Peiling: 75% van de Oostenrijkers wijst NAVO-toetreding af

Datum:
 • zaterdag 7 mei 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Drie vierde deel van de Oostenrijkers wijst volgens een peiling een mogelijke NAVO-toetreding af.  Peiling: 75% van de Oostenrijkers wijst NAVO-toetreding af


  (Vertaling: E.J. Bron)

  Drie vierde deel van de Oostenrijkers wijst volgens een peiling een mogelijke NAVO-toetreding af. Al in 1955 verklaarde Alpenrepubliek zich voorgoed neutraal tussen het Westen en het Oosten.

  De grote meerderheid van de Oostenrijkers spreekt zich tegen een NAVO-toetreding uit. Dit blijkt uit een in het begin van deze maand door het Oostenrijkse Instituut voor Opinieonderzoek en Data-analyse gehouden en door de Austria Presse Agentur in opdracht gegeven peiling. Dientengevolge geeft 75% van de geënquêteerden op de vraag of hun land zou moeten toetreden tot de NAVO een ontkennend antwoord. Slechts 14% is daar voorstander van.

  Van de 1000 geënquêteerde Oostenrijkers gaf 52% aan dat de Weense neutraliteit voldoende bescherming tegen bedreigingen van buiten biedt, terwijl 40% deze opvatting niet deelt. 83% van de geënquêteerden spreekt zich voor een nauwere coördinatie van de veiligheids- en defensiepolitiek tussen de EU-lidstaten uit.

  Op de vraag of ze van mening zouden zijn dat de Oekraïne moet worden opgenomen in de EU, zei 46% tegen de toetreding van Kiev te zijn. 38% gaf aan dit te ondersteunen.

  Al in 1955, na het vertrek van de geallieerden uit Oostenrijk, verklaarde de Alpenrepubliek zich voorgoed neutraal. Terwijl Oostenrijk aan meerdere NAVO-lidstaten grensde, zag he tland er gedurende de hele Koude Oorlog en de jaren daarna van af om tot het militaire bondgenootschap toe te treden.

  Twee andere Europese landen, die tot voor kort beweerden neutraal te zijn – Finland en Zweden – kondigden nu met het oog op de Russsische militaire actie in de Oekraïne plannen aan om tot de NAVO toe te treden. Volgens meerdere peilingen is de publieke opinie over de toetreding tot het bondgenootschap sinds eind februari in beide Scandinavische landen fundamenteel veranderd, waarbij de meerderheid van de Finnen en de Zweden nu voor een lidmaatschap is.

  Eind april zei de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, mochten Stockholm en Helsinki besluiten om toe te treden tot het bondgenootschap, dat zij “hartelijk verwelkomd zullen worden, en ik ga er van uit dat dit proces snelle vorderingen zal maken.” De chef van de NAVO wilde geen exact tijdskader noemen, maar bood beid elanden tijdens het toetredingsproces een zekere mate van bescherming aan indien Rusland zou proberen hen te intimideren.

  Enkele media meldden in het begin van deze maand dat Finland zijn aanvraag al op 12 mei zou kunnen indienen. Rusland heeft Finland en Zweden gewaarschuwd dat het tegenmaatregelen moet nemen als ze lid van de NAVO worden.

  Midden april waarschuwde de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Sacharova, Stockholm en Helsinki dat de toetreding tot het militaire blok “de facto de opgave van een deel van de soevereiniteit bij beslissingen over de defensie en ook over de buitenlandse politiek” zou betekenen. Ze riep de beide landen ook op om rekening te houden met “de gevolgen van zo´n stap voor onze bilaterale betrekkingen en de Europese veiligheidsstructuur, die zich op dit moment in een crisis bevindt.”

  Dmitri Medvedev, voormalig Russisch president en minister-president, die op dit moment vicevoorzitter van de Veiligheidsraad van Rusland is, ging nog verder. Hij stelde voor dat Moskou zijn atoomwapens in de Baltische staten zou stationeren, mits Finland en Zweden tot de NAVO zouden toetreden.

  Bron:
  rt.de

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten