Bevolking in Noordkop groeit dankzij immigratie. Oekraïners zorgen voor plusje in inwoneraantal

Datum:
 • zondag 29 mei 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  De bevolking in Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en op Texel is tussen januari 2020 en eind maart van dit jaar met 1.325 inwoners toegenomen. De Noordkop telt nu 166.111 inwoners tegen 164.786 ruim twee jaar geleden.


  Mike Deutekom 29-5-2022


  Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De lichte groei is opvallend in een gebied dat al jaren wordt bestempeld als ’krimpregio’.

  Wie dieper in de cijfers duikt ziet dat de toename aan inwoners voornamelijk is te danken aan de komst van mensen vanuit het buitenland. Van de plus van 1.325 mensen komt twee derde voor rekening van een immigratieoverschot. In 2020 kwamen er in alle vier de gemeenten meer mensen vanuit het buitenland naar hier dan er Noordkoppers vertrokken naar het buitenland.

  Emigranten

  Het jaar daarop was dat niet overal het geval. In Den Helder vertrokken er toen 324 emigranten, terwijl 307 immigranten zich in de marinestad vestigden, een min van 17. Hollands Kroon zag in dat jaar 765 mensen vertrekken naar het buitenland, terwijl er 626 kwamen wonen. Een emigratieoverschot van 139. In Schagen (+44) en Texel (+35) lag het aantal nieuwkomers uit het buitenland wel hoger dan het aantal vertrekkers.

  Rusland

  Dat laatste is voor de eerste drie maanden van dit jaar ook het geval. Zeker in maart, nadat Rusland op 24 februari de Oekraïne is binnengevallen, stijgt het aantal immigranten relatief snel. Kwamen er in heel 2020 in de vier gemeenten in totaal 499 immigranten bij, in de eerste drie maanden van 2022 waren dat er in al 396 in de Noordkop.

  Tussen 1 januari 2020 en eind maart 2022 zijn er dan ook 818 nieuwkomers meer bijgekomen dan er mensen zijn vertrokken.

  Misschien is dat maar gelukkig ook. De CBS-cijfers bieden geen positief beeld als alleen gekeken wordt naar het aantal geboorten en het aantal overledenen in de Noordkop. Tussen januari 2020 en eind maart 2022 ginger er 667 meer mensen dood dan dat er kinderen werden geboren. In totaal werden er 3.160 kinderen geboren en stierven er 3.827 inwoners in deze periode. Alleen de gemeente Hollands Kroon heeft in de afgelopen 27 maanden een geboorteoverschot. Er kwamen 27 kinderen meer bij dan dat er mensen zijn gestorven in die gemeente.

  Inwoneraantal

  Alle vier de gemeenten hebben een lichte groei van hun inwoneraantal doorgemaakt. Ten opzichte van 1 januari 2020 groeide Den Helder met 249 inwoners naar 56.545. Hollands Kroon kreeg er 556 inwoners bij en komt op 48.988 inwoners. Schagen groeide met 373 inwoners naar 46.856 en Texel herbergt nu 13.722 inwoners, 147 meer dan in januari 2020.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten