Hollands Kroon: Raadsvergadering 14 april

Datum:
 • woensdag 13 april 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  


  Hollands Kroon
  Donderdag 14 april raadsvergadering

  Raad

  donderdag 14 april 2022

  20:00 - 23:00

  Locatie
  MFA, De Verbinding
  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  Indien u wilt inspreken, kunt u gebruik maken van het inspreekuur op de dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering.

  Agendapunten

  Bijlagen

  De stukken volgen na vergadering toetsingskamer 7-april.

  De besluitenlijsten volgen uiterlijk 11 april.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  10 puntenplan - Veilig Verkeer
  Aanbeveling voor onderhandeling coalitie vanuit Vogelbescherming Nederland - IJsselmeergebied
  Aandacht voor Fairtrade en Eerlijke handel bij coalitievorming
  Achtergrondinformatie lokale publieke omroep ten behoeve van coalitieakkoord
  Belang laadinfrastructuur
  Bezwaar tegen bouwkeet - locatie B1
  Bijzondere waarden van het vroegere eiland Wieringen
  Bodemdaling kost gemeenten miljarden
  Collegemanifest van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam
  Cultuur in de collegeakkoorden - 2022
  Digitaal samenwerken
  Diverse onderwerpen voor de gemeenteraadsleden
  Handreiking met aandachtspunten voor coalitie
  Informatie voor de coalitie onderhandelingen
  Inspiratie voor 'Beweging in je coalitieakkoord'
  Kennismaking directeur Esther Zijl
  Memo raad 22-03-22 aantrekken langlopende lening
  Memo raad 22-03-22 Brief provincie aan EZK
  Memo raad 22-03-22 leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer
  Memo raad 22-03-22 managementletter 2021
  Memo raad 22-03-22 vergoeding opvanglocaties Oekraïners
  Memo raad 22-03-22 vertraging kazerne Middenmeer.
  Memo raad 22-03-29 Q4-2021 IHK
  Memo raad 22-03-29 scheidingsplein
  Misstanden vergunningverlening huisvesting arbeidsmigranten/ brief aan GS Noord-Holland
  Ondernemersmanifest ONL voor Ondernemers
  Reserveer 3% van de sport- en beweegbegroting voor innovatie
  RRN Raadsinformatiememo Verwervingsstrategie JeugdzorgPlus 2023 en verder
  Tienpuntenplan MantelzorgNL ‘Erken, waardeer en ondersteun de mantelzorger!’
  Versterking van het VTH-stelsel

  Bijlagen

  Bijlagen

  Bijlagen

  De stukken volgen na vergadering toetsingskamer 7-april.

  Het raadsvoorstel volgt.


  ____________________________________________

  0 reacties :

  Een reactie posten