijl boeren keihard worden aangepakt omdat de overheid hun stikstofuitstoot wil reduceren, blijkt een zeer groot deel van de uitstoot door de luchtvaart niet te worden meegeteld.


  16-6-2022


  Dit blijkt uit een nog te verschijnen studie van de faculteit lucht- en ruimtevaart op de Technische Universiteit van Delft. 

  Opvallend is dat er tot dinsdag aanstaande een embargo op de studie rust, terwijl het rapport al in september 2021 werd opgeleverd. Mogelijk heeft dit te maken met de explosieve maatregelen jegens boeren die minister Christianne van der Wal vorige week bekend maakte en wordt er zo aandacht afgeleid van Schiphol. De TU Delft wordt grotendeels door de overheid gefinancierd.

  De recent aangekondigde stikstofplannen treffen duizenden boeren en zal hun persoonlijke leven ingrijpend veranderen. Naar alle waarschijnlijkheid worden er in de toekomst boeren door de overheid onder dwang onteigend.

  Dichtbij Schiphol liggen verschillende Natura 2000-gebieden. Volgens de studie van ir. Marijn van Loo is een derde van alle stikstofdepositie afkomstig van vliegverkeer van en naar Schiphol.

  De samenvatting van het rapport meldt voor de oplettende lezer het beleidsmatig falen van de overheid. Lokaal regelgevend beleid houdt namelijk geen (!) rekening met meer dan 70 procent van de aan de luchtvaart toe te schrijven stikstofdepositie. 

  Het rapport meldt letterlijk: "Resultaten geven aan dat de luchtvaartindustrie verantwoordelijk is voor 0,71% van de totale stikstofdepositie wereldwijd. Hoewel het regionaal tot 30% bijdraagt, is gemiddeld slechts 7,7% van de door de luchtvaart toe te schrijven stikstofdepositie wereldwijd toe te schrijven aan de emissies bij het landen en opstijgen, wat aangeeft dat lokaal regelgevend beleid geen rekening houdt met meer dan 70% van de door de luchtvaart toe te schrijven stikstofdepositie."

  De suggestie bestaat dat de overheid door een simpele truc Schiphol grotendeels de dans laat ontspringen als het gaat om uitstoot van stikstof. Door alleen de uitstoot te berekenen van de zogenaamde start- en landingsfases van vliegtuigen wordt er maar 7,7 procent van de uitstoot meegenomen in de rekenmodellen. In werkelijkheid is dit veel meer, meldt SchipholWatch. De overige 92,3 procent vindt namelijk plaats boven de grens van zo'n 900 meter. Deze wordt zo niet meegeteld. 

  Volgens het rapport wordt de luchtvaart in onderzoeken vooral onderzocht in de context van klimaatverandering en luchtkwaliteit. Maar dit geldt niet voor stikstofdepositie. Oftewel: terwijl boeren keihard worden aangepakt is het tot noch toe grotendeels niet onderzocht wat de luchtvaartsector voor aandeel heeft in de algehele stikstofuitstoot van Nederland.

  NieuwRechts 

  0 reacties :

  Een reactie posten