Geborgde zetels waterschappen blijven voortbestaan

Datum:
 • donderdag 2 juni 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Ondanks dat een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de geborgde zetels in waterschappen te verwijderen, zullen de geborgde zetels niet geheel verdwijnen.


  Dat heeft alles te maken met het amendement van Pieter Grinwis, de landbouwwoordvoerder van de ChristenUnie. In zijn amendement pleit hij net als de initiatiefnemers voor het hervormen van het waterschapsbestuur, maar gaat hij niet zo ver als het geheel verwijderen van alle geborgde zetels.

  Met het aannemen van het amendement zullen alleen de geborgde zetels van de categorie bedrijven vervallen. Voor de categorieën ongebouwd (agrarisch) en natuur geldt dat ze voortaan maar een fractie van twee man groot mogen hebben. Ook zullen de geborgde zetels niet meer automatisch deel uitmaken van het dagelijks bestuur van het waterschap. Daarmee wordt de invloed van de geborgde zetels aan banden gelegd zonder dat de zetels daadwerkelijk verdwijnen.

  De SP, Groenlinks, Volt, Denk, PvdA, PvdD, Gündoğan, D66, Omtzigt, ChristenUnie, PVV stemden voor het amendement van Grinwis. Een aantal opvallende namen, zoals D66 en Groenlinks die zelf het wetsvoorstel hebben ingediend. Grinwis zegt dat er sprake is geweest van een goed staaltje polderpolitiek om tot deze compromis te komen. Opvallende afwezigen bij de voorstemmers zijn CDA, VVD, JA21 en SGP. Zij wilden op het amendement stemmen die niet in stemming is gebracht. Dit tweede amendement, eveneens afkomstig van Grinwis, stelde voor om de geborgde zetels van de categorieën bedrijven wel te behouden en was minder een compromis dan een voorstel om de huidige situatie aan te houden.

  De motie om het wetsvoorstel pas van kracht te laten gaan na de waterschapsverkiezingen in 2023 heeft het niet gehaald, wat betekent dat de wet uiterlijk in september van kracht moet gaan.

  Debat

  Bromet liet na de stemming enthousiast weten dat ze met een goed gevoel terugkijkt op de debatten rondom het wetsvoorstel en kijkt ernaar uit deze lijn door te zetten in de Eerste Kamer.

  Aanvankelijk zou het wetsvoorstel dinsdag 24 mei in stemming worden gebracht, maar deze zijn verplaatst nadat de inititiafnemers van het wetsvoorstel Tjeerd de Groot (D66) en Laura Bromet (GroenLinks) uitstel hadden aangevraagd. Het Kabinet liet eerder in de persoon van minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD) weten geen advies uit te brengen over het voortbestaan van de geborgde zetels.


  Akkerwijzer.nl logo

  0 reacties :

  Een reactie posten