Werelddag tegen censuur op internet: AfD protesteert tegen censuur op internet

Datum:
 • zaterdag 12 maart 2022
 • in
 • Categorie:
 • De vrijheid op internet wordt bedreigd: .........
  Werelddag tegen censuur op internet: AfD protesteert tegen censuur op internet  (Door: David Berger – Vertaling: E.J. Bron)

  De woordvoerster digitale politiek van de AfD-fractie in de Duitse Bondsdag, Joana Cotar, en de digitale experts van de AfD in de deelstaatparlementen en de EU herinneren samen aan de werelddag tegen censuur op internet vandaag:

  De vrijheid op internet wordt bedreigd: in de eerste plaats door autocratische regimes, maar ook door verschillende privé-ondernemingen, die in opdracht van of in nauw overleg met de staat zonder democratische controlemiddelen handelen. Bovendien gaat er een aanzienlijk gevaar van de Duitse “netwerkhandhavingswet” en de aanscherping daarvan.

  Met goede redenen heeft de arrondissementsrechtbank Keulen vastgesteld dat het deels de EU-verordening overtreedt. Zulke wetten creëren een klimaat van angst voor repressies door de staat, ze bedreigen en beperken het vrije woord en bevorderen uiteindelijk ook de zelfcensuur van de internetgebruiker. Dat is een vrijheidslievende democratie onwaardig.

  Geen speciale regelingen voor digitale wereld

  Het internet mag natuurlijk geen strafvrije ruimte voor wetsbrekers zijn. Als rechtsstaatpartij zijn wij er echter van overtuigd dat de geldende wetten ter bescherming van de burger absoluut voldoende zijn en er geen speciale regelingen voor de digitale wereld nodig zijn. Zolang er geen delicten gepleegd worden, mogen internetaanbiedingen door niemand gecensureerd of uitgeschakeld worden.

  Bovendien is voor de vervolging van delicten uitsluitend de staat met zijn onderzoeksinstanties verantwoordelijk. Dat die in de afgelopen jaren kapot bezuinigd werden, mag niet als rechtvaardiging voor vrijheidsbeperkende maatregelen tegen alle burgers dienen.

  Wij ondersteunen daarom uit volle overtuiging de werelddag tegen censuur op internet. Het vrije woord kernbestanddeel van onze liberaal-democratische fundamentele orde en mag door niemand betwijfeld worden! Wij bevestigen daarom onze eisen om de “netwerkhandhavingswet” te schrappen en een einde te maken aan welke beïnvloeding van de staat ten koste van de vrijheid op internet.

  Bron:
  philosophia-perennis.com
  Door: David Berger

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten