De Europese Unie: “volkerengevangenis”

Datum:
 • dinsdag 12 april 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •   “Adieu, oud Europa, de duivel zal je halen!”


  De Europese Unie: “volkerengevangenis”


  (Door: Stéphane Buffetaut – Vertaling: E.J. Bron)

  Het heeft slechts twee dagen geduurd totdat de Europese Unie haar ware gezicht heeft onthuld: een eurocratie die de democratische beslissingen van de volkeren minacht. Op 3 april won Viktor Orbán triomfantelijk de parlementsverkiezingen in Hongarije. Op 5 april kondigde Ursula von der Leyen in het Europees Parlement aan dat ze op basis van een zogenaamde “voorwaardelijke verordening ter bescherming van de EU-begroting” een procedure zou starten tegen de Hongaarse staat. Men zal het typische Brusselse jargon van een tekst weten te waarderen, die speciaal werd verzonnen om Hongarije en Polen te bestraffen, die de moed bezaten zich niet bij de liberaal-socialistische ideologie aan te sluiten, die nu de EU beheerst. Een EU, die zichzelf in de teksten die zij produceert niet eens meer Europees noemt.

  Alle systemen voor het tot slaaf maken van de volkeren “kondigen de kleur aan”, en wel met een cynische openheid. Tijdens een voordracht in Straatsburg op 7 december 1999 definieerde Jacques Delors het Europese systeem, dat hij ijverig opbouwde: “Europa is een constructie met een technocratische tint, die onder de de bescherming van een soort zacht en verlicht despotisme vorderingen maakt.” Tegenwoordig is dit systeem noch zacht noch verlicht. Het is alleen nog maar despotisch.

  Tommaso Padoa-Schioppa, die als vader van de euro geldt, lid van de aansturingscommissie van de Bilderberg-groep en een goede vriend van Jacques Delors, heeft in het tijdschrift “Commentaire” verklaard dat Europa “niet uit een democratische beweging is voortgekomen”. Dat had men inderdaad gemerkt! Iets soortgelijks had ook de voorganger van Ursula von der Leyen, Jean-Claude Juncker, de wat hem betreft duidelijke conclusie getrokken: “Er kan geen democratische verkiezing tegen de Europese verdragen zijn.” En omdat deze verdragen het niet zonder meer toestonden om “slechte lidstaten” te bestraffen, omdat voor het afnemen van stemrecht en financiële middelen unanimiteit nodig is, bedacht de Europese Commissie een verordening die het desondanks mogelijk maakt hen op basis van besluiten met een gekwalificeerde meerderheid te vervolgen om EU-geld van hen af te nemen.

  Zo is dus de beroemde rechtsstatelijkheid, die zo ver gaat dat zij naar believen als hartstochtelijke onderwerping onder de politiek correcte orde geïnterpreteerd kan worden, een instrument van de ideologische en politieke strijd tegen de volkeren geworden, om democratische beslissingen, die de ontwortelde kaste, die het systeem van de Unie regeert, onwelgevallig zijn, uit te schakelen.

  Zo werd het feit dat Polen de pensioenleeftijd voor rechters van 67 naar 65 jaar heeft verlaagd als “schending van het Unierecht” beschouwd! Ook de instelling van een disciplinaire kamer binnen de genoemde raad leidde ertoe dat Polen tot een geldboete van een miljoen euro per dag werd veroordeeld, hoewel de regering had voorgesteld deze kamer af te schaffen. Er dient aan herinnerd te worden dat in Frankrijk de Hoogste Raad van de magistratuur eveneens over disciplinaire bevoegdheden tegenover rechters en officieren van justitie beschikt en dat er uiteraard geen enkele procedure tegen de Franse staat werd gestart.

  Laten we ons er ook aan herinneren dat de Europese Commissie onlangs beweerde Slowakije het slaan van een herdenkingsmunt met de afbeelding van de heilige Cyrillus en Methodius te verbieden, omdat deze een stralenkrans boven hun hoofd hadden en stola´s met een kruis droegen!

  Zoals het toeval wil, worden zulke procedures alleen maar tegen democratisch gekozen regeringen gestart, die hun soevereine rechten tegenover een steeds opdringerige Unie willen behouden en weigeren zich aan de in het westen van het continent heersende ideologieën te onderwerpen.

  Zo wordt deze Unie steeds meer een gevangenis van de volkeren en aarzelt niet meer om democratische beslissingen in naam van een zogenaamde rechtsstatelijkheid, die niets anders dan een oorlogsmachine tegen recalcitrante volkeren is, met voeten te treden. Het Verenigd Koninkrijk heeft dit narrenschip al verlaten. Wanneer zullen andere oude en grote naties volgen? Zullen we wijs genoeg zijn om ons de zeldzaam actuele woorden van bondskanselier Metternich te herinneren: “De Europese Unie is alleen levensvatbaar wanneer de staten de wil hebben hun soevereiniteit te behouden, en het afwijzen zich te laten beheersen door een hegemoniaal systeem.” Anders komt het moment nabij waarop de volkeren gezamenlijk het lied van het vreemdelingenlegioen zullen zingen: “Adieu, oud Europa, de duivel zal je halen!”

  Bron:
  unser-mitteleuropa.com
  Door: Stéphane Buffetaut

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten