Totale controle WHO: wereldwijde gezondheidsdictatuur schaft staten af

Datum:
 • maandag 23 mei 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • Volgende week staat tijdens de Wereldgezondheidsvergadering een wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling op de agenda.


  20-5-2022


  Hierdoor wordt de WHO een soort wereldgezondheidsregering met bijna onbeperkte bevoegdheden, boven de soevereiniteit, grondwet en wetten van staten. De WHO wordt voor 80% gefinancierd door oligarchen en bedrijven en vertegenwoordigt dus hun belangen en niet de onze, schrijft Dr. Peter F. Mayer.

  Steeds meer organisaties mobiliseren zich hiertegen. Een van hen is de Wereldgezondheidsraad, die Dr. Silvia Behrendt maandag te gast had op zijn openbare algemene vergadering. Behrendt is de oprichter van het Global Health Responsibility Agency for Accountability and Transparency in Health Decisions. Zij was eerder adviseur van de WHO bij de IHR en schreef haar doctoraalscriptie over de uitvoerende macht van de WHO-DC tijdens de PHEIC.

  Hier volgt een fragment uit de wekelijkse live-zitting van de Algemene Vergadering op 9 mei 2022…:


  Dit is waar het allemaal om draait

  De International Health Regulations (IHR), De Internationale Gezondheidsregeling (IGR), is in 2005 door 194 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangenomen. Zij stellen de WHO in staat een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) af te kondigen indien zij besluit dat er in een lidstaat een besmettelijke ziekte uitbreekt, maar met instemming van de lidstaat. De Wereldgezondheidsraad (WCH) erkent dit aspect van de huidige regelingen en erkent de soevereiniteit van de naties die de IGR hebben aangenomen. Dit zal echter spoedig veranderen.

  Belangrijke vragen voor een goed begrip

  Op 18 januari 2022 heeft het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services wijzigingen op de IGR voorgesteld. Deze wijzigingen geven de directeur-generaal van de WHO zeggenschap over de afkondiging van een noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid in een lidstaat – zelfs tegen de wil van de lidstaat in. De directeur-generaal heeft de tekst van de voorgestelde wijzigingen op 20 januari 2022 aan de verdragsluitende staten toegezonden.

  De voorgestelde wijzigingen van de IGR geven ook zeggenschap aan “regionale directeuren” van de WHO, die de bevoegdheid krijgen om een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van regionaal belang af te kondigen. Voorts bieden de voorgestelde wijzigingen de directeur-generaal de mogelijkheid internationaal alarm te slaan door eenzijdig een “Intermediair alarm voor de volksgezondheid (IPHA)” af te geven.

  Als men het goed begrijpt, zijn de voorgestelde wijzigingen van de IGR bedoeld om een globalistische architectuur van wereldwijde gezondheidsbewaking, rapportage en beheer tot stand te brengen. In overeenstemming met een top-down opvatting van bestuur zal het publiek geen gelegenheid hebben om commentaar of kritiek te leveren op de veranderingen. Dit is uiteraard een rechtstreekse schending van de basisbeginselen van de democratie en kan worden vergeleken met het afzonderlijke nieuwe pandemieverdrag.

  Samenvatting van geselecteerde voorgestelde wijzigingen in de IGR

  De WHO is voornemens 13 artikelen van de IGR te wijzigen: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 48, 49, 53, 59

  • Verscherpt toezicht: krachtens artikel 5 zal de WHO criteria voor vroegtijdige waarschuwing ontwikkelen aan de hand waarvan zij een risicobeoordeling voor een lidstaat kan opstellen, wat betekent dat zij gebruik kan maken van het soort modellering, simulatie en prognoses dat het risico van Covid-19 meer dan twee jaar geleden heeft overdreven. Zodra de WHO haar beoordeling heeft gemaakt, zal zij deze met intergouvernementele organisaties en andere lidstaten delen.
  • Termijn van 48 uur: op grond van de artikelen 6, 10, 11 en 13 heeft een lidstaat 48 uur de tijd om te reageren op een risicobeoordeling van de WHO en de bijstand ter plaatse te aanvaarden of te weigeren. In de praktijk kan deze termijn echter worden teruggebracht tot uren, zodat het land gedwongen is zich aan de regels te houden of te maken te krijgen met internationale afkeuring van de WHO en mogelijk onvriendelijke lidstaten.
  • Geheime bronnen: Krachtens artikel 9 kan de WHO zich baseren op niet openbaar gemaakte bronnen voor informatie die haar ertoe brengt een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid af te kondigen. Deze bronnen kunnen Big Pharma zijn, financiers van de WHO zoals de Gates Foundation en de door Gates opgerichte en gefinancierde GAVI Alliance, en anderen die de macht proberen te monopoliseren.
  • Verzwakte soevereiniteit: artikel 12 bepaalt dat de directeur-generaal het WHO-Comité voor noodgevallen en de lidstaat kan (niet moet) raadplegen wanneer de WHO niet-gepubliceerde informatie ontvangt over een vermeende bedreiging van de volksgezondheid in een lidstaat. Hij of zij kan evenwel eenzijdig een potentiële of feitelijke noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang afkondigen. De bevoegdheden van de directeur-generaal hebben voorrang boven de nationale soevereine bevoegdheden. Dit kan later worden gebruikt om sancties op te leggen aan staten.
  • Verwerping van amendementen: Krachtens artikel 59 heeft een lidstaat zes maanden na de aanneming van de wijzigingen door de Wereldgezondheidsassemblee de tijd om deze te verwerpen. Dat betekent november van dit jaar. Indien de lidstaat inactief blijft, wordt hij geacht de wijzigingen volledig te hebben aanvaard. Elke afwijzing of elk voorbehoud dat de directeur-generaal na deze termijn ontvangt, heeft geen gevolgen.

  De geplande wijzigingen op verzoek van de VS zijn samengevat in dit juridisch document, dat kan worden geraadpleegd op de website van de WHO.  Het standpunt van de Wereldgezondheidsraad

  De Wereldgezondheidsraad verzet zich tegen de onnodige en dystopische verschuiving naar gecentraliseerde controle van de volksgezondheid. Dit model, dat aantoonbaar schadelijk is, gaat ervan uit dat slechts één instantie, de WHO, weet hoe het gezondheidsbeleid van elke staat – en dus de gezondheid van elk individu – moet worden gestuurd. Ook wordt er ten onrechte van uitgegaan dat het omstreden geneeskundige model van Big Pharma – het voorkeursmodel van de WHO – de deskundige gids is voor een betere gezondheid en welzijn.

  Over de voorgestelde wijzigingen in de IGR zal worden gestemd tijdens de volgende Wereldgezondheidsvergadering (WHA), die van 22 tot en met 28 mei 2022 in Genève zal worden gehouden. Het desbetreffende agendapunt is 16.2. Het is niet duidelijk of het evenement om redenen van transparantie zal worden uitgezonden. De Wereldgezondheidsraad is daarom van mening dat het van cruciaal belang is zich tegen de voorgestelde wijzigingen te verzetten en naar alternatieve wegen te zoeken.


  Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

  Telegram: t.me/dissidenteen

  Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:
  0 reacties :

  Een reactie posten