LTO wil dat provincies in opstand komen tegen 70 procent stikstofreductie: "Haagse dictaten"

Datum:
 • maandag 6 juni 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Het kabinet gaat provincies opzadelen met een haast onmogelijke taak, aldus de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO).


  Bart Reijerink 4-6-2022


  Haagse bronnen hebben bevestigd dat het kabinet provincies gaat ordonneren om in sommige regio's de stikstofuitstoot met maar liefst 70 procent te verlagen. De LTO spreekt van "Haagse dictaten" en wil dat provincies hier tegen in opstand komen.

  Boerenorganisaties zien de bui al hangen; wanneer provincies de stikstofuitstoot met 70 procent moeten gaan verlagen betekent het dat boerenbedrijven flink moeten gaan hakken in de veestapel. 

  Een CDA-bestuurder uit Gelderland vreest dat het een helse klus gaat worden. Volgens de bestuurder zal het uitkopen van boeren niet genoeg zijn, ook zullen er andere harde maatregelen moeten worden genomen. "Natuurlijk, we hebben de piekbelasters. We erkennen dat opkopen en het terugdringen van uitstoot bij hen die doorgaan ook van belang is. Maar alleen daarmee zijn we er niet", vertelt de CDA'er aan de NOS.

  In april maakte minister Van der Wal (VVD) al bekend dat er nieuwe plannen op tafel lagen om boeren uit te kopen. Diverse provinciale afdelingen van de VVD kwamen direct in opstand, ook nu is het de grote vraag hoe deze afdelingen reageren op dit nieuws. 

  'Ze kloppen niet en beschadigen opnieuw onze boeren. De uitspraken zijn zeer ongelukkig en onze verontwaardiging is groot. Dat we iets moeten doen aan het stikstofprobleem staat buiten kijf. Dat is nodig om onze provincie verder te kunnen ontwikkelen en leefbaar te houden. Een heel lastige kwestie, waar we ons bij de VVD buitengewoon veel mee bezig houden.', schreef de VVD-Overijssel nog in april jongstleden.

  NieuwRechts

  0 reacties :

  Een reactie posten